Elis – We empower your day

MATERIAŁ PARTNERA


Elis Textile Service Sp. z o.o. to lider branży wynajmu i serwisu tekstyliów w Polsce. W portfelu naszych produktów znajdują się m.in. odzież robocza i ochronna, maty podłogowe, urządzenia higieniczne, mopy, urządzenia skanujące czy lampy owadobójcze. Nasza oferta to przede wszystkim odpowiedź na potrzeby naszych klientów. Dbamy o najwyższą jakość usług oraz o to, aby trafiły one do odbiorców, kiedy tylko ich potrzebują.

Świadczymy usługi na rzecz przedsiębiorstw z wielu branż. Między innymi od naszych dostaw zależy ciągłość procesu produkcji naszych klientów. Mając świadomość tej odpowiedzialności, błyskawicznie zareagowaliśmy na pandemię, co okazało się bardzo skuteczne i umożliwiło realizację dostaw na dotychczasowym, bardzo wysokim poziomie.

Niemal natychmiastowo wprowadziliśmy restrykcyjne zasady pracy w naszych zakładach umożliwiające dalsze ich funkcjonowanie. Skupiliśmy się na dwóch obszarach: zapewnieniu bezpieczeństwa naszym pracownikom, a także zapewnieniu bezpieczeństwa procesu produkcji.

Prowadzimy codzienny pomiar temperatury osób przebywających w zakładach, zapewniliśmy naszym pracownikom żele antybakteryjne, maseczki i rękawiczki. Regularnie dezynfekujemy klamki, drzwi, stoły, krzesła, bramy, włączniki, a także samochody, miejsca składowania odzieży, stoły, pralnice, wózki transportowe. Ponadto odseparowaliśmy od siebie pracowników poszczególnych zmian i linii produkcyjnych oraz wprowadziliśmy nakaz utrzymywania bezpiecznego dystansu.

Bardzo ważna jest dla nas polityka informacyjna. W czasie pandemii regularnie organizowaliśmy telekonferencje i spotkania on-line; to spowodowało, że pracownicy czuli się ważni i mogli na bieżąco śledzić sytuację w firmie oraz podejmowane działania.

W Elis zawsze działamy zgodnie z naszymi wartościami. W pełni wywiązujemy się z powierzonych zadań i obowiązków. Postępujemy odpowiedzialnie względem pracowników, klientów, partnerów i środowiska. 

Elis – We empower your day

Podziel się:

Nastepne

40 lat Karpackiej SM

czw. mj. 13 , 2021
Poprawa standardu zasobów i działania prospołeczne to dewiza Karpackiej Spółdzielni Mieszkaniowej Strategiczne gospodarowanie widać na zewnątrz i wewnątrz zasobów. Spółdzielnia znajduje się w stabilnej sytuacji, o czym świadczą wskaźniki płynności finansowej. Konsekwentna poprawa standardu zamieszkiwania i działania prospołeczne to motto działania zarządu. Mieszkańcy są zadowoleni, zarząd otrzymuje absolutorium znaczną większością głosów, a walne zgromadzenie akceptuje kolejne inicjatywy. Spółdzielnia pozyskuje środki z zewnętrznych źródeł: premie termomodernizacyjne, dofinansowanie instalacji fotowoltaicznej, częściowo umarzane […]

Nasze programy medialne:

Symbol

Siła

Laur Internetu

Wybierz Polskie