Fotokataliza od nowa

Prowadzona przez  prof. dr. hab. Wojciecha Macyka Grupa Fotokatalizy,  funkcjonująca na  Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, jest rozpoznawalna w całej Polsce. Prestiż i rangę wiodącego zespołu badawczego w swojej dziedzinie zagwarantowały Grupie jej kompetencje i szeroka współpraca międzynarodowa i krajowa

Grupa Fotokatalizy liczy obecnie blisko 20 osób, zarówno studentów, doktorantów i młodych doktorów z Polski, jak też z innych krajów. Kierownik grupy, prof. dr hab. Wojciech Macyk, wiele lat poświęcił na badania naukowe za granicą, m.in. we Włoszech czy Japonii, ale przede wszystkim w Niemczech, gdzie zdobywał mistrzowskie szlify i skąd przeszczepił na grunt nauki polskiej innowacyjne spojrzenie na badania dotyczące fotokatalizy.

– Wiem, jak ważna jest mobilność naukowa i dyskusje z najlepszymi specjalistami w dziedzinie, dlatego też zachęcam studentów i doktorantów do aktywnego, a nie biernego uczestnictwa w międzynarodowych konferencjach – akcentuje prof. Wojciech Macyk.

Owocem takiego podejścia jest bogata działalność naukowa grupy. Do zakresu problemów opracowywanych przez zespół należą od niedawna prace związane z polsko-chińskim projektem SHENG, współfinansowanym ze środków Narodowego Centrum Nauki. Głównym celem projektu jest redukcja dwutlenku węgla w układach fotokatalitycznych, a zatem wykorzystanie energii słonecznej do redukcji CO2 i w konsekwencji do syntezy paliwa lub cennych związków organicznych. Opracowywany system będzie naśladował fotosyntezę, czyli układ, w którym energia słoneczna jest konwertowana w energię chemiczną. Przykładem takiego „paliwa słonecznego” może być metanol: w procesie jego spalania można wykorzystać energię zmagazynowaną podczas fotokatalitycznej redukcji dwutlenku węgla.

– Możliwość przeprowadzenia pełnej reakcji jest niezwykle wymagająca ze względu na niskie wydajności i wysoki wkład energetyczny całego procesu. Z naszego punktu widzenia znacznie bardziej obiecująca jest karboksylacja fotokatalityczna, a więc konwersja dwutlenku węgla do związków organicznych o większej wartości niż paliwa. Obecnie właśnie na tym się skupiamy. Nasze badania są nastawione na zrozumienie i ulepszenie procesów, w których można zamienić energię słoneczną w energię wiązań chemicznych – wyjaśnia prof. Wojciech Macyk. 

Badania realizowane w ramach projektu mogą poprawić wydajność konwersji dwutlenku węgla i przyczynić się do powstania produktów organicznych o wyższej wartości niż metanol.

Do ważniejszych kierunków badawczych Grupy Fotokatalizy należą również prace realizowane w ramach projektów OPUS 10 i TEAM, których kierownikiem jest prof. Wojciech Macyk. Głównym celem tych prac jest synteza fotokatalizatorów o właściwościach dedykowanych dla projektowanych procesów, jakimi są np. utlenianie zanieczyszczeń wody i powietrza czy redukcja wody do wodoru. Naukowcy chcą zrozumieć, w jaki sposób zmiana struktury półprzewodnika może wpływać na jego reaktywność. Przy okazji tworzą niezbędne narzędzia, które pozwolą wyznaczać najważniejsze parametry fizykochemiczne tych materiałów.

– Kluczowe dla zaistnienia w świecie nauki jest myślenie perspektywiczne, stawianie sobie ambitnych celów i otwarcie na współpracę z otoczeniem biznesowym. Udało mi się zbudować ambitny, kompetentny i utalentowany zespół naukowców, którzy precyzyjnie określają priorytety badawcze i nie boją się wyzwań. Myślę, że właśnie ta odwaga sprawia, że odnosimy sukcesy – podsumowuje naukowiec. 

Joanna Gulewicz

Grupa Fotokatalizy z Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego

Podziel się:

Nastepne

Okiełznać technologie OLED

czw. gru 19 , 2019
Prof. Przemysław Data z Katedry Fizykochemii i Technologii Polimerów Politechniki Śląskiej prowadzi nowatorskie badania nad technologią OLED, która niebawem wyprze całkowicie popularną dotychczas technologię nieorganicznych urządzeń LED Głównym celem projektu jest stworzenie tanich źródeł oświetlenia OLED. Największym wyzwaniem w przypadku tej technologii są niezwykle wysokie koszty takich produktów dyktowane ich niestabilnością oraz faktem, że używanie tego typu oświetlenia generuje dużą ilość energii cieplnej. O ile nieorganiczne diody LED są odporne […]

Nasze programy medialne:

Symbol

Siła

Wybierz Polskie