Innowacyjny program kształcenia

Jak realizować współczesne kształcenie studentów? Jak kształcić, aby absolwenci studiów przygotowani byli na wyzwania współczesnego świata? Co to jest „concept based learning”? Na te i inne pytania odpowiada nowy program kształcenia wprowadzony od zeszłego roku na kierunku biotechnologia prowadzonym na Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

– Współczesne wyzwania stawiane biotechnologii, w tym tworzenie nowych rozwiązań dla zwalczania epidemii, nowoczesnych strategii walki z chorobami cywilizacyjnymi czy zmianami klimatycznymi, wyłoniły potrzebę kształcenia pozwalającego na łączenie wiedzy i umiejętności praktycznych, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności miękkich i kompetencji społecznych – podkreśla prof. Igor Konieczny, dziekan MWB UG i GUMed.

Koncepcja kształcenia na MWB UG i GUMed zakłada interdyscyplinarne kształcenie studentów w zakresie Biotechnologii dla zdrowia i poprawy jakości życia. Zdobyta wiedza i umiejętności ogólne muszą pozwolić absolwentowi studiów kierunku biotechnologia na opis i wyjaśnianie na poziomie molekularnym procesów i zjawisk zachodzących w przyrodzie, w tym w organizmie człowieka oraz w procesach biotechnologicznych, a także na wykorzystanie zdobytej wiedzy i umiejętności do tworzenia innowacyjnych rozwiązań. 

Zmiany w szkolnych systemach edukacyjnych i zmiany w sposobie pozyskiwania wiedzy przez nowe pokolenie wymuszają zamiany w edukacji akademickiej. W odpowiedzi na to wyzwanie powstał program nauczania oparty na idei Concept Based Learning, będący sposobem organizacji treści, łączącym teorię i praktykę wokół określonych zagadnień realizowanych w jasno określonej kolejności w harmonogramie studiów. Wykracza to poza proste przekazywanie informacji typowe dla nauczania tradycyjnego i skupia się na zrozumieniu i powiązaniu faktów w spójną i logiczną całość. 

Program studiów I stopnia został podzielony na 6 modułów tematycznych. Treści modułów są zintegrowane i obejmują zagadnienia od podstawowych, poprzez bardziej skomplikowane, do praktycznych aspektów biotechnologii. Pierwsze cztery moduły obejmują zagadnienia biomolekularne oraz treści związane z funkcjonowaniem mikroorganizmów i organizmów wielokomórkowych, natomiast dwa ostatnie dedykowane są treściom biomedycznym i innowacjom technologicznym. 

Moduły są zorganizowane w bloki zawierające spójne treści integrujące wiedzę, umiejętności praktyczne i kompetencje społeczne. W każdym bloku wyróżnia się fundamenty – treści wykładowe i metodologię – zajęcia łączące wiedzę teoretyczną z praktyką. Studenci realizują zajęcia indywidualne i pracują w laboratoriach, stając się tym samym członkami zespołów badawczych realizujących konkretne projekty z dziedziny biotechnologii. 

– Szczególnie istotne jest włączenie studentów do realizacji naukowych projektów badawczych związanych np. z konstrukcją szczepionek przeciwwirusowych, poszukiwaniem nowych terapii antynowotworowych czy przeciwalergicznych. W każdym roku nakłady na realizację badań naukowych przekraczają dziesiątki milionów złotych. Umiejętność pracy laboratoryjnej i zespołowej oraz kształtowanie odpowiedzialności związanej z prowadzeniem badań naukowych i wprowadzaniem nowych technologii oraz znajomość języka angielskiego stały się immanentną cechą programu kształcenia – akcentuje prof. Igor Konieczny.

Studenci w trakcie całych studiów zdają tylko 6 egzaminów, które integrują zdobytą wiedzę i umiejętności oraz weryfikują sukces edukacyjny. W programie studiów uwzględniono również ideęResponsible Research and Innovation, koncepcję odpowiedzialnych badań i innowacji zakładającą włączenie społeczeństwa w badania naukowe, otwartość nauki, prowadzenie badań naukowych w sposób etyczny i dostosowany do potrzeb społeczeństwa. 

Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed to nie tylko nowatorski sposób kształcenia, ale także doskonałe zaplecze badawcze i laboratoryjne. Budynek wydziału, w którym realizowane są badania i dydaktyka, słynie z nowoczesnej architektury, która doskonale współgra z wyzwaniami badawczymi i nowoczesnym podejściem do prowadzenia dydaktyki. Władzom zależało, by kształt budynku nawiązywał do dziedziny nauki, która będzie tam uprawiana, w związku z czym wydział zaprojektowano jako „gene gun”, czyli w formie pistoletu do wstrzykiwania genów do komórek. Modułowość wnętrza zapewnia możliwość adaptacji wielkości przez podział nowoczesnych sal wykładowych i laboratoriów. 

Zarówno miejsce, jak i program kształcenia wykraczają poza znane standardy, a studenci mają niesamowite możliwości rozwoju i kształtowania swojej drogi do pracy zawodowej.

Joanna Gulewicz

Podziel się:

Nastepne

Inwestycje podnoszące jakość życia całego regionu

czw. lip 30 , 2020
Spółka Komunalna „Dorzecze Białej” jest w Małopolsce absolutnym liderem wykorzystania środków programu gospodarki wodno-ściekowej poza granicami aglomeracji ujętymi w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych. Spółka uzyskała z tej puli niemal połowę środków przeznaczonych na całe województwo: z dostępnych 60 mln zł pozyskała 29 mln zł. O szczegółach mówi Wojciechem Skruch, prezes zarządu Spółka Komunalna „Dorzecze Białej” jest w Małopolsce absolutnym liderem wykorzystania środków programu gospodarki wodno-ściekowej poza granicami aglomeracji ujętymi […]

Nasze programy medialne:

Symbol

Siła

Laur Internetu

Wybierz Polskie