Gmina bezpieczna

Symbol Polskiej Samorządności 2018 to tytuł, którym nagrodzona została gmina Krasocin, na czele z reprezentującym ją wójtem Ireneuszem Gliścińskim

Krasocin uchodzi za jedną z najbardziej bezpiecznych gmin w całej Polsce. To wszystko za sprawą wójta Ireneusza Gliścińskiego, dzięki staraniom którego w trakcie dwóch kadencji zainwestowano już 6 mln zł w najnowszy sprzęt dla lokalnej straży pożarnej, w tym trzy samochody. Również z myślą o bezpieczeństwie mieszkańców pojawiły się ścieżki rowerowe oraz chodniki, umożliwiające dzieciom bezpieczną drogę do szkół. Ponadto gmina wyposażona jest w defibrylatory niezbędne w razie konieczności natychmiastowej interwencji.

W latach 2011–2018 budżet przeznaczony na infrastrukturę drogową wyniósł aż 12 mln zł. Przebudowano dzięki niemu 50 km dróg. Gmina poszczycić się może również dynamicznym rozwojem gospodarki wodno-ściekowej, na który władze przeznaczyły aż 14 mln zł, dzięki czemu stopień zwodociągowania gminy wynosi 99%, a długość sieci liczy 190 km i 2350 przyłączy. Mieszkańcy mogą cieszyć się coraz większym dostępem do sieci kanalizacji sanitarnej; obejmuje ona 68% ludności, a liczba ta stale wzrasta.

Kapituła programu Symbol doceniła również dbałość o oświatę, jaką wykazuje Krasocin. Wójt gminy, z wykształcenia nauczyciel, szczególnie dba o tę gałąź rozwoju. Stawia na nowoczesne kształcenie.

Wszystkie szkoły posiadają dostęp do szerokopasmowego internetu, a uczniowie cieszą się z nowoczesnych placów zabaw oraz boisk wielofunkcyjnych. Wszystkie siedem szkół zostało poddane termomodernizacji. Z myślą o najmłodszych, oddano do użytku trzecie przedszkole oraz planowana jest budowa żłobka w ramach projektu „Maluch”. Wójt wraz z Radą Gminy przez swoje dwie kadencje przeznaczyli już na gminną oświatę około 7 mln zł.

Ponadto wizytówkę gminy stanowią bogate walory przyrodnicze, zabytki oraz rozwój i promocja kultury, czego dowodem są sukcesy Młodzieżowej Orkiestry Dętej OSP Krasocin, jednej z lepszych młodych orkiestr w Polsce. Planowana jest też odnowa Wiatraka Krasocin. Ma on się stać główną siedzibą Muzeum Chleba, a skrzydła znów pójdą w ruch.

Agnieszka Moj

Podziel się:

Nastepne

Drawno zachwyca

wt. paź 16 , 2018
Aktywna działalność branży turystycznej, skrupulatne realizowanie inwestycji, dbałość o dobro mieszkańców – wszystko to czyni Drawno wyjątkową gminą Przyroda, krajobrazy, wiele cennych zabytków oraz ciekawa historia stanowią duży potencjał turystyczno-rekreacyjny. Właśnie on jest udziałem Gminy Drawno, należącej do jednych z najpiękniejszych i najczystszych ekologicznie regionów województwa zachodniopomorskiego. Bogata rzeźba terenu, malownicze jeziora i rzeki, duże kompleksy pięknych, ciekawych lasów skłaniają co roku mnóstwo turystów do zwiedzania. A Drawno zwiedzać warto. […]

Nasze programy medialne:

Symbol

Siła

Wybierz Polskie