Innowacyjna wizja kształcenia

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie od lat wyznacza trendy w kształceniu, przyciągając zdolnych, młodych ludzi, którzy, wybierając studia, podejmują świadomą decyzję, jak ma potoczyć się ich kariera zawodowa. O tym co świadczy o przewadze WSEI z mgr Teresą Bogacką, kanclerzem uczelni rozmawia Joanna Gulewicz

Innowacyjna wizja kształcenia – Monitor Rynkowy

Są państwo wielokrotnym laureatem programu Symbol, a i w tym roku uczelnia uzyskała nominację. Jak udaje się utrzymywać najwyższe standardy kształcenia i stale wybiegać myślą w przyszłość?

Dziękujemy bardzo za docenienie naszych wysiłków i kolejną nominację do tytułu Symbol Nowoczesnego Kształcenia. Takie wyróżnienia sprawiają, że mamy poczucie dobrze wykonywanej pracy, dzięki której konsekwentnie dążymy do osiągania kolejnych sukcesów i budowania mocnej marki uczelni na akademickiej mapie Polski. Współczesny świat rozwija się bardzo szybko i my, jako uczelnia kształcąca przyszłościowo, musimy nie tylko za nim nadążać, ale przewidywać pewne zmiany i kierować swoją uwagę na to, co łączy się z rozwojem: nowoczesne technologie, mobilność, innowacyjność, skuteczne zarządzanie, wsparcie biznesowe i jeszcze większa synergia nauki i biznesu. To są czynniki, które w mojej ocenie są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania nowoczesnej uczelni, jaką jest WSEI. Dzięki temu od 22 lat utrzymujemy najwyższe standardy kształcenia.

Kształcić w sposób innowacyjny, a zarazem kompleksowy, to nie lada wyzwanie. Jak udaje się od lat realizować te zamierzenia?

Poprzez innowacyjne kształcenie, czyli programy dostosowane do współczesnej gospodarki, wysokie kompetencje wykładowców, nowoczesne laboratoria i wiele innych rzeczy mających wpływ na doskonalenie procesu kształcenia. To proces, który porównałabym do osiągania celu metodą małych, ale nieustających kroków. Najprostszym przykładem jest chociażby wpływ epidemii koronawirusa na naukę. W związku z tym, że w ostatnich latach przyspieszona informatyzacja świata zmieniła sposób kształcenia, uczelnia dostosowała się do tego trendu, co więcej, udoskonaliła go i wprowadziła nowoczesne, unikalne rozwiązania, jak np. laboratoria w chmurze. Rozumieć i reagować na rzeczywistość, ale ciągle myśleć o przyszłości – to nasza dewiza.

WSEI jest jedną z najchętniej wybieranych przez młodych ludzi uczelni niepublicznych. Co decyduje o sukcesie?

Przede wszystkim praktyczny profil studiów. Zajęcia w modułowym systemie nauczania, kontakt z pracodawcami już od pierwszych lat nauki, zajęcia w najnowocześniejszych laboratoriach (np. Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej, Laboratorium Cyberbezpieczeństwa czy Laboratorium Psychologii Eksperymentalnej) i troska o studenta. Począwszy od władz, aż po kadrę dydaktyczną i administracyjną – wszyscy koncentrujemy się na potrzebach studentów. Staramy się je odczytywać, a nawet wyprzedzać, by inspirować i zaspokajać te, które dopiero się pojawią. WSEI dostosowuje się do zmian zachodzących w edukacji, rozwoju technologii, zainteresowań studentów, a w konsekwencji notuje coraz wyższe wskaźniki rekrutacyjne. Nasi wykładowcy to praktycy, którzy zachęcają do zadawania pytań, eksperymentowania i wprowadzania innowacji w najbliższym środowisku już podczas studiów. Chcemy, żeby uzyskanie naszego dyplomu było jednoznaczne z gwarancją nabycia przez absolwenta praktycznej wiedzy i umiejętności na bardzo wysokim poziomie. 

Nieustannie aktualizują państwo ofertę dydaktyczną, wprowadzając nowe kierunki czy specjalności. Jakie nowości pojawią się w nadchodzącym roku akademickim?

Uczelnia bardzo dobrze przygotowuje się do nowego roku akademickiego, począwszy od nowych rozwiązań w kształceniu online, poprzez przygotowanie wirtualnych spacerów, czy wdrożone laboratoria w chmurze. W ofercie dydaktycznej na kandydatów czekają w tym roku 23 kierunki studiów i prawie 50 specjalności. Uczelnia od roku akademickiego 2022/2023 rozpocznie realizację nowego kierunku studiów: Terapia zajęciowa z rehabilitacją. Są to studia I stopnia licencjackie. Terapeuta zajęciowy należy do grupy zawodów, które są coraz częściej poszukiwane na dzisiejszym rynku pracy zarówno w Polsce, jak i za granicą.

Uczelnia aktywnie angażuje się także w sprawy społeczno-gospodarcze. Jak sytuacja w Ukrainie wpłynęła na państwa działania?

Od samego początku tej strasznej wojny cała społeczność akademicka WSEI włączyła się w pomoc Ukrainie. Pierwszymi decyzjami władz była decyzja o zwolnieniu z opłat czesnego w semestrze letnim studentów WSEI posiadających obywatelstwo ukraińskie. Równolegle oprócz zwolnienia z opłat studenci z Ukrainy otrzymali zapomogi z funduszu pomocy materialnej uczelni. Dodatkowo bezpłatnej pomocy psychologicznej udzielają nasi psychologowie, pracownicy Wydziału Nauk o Człowieku, a także studenci Akademickiego Centrum Wsparcia Rówieśniczego oraz Centrum Wsparcia Zdrowia Psychicznego i Terapii Dzieci i Młodzieży. Ogromnie się cieszę, że nasi pracownicy i studenci w ramach działań samorządu studenckiego zorganizowali zbiórkę artykułów medycznych i żywności i włączyli się do akcji pomagania uchodźcom na dworcu PKS i PKP w Lublinie. Jestem z tych ludzi bardzo dumna!

Jakie są dalsze plany związane z rozwojem uczelni?

Chcemy zintensyfikować wszy-stkie dotychczasowe działania związane z rozwojem. Przede wszystkim chcemy wzmocnić przenikanie się nauki i biznesu, w jeszcze większym stopniu zinformatyzować uczelnię, uzyskać międzynarodowe akredytacje i otrzymać status akademii. Tych wyzwań i oczekiwań jest mnóstwo, ale jestem przekonana, że – tak jak do tej pory – i w tym przypadku osiągnięcie sukcesu to kwestia kontynuowania przyjętej strategii, konsekwentnej codziennej pracy i czasu.

Podziel się:

Nastepne

Innowacje na dachu: okiem producenta

pon. maj 30 , 2022
Dobry dach to taki, który zapewnia trwałość, bezpieczeństwo oraz odporność na niesprzyjające, zmienne warunki atmosferyczne – mówi Rafał Michalski, CEO Grupy Blachotrapez. Wybór pokrycia dachowego to jedna z najpoważniejszych decyzji podczas budowy bądź remontu domu. Dlatego warto sięgnąć po opinie najlepszych graczy rynkowych. Jako istotne czynniki przy wyborze poszczególnych rozwiązań wymieniają oni żywotność oraz rodzaj i grubość powłoki poszczególnych pokryć.  Firma Blachotrapez ma w ofercie bogatą liczbę powłok z najdłuższą gwarancją na […]
Innowacje na dachu: okiem producenta – Monitor Rynkowy

Nasze programy medialne:

Symbol

Siła

Wybierz Polskie