Partner biznesowy na pierwszym miejscu

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Przemysłu Skórzanego aktualnie znajduje się w fazie konsolidacji łódzkich instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz, realizując prace B+R i gwarantując najwyższą jakość prowadzonych badań. O wyzwaniach z tym związanych z dr inż. Katarzyną Ławińską, pełnomocnikiem dyrektora ds. Badawczych rozmawia Joanna Gulewicz

Nie po raz pierwszy jesteście państwo nagradzani ze względu na harmonijne łączenie świata nauki i biznesu. Jakimi zasadami kierują się władze instytutu, opracowując strategię działania?

Symbol Synergii Nauki i Biznesu 2020 to dla nas wyróżnienie jednoznacznie wskazujące, że dobrze realizujemy naszą misję, wspierając przedsiębiorców przy wprowadzaniu nowych wyrobów na rynki. Dzięki wieloletniej współpracy z biznesem i prawie 70-letniemu doświadczeniu ugruntowaliśmy swój wizerunek. Opracowując strategię działania, kierujemy się zapotrzebowaniem rynkowym, jednocześnie podążając za światowymi trendami i wyzwaniami.

Jakie najważniejsze zmiany zostały wprowadzone na przestrzeni ostatnich lat, by proponować partnerowi biznesowemu najbardziej optymalne rozwiązania?

Zwiększamy potencjał naszych zasobów kadrowych i ciągle modernizujemy zaplecze aparaturowe, by oferować partnerom szeroki zakres usług laboratoryjnych i prac badawczo-rozwojowych. Ponadto wraz z konsorcjantami realizujemy projekty dofinasowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w zakresie m.in. opracowania mikrobiologicznie aktywnych, przyjaznych dla użytkownika i środowiska materiałów dla przemysłu lekkiego, czy obuwia rosnącego wraz ze stopami dziecka. Pracujemy również nad technologiami powlekania nasion, by zwiększyć ich odporność na suszę oraz nad formulacją nowych, wielofunkcyjnych preparatów dolistnych, zapewniających ochronę i stymulację wzrostu roślin, wpisując się w koncepcję Circular Economy i plan działania Europejski Zielony Ład.

Wysoka jakość realizowanych badań to zasługa wyspecjalizowanej kadry naukowej i skutecznego sposobu zarządzania instytutem. Które z podjętych decyzji były najistotniejsze?

Naszą najmocniejszą stroną jest doświadczona kadra. Jej zaangażowanie i kreatywność przekładają się na sukces naszych działań. Profesjonalizm w obszarze realizowanych usług potwierdzają certyfikaty wydane przez Polskie Centrum Akredytacji (AB 033, AB 062) i certyfikaty akredytacji w zakresie obronności i bezpieczeństwa (OiB) Ministerstwa Obrony Narodowej (58/MON/2020, 57/MON/2020, 43/MON/2017). 

Ważny jest też rozwój rozumiany jako poszukiwanie nowych branż oraz obszarów działalności, ze szczególnym ukierunkowaniem na przemysł spożywczy, kosmetyczny oraz chemiczny. Dostrzegamy także duży potencjał sektora przetwórstwa tworzyw sztucznych oferując usługi z zakresie: badań substancji niebezpiecznych uwalniających się w miarę użytkowania opakowania z tworzywa sztucznego, w tym zgodnie z Farmakopeą, zawartości metali, wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, barwników alergennych i kancerogennych w polimerach, gumie, kauczuku, oznaczania monomerów w termoplastycznych poliuretanach.

Instytut realizuje szereg projektów badawczych. Które są najważniejsze?

Wszystkie podejmowane przez nas prace są ważne. Aktualnie, w związku z sytuacją pandemiczną, koncentrujemy się m.in. na krótkoterminowych usługach dla przedsiębiorców w zakresie syntezy nowych substancji bioaktywnych i nadawaniu produktom właściwości przeciwdrobnoustrojowych. Przeprowadziliśmy już z sukcesem modyfikację materiałową w kierunku odporności mikrobiologicznej dla wyrobów obuwniczych, polimerowych i z tworzyw sztucznych. γ

Podziel się:

Nastepne

Mszczonów z wizją

wt. gru 22 , 2020
Rozmowa z Józefem Grzegorzem Kurkiem, burmistrzem Mszczonowa – gminy nagrodzonej tytułem Symbol Dekady 2011 – 2020 Mszczonów jest gminą prężnie działającą, znaną z ciekawych inwestycji, dobrego skomunikowania oraz zarządzania. Czym aktualnie gmina może się pochwalić? Na terenie Mszczonowa zawsze coś się dzieje. Niedawno zakończyła się budowa zakładu dla Corning Optical Communications, amerykańskiego producenta światłowodów. Od nowego roku obiekt będzie wyposażany w linie produkcyjne. To duża inwestycja, która da zatrudnienie co […]

Nasze programy medialne:

Symbol

Siła

Laur Internetu

Wybierz Polskie