Kartuzy: miasto czystych jezior

Stolica Kaszub aspiruje do miana jednego z najpiękniejszych miasteczek w Polsce. Za skuteczne działania i rozwój Kartuzy odebrały Symbol Polskiej Samorządności 2021

Ponad siedem lat zajęło miastu pozyskanie środków na rekultywację czterech jezior, które stanowią jego element topograficzny. Tak się złożyło, że po wojnie zapomniano o wartości turystycznej tych akwenów i doprowadzono do ich znacznego zanieczyszczenia.

– Jednym z ważniejszych zadań było naprawienie zaniedbań i doprowadzenie do tego, aby jeziorami móc się chwalić i w nich kąpać – mówi Mieczysław Grzegorz Gołuński, burmistrz Kartuz (na zdjęciu).

Gmina w 2019 roku pozyskała 45 mln zł na projekt pn. Kompleksowa Rekultywacja Jezior Kartuskich: Mielenko, Karczemne, Klasztorne Małe i Klasztorne Duże. Kwota ta została przyznana w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Całkowita wartość zadania wynosi blisko 55 mln zł. Jest to największy w Polsce projekt kompleksowych działań poprawy jakości zdegradowanych zbiorników wodnych.

Całość przedsięwzięcia potrwa do 2023 roku i obejmuje następujące zadania: wydobycie i unieszkodliwienie osadów dennych z Jeziora Karczemnego; inaktywację fosforu we wszystkich jeziorach, czyli rekultywację metodami chemicznymi, polegającą na strąceniu fosforu z toni wodnej i zablokowaniu w osadach dennych oraz zwiększeniu ich zdolności sorpcyjnych; biomanipulację,   budowę infrastruktury rekreacyjnej, monitoring środowiskowy.

Za zagospodarowanie wydobytych osadów odpowiada Kartuskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji i jego prezes Tadeusz Ostanek. 

Kartuzy stale się rozwijają. Oczkiem w głowie burmistrza są inwestycje poprawiające jakość życia stałych mieszkańców stolicy Kaszub, ale też te, które odpowiadają na zapotrzebowanie odwiedzających miasto gości. Władze Kartuz nie boją się wyzwań, z konsekwencją godną podziwu osiągają zamierzone cele. 

Grażyna Herich

Podziel się:

Nastepne

Proekologiczne rozwiązania BEST-EKO

pt. lut 25 , 2022
Spółka BEST-EKO rozwija się, inwestuje i ciągle szuka nowych rozwiązań proekologicznych BEST-EKO z powodzeniem wdraża nowoczesne rozwiązania, co ma wymierne przełożenie na rozwój i funkcjonowanie zakładu kompostowni i fermentacji oraz dbałości o środowisko.  Firma świadczy usługi oczyszczania ścieków oraz przetwarzania odpadów komunalnych w zakresie odpadów biodegradowalnych. – Staramy się skupić na przetwarzaniu odpadów – mówi Bernard Jaskulski, prezes BEST-EKO sp. z o.o. – Zwiększyliśmy moce przerobowe z 30 tysięcy ton rocznie […]

Nasze programy medialne:

Symbol

Siła

Wybierz Polskie