Proekologiczne rozwiązania BEST-EKO

Spółka BEST-EKO rozwija się, inwestuje i ciągle szuka nowych rozwiązań proekologicznych

BEST-EKO z powodzeniem wdraża nowoczesne rozwiązania, co ma wymierne przełożenie na rozwój i funkcjonowanie zakładu kompostowni i fermentacji oraz dbałości o środowisko. 

Firma świadczy usługi oczyszczania ścieków oraz przetwarzania odpadów komunalnych w zakresie odpadów biodegradowalnych. – Staramy się skupić na przetwarzaniu odpadów – mówi Bernard Jaskulski, prezes BEST-EKO sp. z o.o. – Zwiększyliśmy moce przerobowe z 30 tysięcy ton rocznie do 60 tysięcy ton, ale to wciąż za mało. Niestety, firma musi odmawiać przyjmowania kolejnych odpadów. Z kompostowaniem wiążą się także pewne problemy i uciążliwości dla otoczenia. Odpady, jakie trafiają na kompostownię, są często sfermentowane, a wysypane na płytę składowiska wydzielają nieprzyjemny zapach i to mimo, że natychmiast są przetwarzane. 

Wobec tych wyzwań firma dąży do minimalizacji ubocznych skutków działalności. Dlatego przystąpiła do realizacji dużego projektu. M.in. nastąpiła hermetyzacja komór fermentacyjnych oczyszczalni ścieków. Dzięki temu zabiegowi z pozyskanej większej ilości odpadów i ich fermentacji nastąpi uzyskanie dużej ilość gazu. Zainstalowane w najbliższym czasie generatory wytworzą energię elektryczną, będzie też możliwość zagospodarowania pozyskanego ciepła. Wytworzona w ten sposób energia będzie wykorzystywana i w oczyszczalni, i w kompostowni, gdzie wiele urządzeń napędzanych jest prądem elektrycznym.

Głównym celem inwestycji jest rozbudowa hali kompostowni i wyposażenie jej w dodatkowe urządzenia. W efekcie wszystkie przywożone odpady nie będą wysypywane na zewnątrz, tylko trafią prosto do powiększonej hali, co powinno dodatkowo zminimalizować nieprzyjemne zapachy. Jest to też znaczny wkład w poprawę jakości środowiska oraz wyjście naprzeciw oczekiwaniom okolicznych mieszkańców.

Poszukiwane są nowe, ekologiczne rozwiązania i metody, których celem jest zwiększenie żyzności gleby poprzez poprawę jej parametrów. Rezultatem tych działań powinien być wzrost zawartości substancji organicznych w glebie, lepsze plonowanie roślin oraz poprawa parametrów jakościowych plonów. Takie kształtowanie i wpływ na żyzność gleby spółka chce wdrożyć poprzez skłanianie rolników do stosowania nawozu i polepszaczy, których jest producentem.

Innowacyjność i wdrożone technologie przyczyniły się do produkcji i wprowadzenia do obrotu handlowego nawozu o nazwie BEST-TERRA, który jest w zasadzie ziemią ogrodniczą. BEST-TERRA to nawóz wysokiej jakości, mieszalny z ziemią w proporcjach 1 do 3. Realizowana inwestycja i uruchomienie dodatkowych urządzeń spowoduje w efekcie znaczną poprawę jakości nawozu. W 2021 roku spółka opracowała i zarejestrowała polepszacz gleby BEST-TERRA, a w ostatnim czasie jest w trakcie certyfikacji tzw. złóż dedykowanych pod nawożenie bylin, traw, drzew i krzewów. W sumie będzie dysponować pięcioma polepszaczami glebowymi, które powinny być dostępne dla odbiorców już w tym roku. 

Nawozy organiczne, polepszacze gleby czy kompost nie mają szkodliwego wpływu na rośliny czy zwierzęta, niezależnie od zastosowanej dawki.

Ze stosowaniem nawozów mineralnych wiążą się obciążenia dla środowiska i człowieka, zwłaszcza zanieczyszczenia wód gruntowych i powierzchniowych powodujące eutrofizację, zakwaszenie lub zasolenie gleb, nadmierne nagromadzenie w roślinach szkodliwych substancji, czyli przenawożenie itp. – takich efektów nie przynoszą nawozy organiczne i polepszacze gleby jak m.in. BEST-TERRA.

Dla spółki BEST-EKO szczególnie ważna jest synergia nauki z biznesem. Dzięki współpracy z różnymi placówkami badawczymi i wdrożeniowymi prowadzone są szeroko zakrojone badania, mające na celu stworzenie optymalnych receptur do produkcji podłoży pod różne grupy roślin. 

Polepszacz BEST-TERRA poprawia zdolności gleby do kumulacji wilgoci oraz ma dosyć wysokie pH, co ma pozytywny wpływ na środowisko. Nawóz organiczny BEST-TERRA nadaje się do stosowania na wszystkich typach gleb. Szczególnie polecany jest na gleby słabe, mineralne o niskiej zawartości substancji organicznej. Może być stosowany w uprawach polowych, przy zakładaniu skwerów, trawników, placów zieleni, do nawożenia drzew, krzewów i roślin ozdobnych, jako składnik podłoży do uprawy kwiatów rabatowych i balkonowych, a także do rekultywacji terenów zdegradowanych.

Zarówno nawóz, jak i polepszacze są dostępne w ciągłej sprzedaży na terenie instalacji w Rybniku przy ulicy Rycerskiej 101.

Danuta Klimek

Bernard Jaskulski, prezes BEST-EKO sp. z o.o. odbiera statuetkę Stratega Ekologii 2021 z rąk Jakuba Lisieckiego, red. nacz. „Monitora Biznesu” podczas uroczystej Gali w Katowicach

Podziel się:

Nastepne

Waloryzacja świadczeń, a dla pracujących emerytów – wyższe limity

pt. lut 25 , 2022
Początek roku to okres ważnych zmian dla pobierających świadczenia z ZUS. Dzięki corocznej waloryzacji świadczeń emerytury i renty wzrosną o 7 proc., zwiększył się również limit dla pracujących emerytów, a ci, którzy w styczniu nadpłacili zaliczkę na podatek dochodowy, otrzymali już zwroty – Od 1 marca 2022 r. emerytury i renty wzrosną równo o 7 procent. Waloryzacja świadczeń odbywa się automatycznie, nie trzeba składać wniosków. W kwietniu świadczeniobiorcy otrzymają też tzw. trzynastki – zapowiada prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS […]

Nasze programy medialne:

Symbol

Siła

Wybierz Polskie