Szanujmy wodę, póki nie jest za późno

Z globalnymi wyzwaniami, jakie niosą ze sobą zmiany klimatyczne, mierzymy się także w lokalnych społecznościach. Dlatego tak ważne jest, by firmy i instytucje, które działają w obszarach bezpośrednio wpływających na środowisko, wykazywały się zarówno wrażliwością na ekologię, jak i odwagą w podejmowaniu nowych wyzwań czy szukaniu alternatywnych rozwiązań. Takie właśnie podejście bliskie jest Miejskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji we Wrocławiu

Kranówka we Wrocławiu spełnia najbardziej rygorystyczne normy dotyczące jej jakoėci. #PijKranówkę codziennie!

Według ostatniego raportu European Benchmarking Co-operation – EBC, międzynarodowego stowarzyszenia prowadzącego benchmarking wiodących przedsiębiorstw branży wodociągowo-kanalizacyjnej, MPWiK Wrocław znajduje się wśród dziesięciu europejskich przedsiębiorstw, które odnotowują najniższy współczynnik strat wody. Firma nieustannie doskonali procesy technologiczne, realizując projekty obniżające straty tego surowca i zwiększające efektywność energetyczną. Wykonywane są analizy wykorzystania wód popłucznych, zmierzające do ograniczenia ilości wody zużywanej podczas procesu technologicznego m.in. płukania filtrów. Prowadzone są również sukcesywne działania zmierzające do ograniczenia strat wody na sieci wodociągowej. Cały Wrocław objęty został monitoringiem przepływu i ciśnienia w sieci przez wdrożenie stref pomiarowych. W wyznaczonych strefach systematycznie montowane są nowoczesne urządzenia do detekcji wycieków, tzw. loggery. Dodatkowym wsparciem dla efektywnego wykorzystania danych napływających z monitoringu jest inteligentne narzędzie analityczne – SmartFlow. To autorski projekt, na podstawie którego we współpracy z firmą Microsoft i Future Processing powstała aplikacja składająca się z innowacyjnego oprogramowania. Jednocześnie w ostatnich latach spółka modernizuje ujęcia wody i zakłady jej produkcji. To prowadzi do zwiększenia efektywności wykorzystania zasobów tego surowca. W efekcie w 2021 roku utrzymano straty wody na poziomie nieprzekraczającym 10 procent.

Laboratorium MPWiK prowadzi badania jakości wody na wszystkich etapach jej ujmowania, uzdatniania i dystrybucji

W kierunku firmy innowacyjnej

Dziesięć lat temu wrocławskie wodociągi stworzyły pierwszy w historii branży wodociągowo-kanalizacyjnej dział badawczo-rozwojowy (B+R). 

– Wrocławskie MPWiK to spółka świadoma tego, że konieczne jest ciągłe doskonalenie, rozwój i szukanie nowych rozwiązań. Stawiamy na nowe technologie, które są elementem tzw. inteligentnych miast. Tym samym z dumą tworzymy gospodarczą i społeczną przyszłość regionu. MPWiK Wrocław to przykład harmonijnego połączenia tradycji z dynamicznym rozwojem, którego motorem do działania jest obecnie cyfrowa transformacja. I choć dzisiaj nowoczesna technologia jest nieodzownym elementem działalności wodociągów, to zawsze numerem jeden będzie człowiek. Gospodarka przyszłości to równowaga: to zrównoważony rozwój, wsłuchiwanie się w potrzeby społeczności i środowiska naturalnego, to też świadomość i odpowiedzialność za swoje działania. Właśnie takie nastawienie jest wpisane w DNA Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji we Wrocławiu – mówi Witold Ziomek, prezes zarządu MPWiK S.A. we Wrocławiu.

W strukturach spółki wydzielono Centrum Nowych Technologii, które koordynuje i rozwija działania z zakresu wdrażania nowoczesnych rozwiązań oraz poszukuje dofinansowania dla planowanych działań badawczo-rozwojowych. To zespół specjalistów, który zajął się współpracą ze środowiskiem naukowym oraz koordynacją rozwoju technologicznego MPWiK. Dzięki projektom prowadzonym przez Centrum MPWiK nie tylko nabrało doświadczenia w działaniach międzynarodowych, ale również stworzyło nowoczesną infrastrukturę badawczą. Dwie stacje badawcze – w obszarze uzdatniania wody i oczyszczania ścieków – dzięki swej uniwersalnej budowie służą już kolejnym projektom i są inwestycją nie do przecenienia. Centrum Nowych Technologii ma już 10 lat i nadal się rozwija.

W programie inwestycyjnym na 2021-2025 znalazło się ponad 240 zadań.

– Dekada badawczo-rozwojowej współpracy z jednostkami naukowymi, start-up’ami czy partnerami biznesowymi zaowocowała wieloma nieszablonowymi i nowoczesnymi projektami. Jako firma opierająca swoją misję na zasadach zrównoważonego rozwoju wyszliśmy naprzeciw oczekiwaniom, jakie stawiają przed nami zmiany klimatu. Podjęliśmy się także budowy jednego z największych systemów retencyjnych w Polsce. To cztery zbiorniki o łącznej pojemności 60 tys. m sześć., umożliwiające retencjonowanie ścieków nadmiarowych, które będą przesyłane do Wrocławskiej Oczyszczalni Ścieków „Janówek” w okresie jej mniejszego obciążenia – mówi Wojciech Stanek, wiceprezes zarządu.

MPWiK Wrocław działa w parze z ekologią, tworząc ekosystem innowacji, stanowiący katalizator rozwoju technologicznego firmy.

Wszystko zaczyna się od wody…

Na co dzień nie mamy świadomości, jak nasze małe codzienne wybory mogą wpłynąć na życie wszystkich ludzi, a nawet całego ekosystemu na planecie. Dlatego od kilku lat wrocławskie wodociągi prowadzą kampanie społeczne – #SzanujWodę czy #PijKranówkę. To właśnie te działania mają przede wszystkim przekonać lokalną społeczność do wprowadzenia zmian w swoim dotychczasowym życiu i wybierania drogi z poszanowaniem środowiska naturalnego. Filarem kampanii #PijKranówkę było uruchomienie dedykowanej strony internetowej www.pijkranowke.pl, która przedstawia fakty i obala mity o wodzie kranowej, a także podpowiada, jakie zalety wynikają z sięgania po kranówkę. W kampanię zaangażowały się wrocławskie kluby sportowe, które swoim prozdrowotnym autorytetem zachęcają kibiców do zmiany stylu życia, na ten aktywniejszy czy bardziej eko – w ten sposób sugerują wybieranie kranówki. Imprezy kulturalne, festiwale, koncerty czy też wystawy sztuki również uświetnia woda kranowa – smaczna, bezpieczna i bardzo orzeźwiająca. W 2021 roku, troszcząc się o seniorów, czyli grupę najbardziej narażoną na niedobór wody w organizmie, MPWiK skierowało kampanię #PijKranówkę właśnie do najstarszych mieszkańców Wrocławia. Dolnośląskie Centrum Filmowe przed seansami dla seniorów prezentowało widzom krótkie filmy zachęcające do picia kranówki. Oprócz tego na trzech wrocławskich uczelniach – Uniwersytecie Medycznym, Uniwersytecie Przyrodniczym i Akademii Wychowania Fizycznego – prowadzone były warsztaty o tematyce less waste. W 2021 roku szerokie działania promocyjne pozwoliły na dotarcie z informacją o korzyściach z picia wody kranowej do ponad 6,5 mln odbiorców. To wynik satysfakcjonujący, ponieważ w kampanii MPWiK Wrocław pracuje na postawach ludzkich. Potrzeba długofalowego działania, by je zmienić.

– Stale szukamy nowych pomysłów, aby realizując misję edukacyjną, zwrócić uwagę każdego, niezależnie od wieku, na tematy ekologiczne i społeczne. Zależy nam na szerzeniu świadomości i przekazywaniu wiedzy, która zaowocuje lepszym jutrem dla przyszłych pokoleń. MPWiK oferuje wrocławianom i wrocławiankom doskonały produkt w postaci wody – czystej, zdrowej i pełnej minerałów. Naszym zadaniem jest sprawić, że mieszkańcy miasta bez obaw podstawią szklankę pod kran. Jesteśmy dumni z tych, którzy już to zrobili, tak samo, jak jesteśmy dumni z naszych pracowników, bez których ten sukces nie byłby możliwy. Na co dzień woda jest dla nas czymś oczywistym, ale pamiętajmy, że za każdą jej kroplą nadającą się do spożycia stoi człowiek i jego praca. Dlatego tak ważne jest edukowanie społeczeństwa. Po więcej informacji zapraszamy na stronę internetową www.pijkranowkę.pl – podkreśla Marcin Garcarz, wiceprezes wrocławskiego MPWiK.

Postępujące zmiany klimatyczne oraz problemy z dostępem do wody na świecie to tematy, które stały się  fundamentem kampanii #Szanujwodę, którą MPWiK rozpoczęło w 2020 roku. Działalność edukacyjna wśród różnych grup społecznych i zachęcanie ludzi do zmiany codziennych nawyków, w których wykorzystywana jest woda, a także stosowanie się do prostych wskazówek, pozwolą oszczędzić wiele litrów tego cennego surowca.

MPWiK Wrocław nie tylko prowadzi działania edukacyjne, ale wprowadza w życie realne zmiany, które korzystnie wpływają na środowisko: zielony dach, instalacja pozwalająca wykorzystywać wodę szarą do spłukiwania toalet, własna pasieka czy łąka kwietna – to tylko niektóre z działań realizowanych wewnętrznie przez spółkę.

Kranówka towarzyszy kibicom podczas ważnych meczy wrocławskich drużyn sportowych

Od trzech lat w MPWiK prowadzony jest autorski projekt Akademia Przyjaciół Wody, który ma na celu poszerzanie świadomości ekologicznej wśród dzieci uczęszczających do wrocławskich szkół i przedszkoli – edukowanie i kształtowanie pozytywnych nawyków ekologicznych. 

Już ponad 6000 uczniów zostało przeszkolonych w tym, jak ekopomysły przekształcić w nawyk, który pozwoli nam codziennie z uwagą podchodzić do dbania o środowisko naturalne. To proste zasady, które każdy z nas powinien sobie co jakiś czas przypominać – pij kranówkę, oszczędzaj wodę, zbieraj deszczówkę, nie wrzucaj śmieci do kanalizacji.

Edukacja na światowym poziomie

Najbardziej spektakularna misja edukacyjna MPWiK realizowana jest w Centrum Edukacji Ekologicznej Hydropolis – unikatowym centrum wiedzy o wodzie. Miejsce to na stałe wpisało się na listę najważniejszych atrakcji turystycznych nie tylko Wrocławia, ale i całej Polski. Pomimo wielu ograniczeń spowodowanych pandemią koronawirusa działalność edukacyjna nie została zawieszona, a wręcz przeciwnie, rozwinęła się jeszcze mocniej. W trakcie pandemii Hydropolis uruchomiło serwis internetowy #HYDROwDOMU. Gdy centrum nie mogło działać stacjonarnie, przygotowano szereg materiałów edukacyjnych, które z powodzeniem można było wykorzystać w domu lub w szkole. Dzięki temu w 2021 roku, mimo lockdownu, Centrum dotarło do 1,5 miliona osób w zaledwie dwa miesiące.

Walory Hydropolis jako wyjątkowego miejsca nauki i jednocześnie zabawy zostały docenione przez władze samorządu, dzięki czemu Centrum reprezentowało Wrocław i Dolny Śląsk podczas kończącej się właśnie wystawy EXPO 2020 w Dubaju. Na wystawie Centrum Edukacji Ekologicznej szczególnie zwracało uwagę na kwestię zmian klimatycznych, które mają silny wpływ na wciąż malejące zasoby wody. Specjalnie na tę okazję zostały przygotowane nowe eksponaty, jak chociażby drukarka wodna, ekran parowy czy kurtyna z rozbitych cząsteczek wody, które w najbliższym czasie trafią na wystawę stałą w Hydropolis.

Proces produkcji wody jest w pełni zautomatyzowany

Przyszłość w zielonych barwach 

W planie inwestycyjnym MPWiK Wrocław na lata 2021–2025  znajduje się ponad 240 zadań, a ich wartość przekracza 1 mld złotych. Najważniejsze z nich dotyczą rozdziału kanalizacji ogólnospławnej na sanitarną i deszczową, modernizacji ujęcia wody surowej oraz szeregu działań modernizacyjnych w zakładach produkcji wody.

– Patrzymy daleko w przyszłość. Mamy świadomość, że z uwagi na zmiany klimatyczne i postęp cywilizacyjny branża wodociągowo-kanalizacyjna mierzy się z całkowicie nowymi wyzwaniami. Aby im sprostać, od wielu lat poszukujemy alternatywnych źródeł wody, wdrażamy innowacyjne rozwiązania i nowoczesne technologie, działamy na rzecz poprawy efektywności energetycznej oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Wszystko po to, by przez kolejne lata służyć mieszkańcom Wrocławia i okolic – podkreśla Witold Ziomek.

A to tylko niektóre przykłady działań prowadzonych od lat w MPWiK. I te działania są zauważane i doceniane, a spółka może pochwalić się imponującą liczbą nagród. W tym roku zdobyła nominację do tytułu EkoSymbol 2022. Warto trzymać kciuki.

Podziel się:

Nastepne

Weronika Tomala - Cały jestem twój

czw. mar 31 , 2022
On jest dziedzicem rodzinnej fortuny. Ją zawsze wytykano palcami. Więź między tą dwójką nigdy nie powinna się wydarzyć… Lilianna wie, jak gorzka potrafi być codzienność. Odrzucona przez rodziców, wyśmiewana przez rówieśników albinoska po śmierci ukochanego dziadka zostaje sama. Dziadek przekazał jej niezwykłą umiejętność: Lilianna jak nikt potrafi rozumieć konie. Kocha je bardziej niż ludzi. Kiedy dowiaduje się, że w pewnej niewielkiej miejscowości poszukują nowego stajennego, postanawia spróbować i zostaje zatrudniona. […]

Nasze programy medialne:

Symbol

Siła

Wybierz Polskie