Kierunek: Ostrów Mazowiecka

Miarą kondycji gospodarczej, w jakiej znajduje się Ostrów Mazowiecka, może być budżet gminy. A ten w ostatnich 10 latach się podwoił. Trudno o lepsze świadectwo sukcesu.

Kierunek: Ostrów Mazowiecka – Monitor Rynkowy
Jerzy Bauer, burmistrz Ostrowi Mazowieckiej

Dziś miasto dynamicznie się rozwija i realizuje liczne inwestycje. Ale początek drogi był trudny. Na  początku XXI wieku Ostrów Mazowiecka znalazła się w grupie 120 miast wskazanych jako miasta tracące swoje funkcje społeczno-gospodarcze. Upadek przemysłu i usług w latach 90., bezrobocie na bardzo wysokim poziomie – obraz sytuacji w mieście był trudny. Jednak dzięki mądremu zarządzaniu udało się przezwyciężyć regres.

– Osiem lat temu zadeklarowaliśmy jako ekipa startująca w wyborach, że uczynimy Ostrów miastem dobrym na przyszłość. Częścią tej strategii było zainwestowanie w  infrastrukturę miejską: od dróg po instytucje kultury. Bezpieczeństwo i wygoda na drogach oraz oferta na czas wolny, po pracy i w weekend. Cel: życie codzienne w Ostrowi miało stać się wygodniejsze, a perspektywa pozostania w mieście bardziej oczywista. Dotrzymaliśmy słowa. Dziś, po latach wysiłków i inwestycji, nasi mieszkańcy mają możliwość realizowania swoich potrzeb i ambicji na dużo wyższym poziomie, a ciągłe podnoszenie jakości usług publicznych jest dla nas oczywistością – mówi Jerzy Bauer, burmistrz Ostrowi Mazowieckiej.

Obecnie miasto realizuje inwestycję o historycznym znaczeniu: budowę szkoły i przedszkola wraz z infrastrukturą drogową. Jej wartość wraz z zakupioną działką wynosi ponad 50 mln zł. Oddanie do użytku zaplanowane jest na wrzesień 2024 r. Środki w wysokości 37 mln zł pochodzą z Rządowego Funduszu Polski Ład – Programu Inwestycji Strategicznych (30 mln zł) oraz z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (7 mln zł).

Drugą ważną kwestią jest pomoc rodzinom w trudnej sytuacji m.in. poprzez budownictwo wielorodzinne. W odpowiedzi na te potrzeby rozpoczęto budowę 27 nowych lokali mieszkalnych. Będą gotowe jesienią przyszłego roku. Na zadanie to miasto uzyskało bezzwrotną dotację z Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 80 proc. kosztów kwalifikowanych.

W przeciągu ostatnich 5 lat Ostrów Mazowiecka pozyskała z programów pomocowych ponad 110 mln zł na rozwój miasta. Przebudowano główne ciągi komunikacyjne, odświeżono infrastrukturę drogową wraz z budową poboczy, wybudowano około 20 km ścieżek rowerowych, zadbano o zieleń w mieście i podwyższono jakość usług miejskich w domu kultury, bibliotece, ośrodku sportowym. Dużego wsparcia udzielono klubom sportowym. Ostrów Mazowiecka zyskała też swoje ważne miejsce na kulturowej mapie Polski dzięki budowie muzeum Marii i Witolda Pileckich. Powstało ono we współpracy z ministerstwem kultury w domu rodzinnym Marii, który do 2016 r. stanowił własność prywatną i był miejscem anonimowym nawet dla większości mieszkańców miasta.

Z uwagi na położenie miasta w połowie drogi między Białymstokiem a Warszawą jest ono interesującym miejscem dla potencjalnych inwestorów. Trwa właśnie budowa węzła łączącego dwie drogi ekspresowe – S8 i budowanej od Ostrowi S61 – Via Baltica. Na dogodne skomunikowanie składają się również dwie drogi krajowe – 50 i 60, oraz dwie drogi wojewódzkie. Niewątpliwie są to atuty, które już procentują, a w przyszłości dzięki nim miasto jeszcze bardziej zyska na znaczeniu. Z korzyścią dla mieszkańców.

Anna Knapek

Podziel się:

Nastepne

Wielopokoleniowa stalowa firma rodzinna: 65-lecie Grupy RBB

pt. paź 28 , 2022
Historycznie najwyższa cena stali oraz widmo wygaszania wielkich pieców hutniczych to obraz branży metalurgicznej na przestrzeni ostatnich kilkunastu miesięcy. Czy powinniśmy obawiać się ograniczonego dostępu do tego ważnego dla gospodarki surowca? Ostatnie dwa lata to okres dynamicznych zmian na rynku wyrobów hutniczych i sporo wyzwań dla dystrybutorów stali. Drastyczne zmiany cen, spadek popytu i nadpodaż surowca to realia, ze skutkami których przyjdzie się mierzyć w nadchodzących miesiącach. Czy to dobry […]
Wielopokoleniowa stalowa firma rodzinna: 65-lecie Grupy RBB – Monitor Rynkowy

Nasze programy medialne:

Symbol

Siła

Laur Internetu

Wybierz Polskie