ARAW wspiera rozwój regionu

Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej działa już 15 lat. Była pierwszą tego typu instytucją lokalną w Polsce, powołaną przez władze Wrocławia, by ściągać inwestorów i wspierać ekosystem biznesowy w mieście i aglomeracji. W tym czasie pozyskała przeszło 200 projektów, które wykreowały ponad 100 000 miejsc pracy

Rok 2020 był dla biznesu wyzwaniem, a tym samym sprawdzianem dla instytucji otoczenia biznesu takich jak ARAW. Pomimo przeciwności w ubiegłym roku wywołanych pandemią, udało się nam pozyskać kilka interesujących projektów, przeprowadzić kluczowe wydarzenia takie jak Made In Wrocław, przygotować raporty oraz projekty odpowiadające na najbardziej aktualne trendy rozwojowe np. związane z Przemysłem 4.0. Wraz z naszymi partnerami – samorządami aglomeracji, uczelniami i innymi instytucjami, a także firmami, prowadzimy obecnie 11 projektów z dofinansowaniem zewnętrznym o wartości ponad 40 mln zł. Szeroka działalność informacyjna we współpracy z Urzędem Miejskim Wrocławia pozwala nam docierać do coraz większej grupy mieszkańców, jak i do zainteresowanych naszym miastem oraz regionem firm i instytucji – mówi Magdalena Okulowska, prezes Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej.

ARAW wspiera rozwój regionu – Monitor Rynkowy

ARAW w 2020 roku, pomimo niesprzyjającego czasu, pozyskał 6 nowych projektów inwestycyjnych, został także laureatem prestiżowego rankingu FDI Strategy Awards 2020 za prężnie rozwijający się we Wrocławiu sektor usług biznesowych. Istotnym aspektem działań agencji było także zintensyfikowanie współpracy z Polską Agencją Inwestycji i Handlu (PAIH) w ramach projektu Poland Business Harbour, kierowanego do białoruskich przedsiębiorców z sektora ICT. Jednak kluczowa w 2020 roku była integracja i wymiana informacji środowiska biznesowego w tym trudnym i niepewnym czasie.

W odpowiedzi na oddolną potrzebę firm produkcyjnych utworzono wraz z ich najaktywniejszymi przedstawicielami platformę wymiany wiedzy i doświadczeń największych producentów z regionu – Industry Leaders Club. Ma ona na celu inicjowanie nowych projektów, rozwiązywanie wspólnych problemów oraz analizę aktualnych wskaźników ekonomicznych. ARAW aktywnie współpracuje rownież ze startupami. Intensywny rozwój w tym zakresie przyczynił się do zajęcia przez Wrocław 171 pozycji wśród 1000 ekosystemów strupowych z całego świata według raportu Start-up Ecosystem Rankings 2020. 

Pomimo niepewności związanej z pandemią nie zmniejszyło się zainteresowanie studiowaniem we Wrocławiu. W ramach projektu Study in Wrocław pozyskano kandydatów z Europy Wschodniej i Azji. Z powodzeniem (pomimo tego, że w trybie online) zrealizowano kampanię promocyjną oferty wrocławskich uczelni w Rosji, Kazachstanie, Gruzji, na Ukrainie i Białorusi. 

Pracowity rok miała także redakcja ważnych portali miejskich prowadzonych przez ARAW (www.wroclaw.pl, VisitWroclaw.eu, Go.wroclaw.pl). Na stronie wroclaw.pl już w marcu utworzono specjalny serwis poświęcony koronawirusowi, także w językach angielskim i ukraińskim. Platforma, którą odwiedza miesięcznie ponad 720 tys. internautów, dzięki współpracy z miastem stała się wiarygodnym i rzetelnym źródłem informacji, a także kreatorem i integratorem inicjatyw mieszkańców w tym trudnym czasie.

Sonia Platajs-Szefer

Podziel się:

Nastepne

Nowa era elektroniki

pt. sty 29 , 2021
Naukowcy z Katedry Fizykochemii i Technologii Polimerów Politechniki Śląskiej realizują projekt mający na celu ustanowienie Multidyscyplinarnego Centrum Doskonałości w zakresie Elektroniki Organicznej Jesienią zeszłego roku grupa naukowców pod kierownictwem prof. Przemysława Daty z Katedry Fizykochemii i Technologii Polimerów Politechniki Śląskiej przystąpiła do realizacji kluczowego dla dalszego rozwoju polskiej myśli technologicznej projektu, stawiającego sobie za cel stworzenie Centrum Doskonałości w Zakresie Elektroniki Organicznej. Działanie wpisuje się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje oraz strategię inteligentnego rozwoju, odpowiadając na potrzebę specjalizacji […]
Nowa era elektroniki – Monitor Rynkowy

Nasze programy medialne:

Symbol

Siła

Wybierz Polskie