Lagarde: gospodarka będzie finansowana w czasie kryzysu

Korzystne warunki finansowania na rzecz ożywienia gospodarczego zostaną utrzymane – oświadczyła prezes Europejskiego Banku Centralnego (EBC) Christine Lagarde podczas spotkania z posłami PE, zasiadającymi w Komisji do Spraw Gospodarczych i Monetarnych.

Prezes BC Christine Lagarde, fot. PE

Deputowani dopytywali szefową EBC o bodźce gospodarcze wynikające z ujemnych stóp procentowych i plany dotyczące programu zakupów awaryjnych na wypadek pandemii.

Lagarde zapewniła, że choć perspektywy gospodarcze UE poprawiają się, EBC będzie kontynuował program zakupów awaryjnych na wypadek pandemii, aby zachować korzystne warunki finansowania w celu wsparcia ożywienia gospodarczego. Powiedziała, że ​​gospodarka będzie nadal finansowana w czasie kryzysu.

Oprócz zainteresowania sprawą utrzymania korzystnych warunków udzielania kredytów na rzecz wsparcia gospodarki UE w momencie jej wyjścia z pandemii, posłowie wyrażali obawy co do potencjalnych skutków ubocznych utrzymujących się ujemnych stóp procentowych, takich jak, na przykład bańki, na rynku mieszkaniowym.

Christine Lagarde stwierdziła w odpowiedzi, że ​​niskie stopy procentowe powodują wzrost kredytów dla przedsiębiorstw i pomagają ożywić gospodarkę UE. Dodała, że ​​mają potencjalne skutki uboczne, które należy uważnie obserwować, ale obecnie korzyści przewyższają koszty.

Posłowie pytali też o inflację i skutki uboczne jej wzrostu w Stanach Zjednoczonych. Ryzyko związane z inflacją w USA, impuls fiskalny i bodźce dla gospodarki USA będą miały wpływ na PKB i inflację w UE – mówiła pani prezes, podkreślając, że ​​sytuacja w UE i USA jest inna ze względu na cykle gospodarcze, inflację i związane z nią oczekiwania.

Chociaż rosnące stopy inflacji są tymczasowe i przejściowe, oraz wynikają z takich  czynników, jak rosnące ceny energii, będziemy je uważnie monitorować, podobnie jak oczekiwania inflacyjne – zapewniła Lagarde.

Posłowie pytali również o trwający przegląd strategii, którego wyniki zostaną podane do wiadomości publicznej po podjęciu formalnych decyzji i stan zaawansowania cyfrowego euro.

Projekt cyfrowego euro zostanie omówiony przez Radę Zarządzającą EBC 14 lipca; celem jest rozwiązanie problemu kurczącego się wykorzystania gotówki i ułatwienia dostępu do niej osobom nieposiadającym rachunków bankowych. Z drugiej strony, cyfrowe euro powinno stać się atrakcyjnym środkiem płatniczym, a nie sposobem inwestowania. Powinno chronić stabilność finansową, prywatność i pozostawać pod kontrolą EBC, ponieważ bank nie jest zainteresowany wykorzystywaniem danych osobowych.

Podczas kolejnej dyskusji z przewodniczącym Eurogrupy Paschalem Donohoe’m posłowie skupili się na krótko- i średnioterminowych działaniach mających na celu przekształcenie ożywienia gospodarczego w ożywienie długotrwałe. Eurogrupa będzie teraz pracować nad zbudowaniem konsensusu w sprawie reformy reguł fiskalnych – zapewnił posłów Donohoe.

jjk

Źródło informacji: EuroPAP News

Podziel się:

Nastepne

Prof. dr hab. Piotr Sztompka - Socjologia. Wykłady o społeczeństwie

czw. cze 24 , 2021
Profesor Piotr Sztompka oddaje w ręce czytelników nowe, poszerzone i zaktualizowane wydanie największego bestsellera akademickiego w Polsce, wzbogacone o kolejne treści i fotografie. Podręcznik obejmuje całokształt problematyki socjologicznej od najprostszych kontaktów międzyludzkich aż po najbardziej złożone struktury i procesy zachodzące w społeczeństwie globalnym. Jak pisze sam autor w przedmowie: Czytelnicy nie znajdą tu statystyk, wyników sondaży, wykresów czy tabelek z danymi. Są inne podręczniki socjologii, gdzie takich elementów jest w […]

Nasze programy medialne:

Symbol

Siła

Laur Internetu

Wybierz Polskie