Nowoczesny PWiK Sp. z o.o. 

Realizacja projektu „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim” za pozyskane środki unijne dała Piotrkowskim Wodociągom i Kanalizacji Sp. z o.o. możliwość funkcjonowania w nowoczesnej strukturze

Spore, bo dziesięcioletnie doświadczenie, nieustanny rozwój i ciągłe podnoszenie jakości świadczonych usług pozwalają PWiK Sp. z o.o. osiągać wymagane standardy i pozycję w branży. Zarówno produkowana woda, jak i oczyszczone ścieki badane są w laboratorium zakładowym certyfikowanym przez Polskie Centrum Akredytacji. Zamontowanie lamp UV na czerpniach zagwarantowało zabezpieczenie wody przed skażeniem bakteriami zasysanymi wraz z powietrzem.

W dobie informatyzacji Piotrkowskie Wodociągi nie pozostają w tyle. Usprawniono program zużycia wody, stosując wysokiej klasy przyrządy pomiarowe, oraz systematyczność dokonywania rozliczeń na podstawie zdalnych odczytów. Dzięki temu w kilka lat doprowadzono do znacznej redukcji strat wody w sieci.

– Zakład Oczyszczalni Ścieków realizuje politykę prośrodowiskową. Produkujemy energię elektryczną z biogazu. Wykorzystujemy ciepło odpadowe do celów technologicznych i do ogrzewania pomieszczeń socjalnych. Dzięki temu oszczędzamy aż 60% na zakupie energii elektrycznej! Uruchomiliśmy także instalację oczyszczania biogazu. Podawanie oczyszczonego paliwa ze związków krzemu, chlorków, nadmiaru wilgoci oraz siarkowodoru, wydłuża trwałość kogeneratorów i zwiększa ich sprawność – wylicza Michał Rżanek, prezes spółki.

Dużo ciepła powstaje przy wytwarzaniu sprężonego powietrza, niezbędnego do natleniania reaktorów biologicznych. Ciepło to wykorzystywane jest do ogrzewania obiektów oczyszczalni. Piotrkowskie Wodociągi wraz z Urzędem Miasta Piotrkowa Trybunalskiego prowadzą prace przygotowawcze na gruntach, na których zbudowana zostanie farma fotowoltaiczna o wydajności 1 MWh. Pozwoli to całkowicie zaspokoić potrzeby oczyszczalni ścieków pod kątem zapewnienia energii elektrycznej oraz częściowego zasilania innych obiektów spółki lub jednostek miejskich. Niezbędna infrastruktura pomiarowa, związana z przesyłem energii do sieci, została przygotowana w ramach prowadzonej już modernizacji oczyszczalni ścieków finansowanej ze środków UE. Przed władzami spółki stoją nowe wyzwania związane z ochroną środowiska.

Grażyna Herich

Podziel się:

Nastepne

Sukces dzięki współpracy

śr. paź 30 , 2019
Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Szpital Zachodni w Grodzisku Mazowieckim jest liderem zachodniej ściany Mazowsza wśród publicznych placówek medycznych Szpital w Grodzisku Mazowieckim to wzór skutecznego zarządzania i determinacji jego dyrekcji w dążeniu do celu. Placówka rozpoczęła swoją działalność z początkiem XXI wieku. W tym czasie dysponowała czterema oddziałami. Obecnie w skład szpitala wchodzi 16 oddziałów. W jego nazwie już od 10 lat widnieje słowo „specjalistyczny”, co jest dopełnieniem starań dyrekcji o […]

Polecamy

Nasze programy medialne:

Symbol

Siła

Wybierz Polskie