Modernizacja energetyczna w Łukasiewicz-ŁIT

Łukasiewicz – Łódzki Instytut Technologiczny rozpoczął swoją działalność 1 kwietnia 2022r z połączenia trzech łódzkich instytutów działających w Sieci Badawczej Łukasiewicz: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytutu Biopolimerów i Włókien Chemicznych, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytutu Przemysłu Skórzanego oraz Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytutu Włókiennictwa. Powstanie Łukasiewicz – Łódzkiego Instytutu Technologicznego jest efektem przemyślanej i prowadzonej od 3 lat strategii konsolidacji, której celem jest stworzenie silnych instytutów Łukasiewicza, będących w stanie odpowiadać na wyzwania gospodarki. Łukasiewicz – ŁIT to ponad 440 pracowników, unikalna aparatura i potencjał kadry naukowej zlokalizowany w 7 centrach badawczych, działających w kilkunastu obszarach badawczych.

fot. Kinga Brzoza-Malczewska

Łukasiewicz – ŁIT (dawniej Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych) w dniu 7 marca 2019 roku podpisał umowę na realizację projektu pn.: „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków Instytutu Biopolimerów i Włókien Chemicznych w celu zwiększenia efektywności energetycznej”, który jest realizowany w ramach Działania 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej; OŚ Priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 – Umowa o dofinansowanie nr POIS.01.03.01-00-0004/17-00 zawarta z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Głównym celem programu jest wspieranie kompleksowej modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej, zmierzającej do zwiększenia efektywności energetycznej budynków.

Celami szczegółowymi projektu są:

– poprawa efektywności energetycznej,

– zwiększenie efektywności wykorzystania energii pierwotnej,

– zmniejszenie emisyjności,

– obniżenie energochłonności

Założenia projektowe wpisują się także w przyjęty plan gospodarki niskoemisyjnej obejmujących takie zagadnienia jak: planowanie i zaopatrzenie w energię oraz racjonalizację zużycia energii i promocja rozwiązań zmniejszających zużycie energii, a także zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego.

fot. Kinga Brzoza-Malczewska

Taka integracja działań przez Łukasiewicz – Łódzki Instytut Technologiczny, przyczyni się do kompleksowej i skutecznej realizacji celów zrównoważonego gospodarowania zasobami, poprawy stanu środowiska, zwiększenia efektywności energetycznej oraz zapewnienia gospodarce bezpiecznego i konkurencyjnego zaopatrzenia w energię.

Zakres termomodernizacji obejmuje:

– docieplenie ścian,

– docieplenie stropów,

– docieplenie dachów,

– wymianę okien, fasady szklanej

– wymianę instalacji c.o.,

– wymianę c.w.u.,

Budynków usytuowanych w Łodzi przy ul. Marii Skłodowskiej–Curie 19/27.

Wyodrębniony w ramach projektu zakres prac służyć będzie przede wszystkim zapewnieniu lepszych warunków do prowadzenia działalności statutowej Instytutu. Ograniczenie emisji CO2, jak również redukcja zużycia energii cieplnej i elektrycznej, pozwolą na osiągnięcie wskaźników środowiskowych, ale również na poprawę kondycji finansowej Instytutu, a tym samym stworzy się możliwość ponoszenia większych nakładów na działalność statutową. Fakt ten potwierdzają budynki przeznaczone do termomodernizacji. Są to obiekty służące za laboratoria i budynki testowe, w których prowadzone są prace koncepcyjno-eksperymentalne w zakresie przetwarzania, modyfikacji i zastosowania biopolimerów, technik i technologii wytwarzania, przetwarzania i zastosowania włókien chemicznych i innych materiałów polimerowych oraz produktów pokrewnych, a także technik i technologii związanych z wytwarzaniem, przetwarzaniem i oceną jakościową wyrobów przemysłu celulozowo-papierniczego i branż pokrewnych.

Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 9 602 075, 97 PLN

Kwota dofinansowania wynosi 5 858 681,58 PLN

Przedmiotem podstawowej działalności Łukasiewicz – Łódzkiego Instytutu Technologicznego jest realizacja projektów badawczych oraz współpraca międzynarodowa w zakresie badań naukowych, prac rozwojowych i komercjalizacji. Łukasiewicz – ŁIT to instytut wchodzący w skład Sieci Badawczej Łukasiewicz o ogromnym potencjale komercyjnym, która dostarcza atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania biznesowe w obszarach automatyki, chemii, biomedycyny, teleinformatyki, materiałów oraz zaawansowanego wytwarzania. Instytut działa w formule Science is Business,  współpracując z przedsiębiorcami i oferując rozwiązania, które pomagają usprawniać biznes oraz tworzyć technologie zmieniające rzeczywistość. Dzięki tworzeniu większych i silniejszych jednostek jest realna szansa na pozyskanie nowych strumieni finansowania dla łódzkich instytutów Łukasiewicza. Instytuty Łukasiewicza mają tworzyć stabilne, prężne jednostki badawcze zdolne do podejmowania nowych wyzwań w kluczowych kierunkach rozwoju wywodzących się z obszarów, określonych jako wpływające na osiągnięcie celów Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Łukasiewicz – Łódzki Instytut Technologiczny jest taką właśnie jednostką.

Łukasiewicz – ŁIT obejmuje swoją działalnością 4 kluczowe obszary badawcze Sieci Badawczej Łukasiewicz: 

Transformację Cyfrową, 

Inteligentną Mobilność, 

Zrównoważoną Gospodarkę i Energię oraz 

Zdrowie. 

Autor tekstu i zdjęć: Kinga Brzoza-Malczewska

Podziel się:

Nastepne

Bessa na rynku kredytów mieszkaniowych będzie się pogłębiać. W I półroczu br. liczba nowo zaciąganych hipotek spadła o prawie 1/3

czw. lip 28 , 2022
Na rynku nie ma już śladu po ubiegłorocznym boomie na kredyty mieszkaniowe. W I półroczu br. liczba nowo zaciąganych hipotek spadła o prawie 1/3, a ich wartość – o ponad 1/4. Akcję kredytową podtrzymują kredyty ratalne, gotówkowe i pożyczki pozabankowe, które odnotowały w ostatnich sześciu miesiącach największy wzrost – wynika z danych Biura Informacji Kredytowej. Statystyki pokazują też, że pojawiają się już pierwsze, wczesne oznaki pogorszenia spłacalności kredytów, a – według prognoz ekspertów BIK – bessa w segmencie hipotek w kolejnych miesiącach będzie się nadal pogłębiać.  […]

Nasze programy medialne:

Symbol

Siła

Wybierz Polskie