Monitoring gwarantuje bezpieczeństwo


Rozmowa z Jackiem Gniadkiem, Dyrektorem Zakładu Obsługi Systemu Monitoringu m. st. Warszawy 


Czym zajmuje się Zakład Obsługi Systemu Monitoringu m. st. Warszawy?

Zakład Obsługi Systemu Monitoringu został powołany na podstawie Uchwały Rady m. st. Warszawy z marca 2003 roku. Funkcjonowanie Zakładu rozpoczęło się w dniu 1 czerwca 2003 r. Podstawowe nasze zadania to: eksploatacja warszawskiego systemu monitoringu wizyjnego, współpraca z jednostkami zewnętrznymi odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo miasta w celu dostarczenia dokładnej informacji o przestępstwach, wykroczeniach i innych zdarzeniach zaistniałych w rejonach objętych całodobową obserwacją, a także dalsza rozbudowa i rozwój systemu monitoringu. Na dzień dzisiejszy w Zakładzie zatrudnionych jest 178 operatorów pełniących 8-godzinne dyżury w 3-zmianowym systemie całodobowym w 16 centrach oglądowych znajdujących się w siedzibach Komend Rejonowych Policji i Komisariatów rozmieszczonych na terenie m. st. Warszawy. 

Zapewne wraz z rozwojem technologii wizyjnej zmieniały się również państwa możliwości techniczne.

Zdecydowanie. W początkowym okresie istnienia Zakładu cały system, zarówno kamery, jak i rejestratory, opierał się na urządzeniach analogowych. Rejestrowany obraz charakteryzował się słabą jakością, nie zawsze pozwalającą na uzyskanie materiału mogącego być dowodem w sprawach karnych. Ponadto urządzenia rejestrujące zdarzenia zajmowały dużo przestrzeni i były energochłonne. Od 2015 roku rozpoczęto proces sukcesywnej modernizacji systemu poprzez instalowanie kamer cyfrowych jakości HD oraz cyfrowych rejestratorów opartych o dyski twarde. Przedmiotowy system monitoringu wizyjnego obsługiwany jest przez renomowaną platformę cyfrową Genetec.

Testujecie państwo również wiele nowych rozwiązań i cały czas rozwijacie monitoring.

To prawda. Cały czas wdrażamy nowe technologie, które gwarantują najwyższą jakość obrazu, ale też pozwalają na mobilne wykorzystanie monitoringu. Obecnie testujemy kilka bardzo ciekawych rozwiązań. Mam tutaj na myśli np. inteligentne kamery rozmieszczone w miejscach o intensywnym ruchu pieszym i pojazdów mechanicznych, z aplikacjami rozróżniającymi typy nagannych zdarzeń. Również do systemu włączyliśmy kamery typu UFO, charakteryzujące się zdolnością obserwacji obszaru 360 stopni wokół miejsca ich usytuowania, kamery tymczasowe (mobilne), wykorzystywane w czasie trwania imprez masowych o podwyższonym ryzyku na terenie Warszawy, instalowanych w miejscach nie objętych zasięgiem monitoringu miejskiego celem nadzorowania bezpieczeństwa uczestników, czy też aplikacje umożliwiające wykorzystanie urządzeń mobilnych tj. smartfonu czy tabletu do podglądu i przekazu obrazu – np. podczas zgromadzeń, imprez masowych, wydarzeń kulturalnych, sportowych, religijnych oraz nadzwyczajnych sytuacji kryzysowych. Mają one możliwość przekazywania na bieżąco obrazu do centrum dowodzenia powołanych sztabów kryzysowych lub innych struktur dowodzenia zabezpieczeniem przedmiotowych wydarzeń.

Jakie kolejne wyzwania stoją przed państwem?

Jednym z większych wyzwań jest powstanie nowej dzielnicy „Wisła”, z czym wiąże się konieczność zainstalowania na obu brzegach rzeki kamer monitoringu wizyjnego na nowo powstałych, już istniejących a także będących w planach – plażach, ciągów pieszo-rowerowych, obiektów usługowo-gastronomicznych, stanic wodnych oraz planowanej kładki łączącej brzegi Wisły na wysokości mostu Śląsko-Dąbrowskiego. Kamery monitoringu wizyjnego będą mogły zapewnić bezpieczeństwo osób korzystających z atrakcji zagospodarowanych terenów przyległych do Wisły, jak i korzystających z samej rzeki (sprzęt pływający indywidualny, rzeczny transport zbiorowy, wyznaczone kąpieliska). Szczególnie uwzględniamy tu okres wiosenno-letni, kiedy to nasila się ilość osób przebywających na tym terenie. Planowany jest dalszy rozwój systemu monitoringu wizyjnego w następujących punktach miasta, do których należą:

  • obiekty ważne dla historii i kultury narodowej w postaci pałaców, zamków, zabytkowych kamienic oraz budynków objętych opieką konserwatora zabytków,
  • obiekty sakralne, cmentarze, pomniki oraz liczne ogrody i parki krajobrazowe;
  • skwery, parki, ogródki jordanowskie i siłownie plenerowe.

Kolejnym planowanym przedsięwzięciem dla naszego Zakładu jest budowa mobilnego centrum monitoringu w postaci wyspecjalizowanego pojazdu, który będzie wykorzystywany do rejestracji obrazu podczas imprez masowych. Umożliwi on docieranie w miejsca gromadzenia się i bieżące asystowanie podczas przemieszczania się uczestników w inne miejsca. W celu podnoszenia kwalifikacji aktualnie pracujących operatorów monitoringu uruchomiliśmy stanowisko szkoleniowe w pełni odpowiadające swoją konfiguracją stanowiskom zainstalowanym w centrach oglądowych rozmieszczonych na terenie Warszawy. Umożliwi ono weryfikację poprawności działań operatorów podczas pełnionych dyżurów, a także eliminację popełnianych błędów.

Wszystkie opisane innowacje i zaplanowane przedsięwzięcia z pewnością zwiększą stan bezpieczeństwa zarówno mieszkańców Warszawy, jak i osób czasowo przebywających na terenie miasta. A nowoczesne rozwiązania techniczne w dużym stopniu przyczynią się do zwiększenia wartości nagrań jako materiałów dowodowych dla instytucji powołanych do ścigania i karania sprawców wykroczeń i przestępstw. 

Rozmawiał: Tomasz Popławski

Podziel się:

Nastepne

Rachel Caine - Tajemnica mordercy

czw. mar 19 , 2020
Gwen Proctor przyjmuje dawno już zamkniętą sprawę, której nie przyjąłby nikt inny, i udaje się w miejsca, do których nikt inny by się nie wybrał. Choć wciąż dręczą ją koszmary z przeszłości, nieustannie próbuje iść naprzód. Nowa sprawa do rozwiązania daje jej nowy cel. Trzy lata temu zaginął młody mężczyzna, do teraz nie ma żadnych tropów. Ze sprawą łączy się jedynie postać Ruth Landry, udręczonej matki oczekującej na powrót syna. […]

Polecamy

Nasze programy medialne:

Symbol

Siła

Wybierz Polskie