Nowy rozdział inżynierii

Od 2019 roku przy Uniwersytecie Zielonogórskim rozpoczęło swoją działalność Laboratorium Inżynierii Badań Materiałowych


Laboratorium chemiczne w Instytucie Fizyki. Od lewej prof. dr hab. A. Drzewiński, prof. dr hab. M. Dudek (kier. projektu), dr M. Marś i dr W. Wolak

Powstało ono w ramach projektu dofinansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Regionalna Inicjatywa Doskonałości (RID). Jego głównym celem jest utworzenie nowoczesnego laboratorium stymulującego pojawienie się wspólnych obszarów badawczych łączących różne dziedziny nauk inżynieryjnych, jak inżynieria mechaniczna, materiałowa, chemiczna i metalurgia z naukami fizycznymi.

– Ministerialny program „Regionalna Inicjatywa Doskonałości” wspiera mniejsze ośrodki, gdzie nieraz działają bardzo dobre grupy naukowe, lecz bez dostatecznego wsparcia finansowego. Takie podejście gwarantuje możliwość zrównoważonego rozwoju w całym kraju i pozwala nam konkurować z dużymi uczelniami. Już w tej chwili przygotowujemy pierwsze zgłoszenia patentowe – podkreśla prof. Mirosław Dudek, kierownik projektu. 

Decyzję o przystąpieniu do programu podjęły ówczesne władze dziekańskie Wydziału Fizyki i Astronomii i Wydziału Mechanicznego oraz władze uczelni, widząc w nim szansę na zwiększenie potencjału badawczego i wypracowanie skutecznych narzędzi wspierających rozwój innowacji i kształcących interdyscyplinarne zespoły naukowe.


reklama

– Bardzo szybko zawiązała się interdyscyplinarna współpraca – podsumowuje prof. Mirosław Dudek.

Joanna Gulewicz

Laboratorium systemów szybkiego prototypowania i badań materiałowych w Instytucie Inżynierii Mechanicznej. Od lewej: mgr inż. R. Janowski, dr hab. inż. J. Patalas-Maliszewska, prof. UZ, dr hab. inż. S. Kłos, prof. UZ

Następne

Wojciech Wójcik - Dziedzictwo von Schindlerów

czw Paź 29 , 2020
Lipiec 2000 roku. Z przedwojennego dworku nad Śniardwami znika bez śladu dwudziestoletnia dziewczyna. W okolicy krąży legenda, że odpłynęła starym jachtem von Schindlerów, który ostatni raz widziano latem 1939 roku. Wtedy również ktoś zaginął… Mija dwadzieścia lat. W okolicy Mikołajek były policjant Jacek Ligęza odkrywa ciało wybitnego twórcy kryminałów, Zygmunta […]

Dowiedz się więcej o naszych programach medialnych:

Symbol

Siła

Laur Internetu

Wybierz Polskie

Pozostańmy w kontakcie