Oaza ciszy i spokoju

Błażowa to znakomity przykład gminy korzystającej z walorów natury, a jednocześnie położonej blisko stolicy województwa. Czekają nas tu piękne widoki, a z rozległej pradoliny Wisłoka wynurzają się wzgórza z mozaiką kolorowych pól i lasów

Oaza ciszy i spokoju – Monitor Rynkowy

Położona w centralnej części województwa podkarpackiego, w odległości 25 km od Rzeszowa Błażowa jest gminą miejsko-wiejską o powierzchni ponad 112 km kw. Niedaleko stąd do granicy z Ukrainą i Słowacją.

– Błażowa kiedyś słynęła z tkactwa, jednak głównym źródłem utrzymania mieszkańców osady było rolnictwo. Mimo że upłynęły wieki, dalej uprawia się tu ziemię. Dbamy o to, aby zaspakajać podstawowe potrzeby społeczne, żeby było nowocześnie i praktycznie – mówi Jerzy Kocój, burmistrz Błażowej (na zdjęciu).

Gmina posiada dobre połączenia drogowe z ważniejszymi ośrodkami województwa podkarpackiego. Tutaj chętnie przyjeżdża się odpocząć, bo dla osób z dużych aglomeracji to oaza ciszy i spokoju. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, gmina Błażowa na dobrym poziomie umożliwia edukację dzieci i młodzieży w przedszkolach, szkołach podstawowych, liceum oraz szkole muzycznej. Do dyspozycji młodzieży i mieszkańców oddano do użytku nowoczesny budynek hali widowiskowo-sportowej.
Władze samorządowe starają się sukcesywnie rozwiązywać problemy zaistniałe na terenie całej gminy. W trosce o ekologię i środowisko naturalne w mieście funkcjonują oczyszczalnia ścieków i sortownia odpadów komunalnych. W planach jest budowa nowej oczyszczalni i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej. Dobrze rozwinięta jest sieć handlowo-usługowa, zarówno w samej Błażowej, jak i w okolicznych miejscowościach. Ponad połowa mieszkańców gminy korzysta z miejskiego wodociągu, większość gminy jest zgazyfikowana, a wkrótce nastąpią kolejne etapy prac przy sieciach wodociągowej i gazowej. Dobiegają końca działania nad przygotowaniem terenów pod rozwój mieszkalnictwa jednorodzinnego i już wkrótce dostępne będą atrakcyjne działki budowlane.
– Obszar całej gminy to przyjazne ludziom środowisko, zarówno dla mieszkańców, jak i dla turystów. Warto do nas przyjechać i zamieszkać, a my w zamian oferujemy piękne krajobrazy, czyste środowisko naturalne, zdrową żywność, ludzką życzliwość i tradycyjną polską gościnność – podkreśla Jerzy Kocój.

Grażyna Herich

Podziel się:

Nastepne

Picie elbląskiej kranówki to korzyść dla zdrowia, portfela i środowiska

czw. cze 29 , 2023
Dlaczego warto pić wodę z kranu, inwestować w edukację, a także modernizować infrastrukturę – mówi Marek Misztal, prezes zarządu Elbląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w rozmowie z Tomaszem Popławskim EPWiK prowadzi obecnie dużą inwestycję oczyszczalni ścieków. Proszę powiedzieć coś więcej na temat tego projektu. Projekt pn. „Modernizacja gospodarki ściekowej w Aglomeracji Elbląg” został dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, działanie 2.3 „Gospodarka wodno- ściekowa w aglomeracjach”, oś […]
Picie elbląskiej kranówki to korzyść dla zdrowia, portfela i środowiska – Monitor Rynkowy

Nasze programy medialne:

Symbol

Siła

Wybierz Polskie