Oczyszczalnia XXI wieku

Innowacyjna inżynieria oczyszczania ścieków firmy REWOŚ Sp. z o.o. pozwoli na maksymalizację efektywności procesu oczyszczania przy minimalizacji kosztów

Nowatorska oczyszczalnia ścieków komunalnych i przemysłowych, która filtruje zanieczyszczenia w stopniu pozwalającym na odprowadzenie oczyszczonych wód do środowiska, jest rewolucją w branży oczyszczania ścieków. Technologia ta jest autorskim wynalazkiem firmy REWOŚ.

– Nasz proces został oparty o cyrkulacyjny reaktor biologiczny, który wykorzystuje osad czynny w postaci kłaczkowatej zawiesiny oraz biomasy osiadłej na zanurzonych złożach przepływowych – tłumaczy Janusz Jerzy, prezes zarządu REWOŚ Sp. z o.o. – Proces polega na ciągłym przepływie ścieków przez kolejne operacje jednostkowe procesu oczyszczania. Ścieki kierowane są do oczyszczalni, a następnie skutecznie oczyszczane.

Wszystkie urządzenia w oczyszczalni mające kontakt ze ściekami wykonane są z materiałów całkowicie odpornych na korozję. Ponadto zastosowany system napowietrzania jest oparty o aeratory stanowiące zmodyfikowany układ pompy typu mamut, czyli urządzenia jednocześnie cyrkulujące i natleniające ścieki, a także dmuchawy pracujące w systemie Roots’a. 

– Nasze rozwiązanie nie wymaga stosowania osadnika wstępnego, ponieważ osad powstały w nadmiernych ilościach idealnie nadaje się jako nawóz do produkcji żywności lub paliw odnawialnych z biomasy roślinnej. A dzięki zastosowaniu tzw. cieku biostabilizacji potrafimy uzyskać czystość wody na poziomie 3–4 g/m3 – wyjaśnia Janusz Jerzy.

Co daje taka technologia? Rewelacyjne efekty. Zanieczyszczenia filtrowane są do niezwykle wysokiego poziomu czystości odpowiadającemu klasie A2 według Rozporządzenia Ministra Środowiska dotyczącego wymagań, jakim powinny odpowiadać wody powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia. Cały proces ogranicza się do minimalizacji kosztów oczyszczenia, które plasują się na poziomie 0,7 zł/m3 – rozwiązanie REWOŚ obniża koszty aż o 50 proc. w stosunku do tradycyjnych rozwiązań! Całkowicie wyeliminowano emisję nieprzyjemnych zapachów na zewnątrz, a sama konstrukcja została uodporniona na zmiany temperatur. W technologii/inżynierii REWOŚ nie pojawia się także potrzeba stosowania flokulantów i wapna.

Co ważne, ciek biostabilizacji, stanowiący trzeci stopień oczyszczania, doprowadza ścieki do stanu czystości odpowiadającego drugiej klasie czystości wód powierzchniowych – to bardzo wysoki współczynnik. Niska energochłonność całego procesu nie przekracza 0,6 kWh/m3, a dodatkowo można zasilić oczyszczalnię jedynie ściekami dowożonymi, bez zmiany stopnia skuteczności procesu oczyszczania.

– Dysponujemy technologią/inżynierią oczyszczania ścieków łatwo biodegradowalnych o wysokich i bardzo wysokich stężeniach BZT5, prowadzącą do wytworzenia biogazu w ilościach umożliwiających produkowanie dużych ilości energii zarówno elektrycznej, jak i cieplnej – dodaje Janusz Jerzy.

Warto też podkreślić, że stworzona przez warszawskie przedsiębiorstwo technologia bezemisyjnego oczyszczalnia nieczystości jest w pełni zautomatyzowana i bezobsługowa w całym procesie. Powstałą w myśl jej założeń oczyszczalnię w Świerczach w powiecie pułtuskim obsługuje… jedna osoba.

 

Jakub Lisiecki

współpr.: Adrian Morel

Podziel się:

Nastepne

KSM zarządza i buduje

wt. lip 30 , 2019
Katowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa skutecznie, efektywnie i ekonomicznie zarządza swoimi zasobami i nieustannie buduje nowe, przeciwdziałając tym samym depopulacji stolicy regionu Katowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa (KSM) w Katowicach ze względu na wielkość potencjału mieszkaniowego i ilość członków zalicza się do największych w kraju, a na południu Polski, w tym na Śląsku, pozostaje największą. Jest znaczącym organizmem w życiu Katowic, a jej budynki i osiedla wypełniają pokaźną część miasta – od centrum po […]

Nasze programy medialne:

Symbol

Siła

Wybierz Polskie