Odyseja kosmiczna

Wydział Elektroniki, Fotoniki i Mikrosystemów Politechniki Wrocławskiej od lat specjalizuje się w opracowywaniu nowoczesnych technologii dla branży kosmicznej

Prof. dr hab. inż. Rafał Walczak, dziekan Wydziału Elektroniki, Fotoniki i Mikrosystemów Politechniki Wrocławskiej odbiera Symbol Synergii Nauki i Biznesu 2022

Słynący zarówno w Polsce, jak i na arenie międzynarodowej Wydział Elektroniki, Fotoniki i Mikrosystemów Politechniki Wrocławskiej od lat specjalizuje się w opracowywaniu najnowocześniejszych technologii kosmicznych.

W ostatnich latach jednostka zrealizowała liczne granty zogniskowane wokół takich kwestii, jak chociażby budowa miniaturowego instrumentarium laboratoryjnego dedykowanego badaniom kosmicznym, które w ramach jednego z projektów z sukcesem zostało wystrzelone na orbitę.

– Udało się „wypuścić” nanosatelitę i uruchomić na nim zaplanowane eksperymenty, stanowiące podstawę dla dalszego rozwijania technologii, mających na celu badanie wpływu kosmosu na organizmy żywe. Otrzymaliśmy pełen podgląd informacji odnośnie parametrów fizykochemicznych. Dostaliśmy także informację z modułów eksperymentalnych, a zatem osiągnęliśmy pełen sukces techniczny – podkreśla prof. dr hab. inż. Rafał Walczak, dziekan wydziału.

Celem pracowników wydziału jest oczywiście wprowadzenie wszystkich najnowocześniejszych opracowań do dydaktyki, tak aby studenci otrzymali kompleksową i najbardziej aktualną wiedzę. Niebawem zostanie uruchomiony nowy kierunek studiów II stopnia: elektroniczne systemy mechatroniki. Już teraz jednak dziekan podkreśla, że kolejnym krokiem będzie planowane utworzenie wydziałowego centrum badań kosmicznych.

– Cały czas staramy się być na bieżąco, gdy chodzi o potrzeby otoczenia społeczno-gospodarczego: zarówno na polu badawczym, jak też rozprzestrzeniając zdobytą przez nas wiedzę wśród samych studentów, mających w przyszłości zasilić szeregi firm z branży kosmicznej. Utworzenie wydziałowego centrum badań kosmicznych to nieodzowny element i nauki, i dydaktyki, a zatem oczywisty dalszy krok w osiąganiu doskonałości dydaktycznej i badawczej – podsumowuje prof. Rafał Walczak.

Joanna Gulewicz

Podziel się:

Nastepne

Szkoła liderów

wt. gru 20 , 2022
Instytut Heweliusza pomaga podnosić kompetencje menadżerskie kardy kierowniczej sektora publicznego i prywatnego Współpracując z uczelniami wyższymi oraz wybitnymi osobistościami, Instytut tworzy, wspiera i promuje inicjatywy, które służą podnoszeniu kompetencji zawodowych i kwalifikacji menadżerów pracujących w różnych środowiskach. – Kładziemy ogromny nacisk na budowanie środowiska sprzyjającego wymianie wiedzy i doświadczeń, nawiązywania kontaktów, budowaniu trwałych relacji. Wspólnie z naszymi partnerami, słuchaczami i współpracownikami tworzymy i promujemy dobre praktyki w zarządzaniu, a także działamy na rzecz zwiększania świadomości ekonomicznej, prawnej i społecznej menadżerów – mówi […]

Nasze programy medialne:

Symbol

Siła

Wybierz Polskie