Dynamiczny rozwój LEK-AM

Opracowanie innowacyjnych rozwiązań nie jest proste. Wymaga czasu, dużych nakładów, ale uzyskane w ten sposób produkty stwarzają większe możliwości producentowi. LEK-AM konsekwentnie kontynuuje taką właśnie drogę rozwoju

 

Innowacyjność sprawia, że firma farmaceutyczna jest w stanie wyróżnić się i uzyskać przewagę rynkową. Nowość może opierać się na nowej substancji czynnej, jej syntezie, sposobie oczyszczania, ulepszonej formie leku, sposobie podania, dawkowaniu, nowym zastosowaniu, opakowaniu albo kombinacji tych elementów.

Ze względu na dynamiczny rozwój biotechnologii i inżynierii genetycznej w medycynie rozwijane są metody terapii celowanej i spersonalizowanej. Duży nacisk kładzie się również na telemedycynę, biomateriały czy biodrukowanie. To są najnowsze kierunki rozwoju branży. Innowacyjność to także czynnik ekonomiczny, ponieważ opracowanie tańszej syntezy substancji czynnej lub bardziej wydajnego procesu produkcyjnego dla leku przekłada się wprost na końcową cenę dla pacjenta.

Stałe poszukiwanie innowacyjności w obszarze rozwoju, produkcji i kontroli leków jest więc działaniem koniecznym we współczesnym świecie. – Od wielu lat inwestujemy w rozwój i poszukiwania innowacyjnych rozwiązań. Sprzyjać mają temu inwestycje w infrastrukturę, kadry, udział w wielu międzynarodowych projektach badawczych oraz poszukiwanie odpowiednich partnerów naukowych – mówi Arkadiusz Hejduk, dyrektor ds. badań i rozwoju LEK-AM.

W działalności przedsiębiorstwa farmaceutycznego LEK-AM, a w szczególności w obszarze B+R, współpraca z naukowcami i jednostkami naukowymi trwa od wielu lat. Prowadzonych jest szereg projektów. Dzięki wsparciu wybitnych naukowców i ekspertów w danej dziedzinie LEK-AM tworzy produkty, które nie mogą być już określane jako typowe generyki bądź zamienniki leków oryginalnych. Mają one cechy leków oryginalnych, dla których konieczne są badania kliniczne. Wyniki prowadzonych badań mają wartość naukową, dlatego ich rezultaty publikowane są w czasopismach naukowych, a część materiału przedstawiana jest w postaci posterów na międzynarodowych konferencjach naukowych. Szczególnie udane projekty są opatentowywane.

Działania, o których mowa, nie zawsze podejmowane są tylko z inicjatywy sektora komercyjnego. Ze względu na nacisk, jaki kładzie się ostatnio na synergię nauki z biznesem i sposób dotowania projektów, uczelnie same szukają partnerów, prezentując swoje najciekawsze pomysły, wynalazki, badania. Oferują wiele interesujących, niedostępnych do tej pory narzędzi badawczych, schowanych głęboko w laboratoriach i dostępnych tylko wąskiej grupie naukowców.

Otwarcie nauki na przemysł jest przez nas odbierane bardzo pozytywnie. Staramy się podjąć wyzwania i nawiązać współpracę z uczelniami, które proponują najciekawsze pomysły, produkty, które moglibyśmy wspólnie skomercjalizować. Czasami wymagają one wielu lat badań i prób obarczonych ryzykiem oraz dużymi kosztami. Jednakże wierzymy, że część z tych projektów przyniesie nam w przyszłości wymierne korzyści, a naszym pacjentom dostęp do skutecznej i taniej terapii – dodaje A. Hejduk.

 

Co udało się zrobić?

 

W 2016 r. firma LEK-AM kontynuowała przyjętą wcześniej strategię opartą na: uzyskiwaniu najwyższej jakości w przystępnej cenie, poszerzaniu portfela produktów, uczestniczeniu w różnych segmentach rynku farmaceutycznego oraz rozwoju eksportu – podsumowuje Krzysztof Smolik, dyrektor zarządzający sprzedaży i marketingu. 2016 r. był szczególnie udany, gdyż zakończył się ponad 16% wzrostem sprzedaży w porównaniu do 2015 r. Sfinalizowane zostały przygotowania do wprowadzenia dwóch leków, które zaistnieją od 2017 r. na bardzo obiecujących, ale i wymagających rynkach. W obu przypadkach pacjenci i lekarze otrzymają leki, w których wprowadzono innowacje o istotnym znaczeniu terapeutycznym.

 

Plany na przyszłość

 

LEK-AM czerpie z dużych nakładów inwestycyjnych w obszarze B+R. W 2017 r. prace te zostaną zwieńczone wzbogaceniem portfela produktów o leki, z którymi firma wiąże duże nadzieje w dalszej budowie pozycji na rynku polskim i na rynkach zagranicznych.

 

Anna Knapek

Podziel się:

Nastepne

Spółdzielczość służy ludziom

czw. cze 22 , 2017
Spółdzielczość przetrwa, gdyż służy ludziom – podkreśla Wiesław Wawer, prezes Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej im. Komuny Paryskiej w Gdyni, jednej z największych i najlepiej zarządzanych na Pomorzu. Niemal 60 lat działalności RSM im. Komuny Paryskiej w Gdyni dowodzi ogromnego potencjału i możliwości tej formy mieszkalnictwa i gospodarowania nieruchomościami. Powstała z inicjatywy pracowników Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni, jako Spółdzielnia przyzakładowa, 3 maja 1958 r. Oczywiście na początku działalności podstawowym celem […]

Nasze programy medialne:

Symbol

Siła

Laur Internetu

Wybierz Polskie