Ogień z wodą

PEC w Mińsku Mazowieckim, odpowiadając ma potrzeby rozwoju miasta, w ekspresowym tempie zbudował nowoczesną elektrociepłownię gazową


– Idea ograniczenia zanieczyszczeń środowiska poprzez budowę ekologicznych źródeł energii wpisuje się w strategię działania naszej spółki. Podstawowym celem PEC jako jednostki komunalnej jest przede wszystkim zapewnić ciepło systemowe mieszkańcom miasta, uczestniczyć i wspierać rozwój urbanistyczny, dbać o środowisko, ale również pozyskiwać środki na dalszy proekologiczny rozwój – mówi Jarosław Belkiewicz, prezes zarządu PEC w Mińsku Mazowieckim. – To jak pogodzić ogień z wodą, ale udaje się, i to z sukcesem.

Miński PEC jest kompletnym przedsiębiorstwem energetycznych, dysponującym źródłami wytwarzania energii, sieciami przesyłowymi oraz zajmuje się dystrybucją i sprzedażą energii. Budowa elektrociepłowni jest efektem przemyśleń i budowanej strategii, która wpisuje się w ideę Europejskiego Zielonego Ładu i odejścia od węgla. Obecnie spółka zakończyła prace budowlane związane z realizacją największej inwestycji w jej historii. To projekt „Budowa elektrociepłowni w Mińsku Mazowieckim” prowadzony we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wartość tego zadania wynosi ponad 31 mln zł brutto. – Na ten cel uzyskaliśmy dotację niemal 9 mln zł – podkreśla Jarosław Belkiewicz. Szczególny udział w pozytywnym przebiegu procesu budowlanego mają władze zarówno Miasta Mińska Mazowieckiego jak i Powiatu Mińskiego. Chciałbym również podkreślić rolę NFOŚiGW, z którym współpraca układa się wzorowo. Zadanie budowy elektrociepłowni poza dofinansowaniem unijnym otrzymało bowiem współfinansowanie ze środków NFOŚiGW ponad 12,3 mln zł.

Nowo powstała elektrociepłownia gazowa, wytwarzająca prąd elektryczny i ciepło, stanie się źródłem podstawowym ogrzewania. Węgiel wykorzystywany będzie jedynie podczas silnych mrozów, gdy nastąpi potrzeba zwiększenia mocy. To spowoduje znaczne obniżenie ilości emitowanych zanieczyszczeń do środowiska. 

Należy podkreślić również istotny dla rozwoju spółki aspekt strategiczny tej elektrociepłowni. Każda działalność gospodarcza powinna być oparta o co najmniej dwa filary biznesowe, zapewniające dyferencjację przychodów. W tym wypadku jest to sprzedaż ciepła oraz energii elektrycznej. Gdy jeden z nich jest słabszy, drugi zapewnia stabilizację. Zatem oparcie działalności gospodarczej spółki na zróżnicowaniu wytwarzanych i sprzedawanych produktów zapewni finansową stabilność i środki na dalsze inwestycje. To zasadniczy kierunek strategii rozwoju. 

Danuta Klimek

Podziel się:

Nastepne

Ożarowice stawiają na OZE

czw. paź 29 , 2020
Gmina Ożarowice otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pn. „Odnawialne Źródła Energii szansą na poprawę jakości powietrza w Gminie Ożarowice” Wnioskowano o 24 mln zł. Dzięki tym środkom w Ożarowicach powstanie na prywatnych posesjach 770 instalacji fotowoltaicznych, kolektory solarne, pompy ciepła i kotły na biomasę. W programie biorą udział mieszkańcy, którzy dwa lata temu złożyli deklarację przystąpienia do projektu „Odnawialne Źródła Energii szansą na poprawę jakości powietrza w Gminie Ożarowice.” Na […]

Nasze programy medialne:

Symbol

Siła

Laur Internetu

Wybierz Polskie