Proekologiczne ciepło

Zakład Energetyki Cieplnej w Opocznie to firma nowoczesna, przyszłościowa, innowacyjna, bezpieczna z wizją, strategią i misją rozwoju. To EkoSymbol 2020

Proekologiczne ciepło – Monitor Rynkowy
– To szczególne wyróżnienie dla wszystkich pracowników, którzy na tę nagrodę zapracowali i zasłużyli. To oni są największą naszą troską, bo to największy nasz kapitał i potencjał firmy. Ta nagroda jest przede wszystkim dla nich. Są zawsze gotowi i traktują pracę jako służbę, za co należy się najwyższy szacunek. To służba 24 godziny na dobę gotowa do rozwiązywania problemów – mówił Marek Ksyta, prezes ZEC w Opocznie, odbierając EkoSymbol 2020. Od lewej stoją: Jan Mędoń – zastępca przewodniczącego Rady Nadzorczej, Magdalena Kowalska – referent ds. administracji, Marek Ksyta – prezes zarządu, Jerzy Pręcikowski – przewodniczący Rady Nadzorczej, Mirosław Kresiński – zastępca prezesa ds. technicznych

– Naszą misją jest wypełnianie oczekiwań mieszkańców Opoczna: dostarczanie ciepła w sposób bezpieczny, niezawodny, przyjazny środowisku, dbając jednocześnie o poprawę jakości powietrza – mówi Marek Ksyta, prezes ZEC w Opocznie.

Powstała 40 lat temu firma podlegała różnym zmianom strukturalnym, kapitałowym i własnościowym. Obecnie 100% udziałów należy do Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Nasz Dom” w Opocznie. Ma ponad 50% udziału w rynku ciepła dostarczanego odbiorcom zlokalizowanym na terenie miasta. Całkowita moc zamówiona przez odbiorców wynosi blisko 20 MW. Wszystkie kotły produkujące ciepło wyposażone są w nowoczesne systemy odpylania szkodliwych gazów, które gwarantują redukcję emisji pyłów do poziomu bardzo rygorystycznych norm środowiskowych. Przedsiębiorstwo jest również przygotowane na dalszą rozbudowę układów filtracyjnych. Niska emisja dwutlenku siarki jest osiągana poprzez spalanie węgla (kupowanego w śląskich kopalniach „Murcki-Staszic”) o zawartości siarki poniżej 0,6%.

ZEC w Opocznie realizuje inwestycje, które poprawiają standard życia mieszkańców i przyczyniają się do poprawy jakości powietrza. Zakład sfinansował zakup czujników, dzięki którym na bieżąco można kontrolować stopień zanieczyszczenia pyłów zawieszonych i benzoapirenu. Do ciepła systemowego podłączone są nie tylko wszystkie bloki spółdzielcze i wspólnoty, ale też obiekty użyteczności publicznej.

– Jesteśmy monopolistą w pozytywnym tego słowa znaczeniu, gdyż nie walczymy z innymi przedsiębiorstwami o klientów, nie konkurujemy z nimi, co umożliwia bardzo szeroką wymianę doświadczeń. Dzielimy się swoimi doświadczeniami bez żadnych ograniczeń – podkreśla Marek Ksyta.

Mieszkańcy konsekwentnie przekonują się do zalet ciepła systemowego, doceniając jego pewność i bezpieczeństwo, a także ekonomię. Działania modernizacyjne i inwestycyjne podjęte przez ZEC w Opocznie pozwoliły zatrzymać trend wzrostowy cen ciepła mimo wzrostu cen energii elektrycznej, kosztów pracowniczych oraz usług. Plany rozwoju firmy związane są z wybudowaniem instalacji w systemie wysokosprawnej kogeneracji na bazie paliwa gazowego oraz odnawialnych źródeł energii.

– 10 lat temu objęliśmy nadzór nad systemem ciepłowniczym w mieście – przypomina Jerzy Pręcikowski, przewodniczący Rady Nadzorczej ZEC w Opocznie. – W tym czasie przeprowadziliśmy gruntowną modernizację ciepłowni i ciepłociągu. Dziś zakład spełnia wszelkie normy i dyrektywy unijne. W przyszłości chcemy rozbudowywać sieć i przyłączać nowych odbiorców. Cieszy nas bardzo fakt, że przyczyniamy się do poprawy jakości powietrza w Opocznie, eliminując niską emisję. Nie rezygnujemy z tej misji, nadal będziemy się modernizować i rozwijać.

Danuta Klimek

Podziel się:

Nastepne

Skuteczne i godne leczenie

wt. gru 22 , 2020
W Poddębickim Centrum Zdrowia każdy pacjent może mieć pewność profesjonalnej opieki medycznej i możliwości rekonwalescencji Poddębickie Centrum Zdrowia to szpital o ugruntowanej od kilkunastu lat renomie. Przyjeżdżają do niego pacjenci nie tylko z regionu, ale z wielu odległych rejonów kraju. To zasługa skutecznego, profesjonalnego zarządzania gwarantującego pacjentom najlepszą opiekę medyczną. Epidemia koronawirusa stała się dla Poddębickiego Centrum Zdrowia wielkim wyzwaniem. Decyzją wojewody łódzkiego placówka została zobligowana do utworzenia oddziału „covidowskiego”, […]
Skuteczne i godne leczenie – Monitor Rynkowy

Nasze programy medialne:

Symbol

Siła

Laur Internetu

Wybierz Polskie