„Poltegor-Instytut” pomaga chronić środowisko

„Poltegor–Instytut” jako wiodący w skali kraju ośrodek z dziedziny odkrywkowej eksploatacji złóż węgla brunatnego i surowców skalnych rekultywuje tereny poeksploatacyjne oraz bierze udział w ich rewitalizacji. Działając w oparciu o wiedzę i doświadczenie z wysoko wyspecjalizowaną kadrą naukową i techniczną, Instytut wspomaga przyjazne środowisku rozwiązania dla rozwoju branży górnictwa odkrywkowego oraz efektywnego, racjonalnego gospodarowania zasobami naturalnymi i energią.

„Poltegor-Instytut” pomaga chronić środowisko – Monitor Rynkowy

Instytut kreuje innowacyjne procesy, technologie, metody i rozwiązania techniczne w obszarze górnictwa, geologii i geoinżynierii, zgodnie z polityką bezpieczeństwa energetycznego i zrównoważonego rozwoju.

– Wieloletnie doświadczenia naszej kadry badawczej w realizacji różnorodnych zadań umożliwiają nam prowadzenie szerokiej działalności badawczo-wdrożeniowej na potrzeby podmiotów gospodarczych w kraju i za granicą – mówi dr hab. inż. Jacek Szczepiński, dyrektor „Poltegor-Instytut” Instytutu Górnictwa Odkrywkowego.

W spektrum działalności Instytutu znajdują się raporty oddziaływania na środowisko, prace związane z geotechniką, hydrogeologią, ujmowaniem wód podziemnych oraz ich ochroną, degradacją gleb, jak również prace badawcze i projekty dotyczące geoinżynierii, a także ekspertyzy i usługi specjalistyczne.

„Poltegor-Instytut” pomaga chronić środowisko – Monitor Rynkowy

Wykorzystywane są do tego najnowocześniejsze programy do modelowania przestrzennego w GIS, tworzenia wielowymiarowych cyfrowych modeli złóż czy modelowania przepływu i transportu masy w wodach podziemnych. Do kluczowych obszarów badań należą również biotechnologia, utylizacja odpadów oraz termiczna i biologiczna konwersja surowców organicznych.

„Poltegor-Instytut” pomaga chronić środowisko – Monitor Rynkowy

– Wielkość, ranga i złożoność problemów związanych z realizacją przedstawionych prac wymaga od nas ścisłej współpracy z innymi wyspecjalizowanymi jednostkami badawczymi i naukowymi. Aktualnie kooperujemy z partnerami zagranicznymi z kilkunastu krajów Europy, przede wszystkim w ramach projektów realizowanych dla Funduszu Badawczego Węgla i Stali.

dr hab. inż. Jacek Szczepiński – dyrektor „Poltegor-Instytut” Instytutu Górnictwa Odkrywkowego


„Poltegor-Instytut” priorytetowo podchodzi do zagadnienia związanego z podmiotami gospodarczymi prowadzącymi działalność górniczą metodą odkrywkową, która wpływa na środowisko. Dlatego nieustannie zmierza do tego, aby odkrywkowa działalność górnicza nie tylko zaspokajała potrzeby rynku, lecz również aby nie stanowiła zagrożenia dla środowiska. Obecnie jednym z podstawowych składników tego procesu jest problematyka rewitalizacji terenów poeksploatacyjnych.

Ponadto Instytut oferuje specjalistyczne projekty badawcze i badawczo-usługowe, w tym również związane z ochroną środowiska.

Adrian Morel

Więcej informacji na stronie: https://www.igo.wroc.pl/

„Poltegor-Instytut” pomaga chronić środowisko – Monitor Rynkowy
„Poltegor-Instytut” pomaga chronić środowisko – Monitor Rynkowy
Podziel się:

Nastepne

Lisa Gardner - Czyste zło

wt. cze 15 , 2021
Agentka specjalna FBI Kimberly Quincy, detektyw bostońskiej policji D.D. Warren i Flora Dane, ocalała ofiara psychopaty, ponownie łączą siły w najnowszym thrillerze Lisy Gardner! W górach Georgii odnaleziono szkielet kobiety. Ale prawda o tej zbrodni wciąż owiana jest tajemnicą. Sprawa psychopatycznego porywacza Jacoba Nessa wciąż pozostaje otwarta, choć on sam od dawna nie żyje. Agentka specjalna FBI Kimberly Quincy i detektyw bostońskiej policji D.D. Warren nieustannie szukają śladów, które pozwolą […]
Lisa Gardner - Czyste zło – Monitor Rynkowy

Nasze programy medialne:

Symbol

Siła

Wybierz Polskie