Leczenie, opieka i pomoc

W sandomierskim szpitalu pacjenci otrzymują fachową opiekę lekarsko-pielęgniarską. W trudnych chwilach mogą liczyć na wsparcie psychologów, psychiatrów, fizjoterapeutów, a także pracowników socjalnych

Leczenie, opieka i pomoc – Monitor Rynkowy
Dr n. med. Marek Kos, dyrektor Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu odbiera Symbol Nowoczesnej Opieki Medycznej 2022 z rąk Jakuba Lisieckiego, red. naczelnego Monitora Biznesu

Sandomierski Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego oddany został do użytku w obecnej lokalizacji w 1982 roku. Dysponuje szpitalnym oddziałem ratunkowym oraz 21 oddziałami szpitalnymi o zróżnicowanych profilach medycznych. Rocznie hospitalizuje się tu blisko 20 tys. chorych na 489 łóżkach stacjonarnych i 52 miejscach dziennych. 

W sandomierskim szpitalu prowadzona jest opieka ambulatoryjna, realizowana przez 27 specjalistycznych poradni o różnych specjalnościach medycznych, w których rocznie wykonuje się ok. 100 tys porad lekarskich. Szpital prowadzi także domową opiekę nad pacjentami w zakresie tlenoterapii oraz dializoterapii otrzewnowej, a także nocną i świąteczną opiekę zdrowotną. 

W strukturach lecznicy funkcjonuje całodobowe Centrum Zdrowia Psychicznego, które oferuje każdą możliwą formę opieki psychiatrycznej realizowanej w trybie ambulatoryjnym, środowiskowym, dziennym, stacjonarnym oraz pomocy doraźnej. 

Z uwagi na zakres oferowanych przez szpital usług został on zakwalifikowany do nielicznej  w Polsce grupy szpitali III stopnia w ramach „Systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej” (tzw. sieci szpitali).

Realizuje także szereg programów lekowych, a od sierpnia 2020 roku jest ośrodkiem współpracującym przy realizacji Ogólnopolskiego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Płuca (WWRP).

– Systematycznie zmieniamy się: modernizujemy i doposażamy oddziały, poradnie  i zakłady, żeby móc diagnozować i leczyć pacjentów w bardziej komfortowych warunkach, na miarę XXI wieku – mówi dr n. med. Marek Kos, dyrektor szpitala. – Tylko w ciągu ostatniego roku pozyskaliśmy środki finansowe na realizację szeregu inwestycji związanych z modernizacją zasobów sprzętowych oraz bazy lokalowej na łączną kwotę ponad 17 mln zł  oraz ponad 7 mln zł na inwestycje, które obecnie są w trakcie realizacji.

Obok leczenia szpital rozwija badania kliniczne i wspólnie z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach kształci przyszłych lekarzy. A zmodernizowana baza szpitalna w połączeniu z rozwojem kadr pozwala na rozszerzenie w placówce zakresu świadczeń medycznych, wprowadzanie nowych metod i technik leczenia. 

Danuta Klimek

Podziel się:

Nastepne

Most nadziei dla chorych

wt. gru 20 , 2022
W Poddębickim Centrum Zdrowia łączy się dobre, skuteczne zarządzanie z nowoczesną opieką medyczną i zadowoleniem pacjentów Placówka w Poddębicach znana jest w całym kraju z profesjonalnego leczenia pacjentów w wielu oddziałach, wśród których prym wiedzie onkologia. W tym oddziale pacjenci mogą liczyć na pomoc w schorzeniach nowotworowych w zakresie chirurgii onkologicznej, chemioterapii, onkologii klinicznej, ginekologicznej i urologicznej. Leczenie odbywa się kompleksowo, przy dostępie do wielu świadczeń w jednym miejscu i za pomocą innowacyjnego sprzętu na najwyższym poziomie.  To szpital o ugruntowanej od kilkunastu lat […]
Most nadziei dla chorych – Monitor Rynkowy

Nasze programy medialne:

Symbol

Siła

Wybierz Polskie