Uczelnia nowoczesna i ambitna

Z prof. nadzw. dr Bożeną Szołtysek, kanclerz i założycielką uczelni, rozmawia Danuta Klimek

Uczelnia nowoczesna i ambitna – Monitor Rynkowy

Tarnowska Szkoła Wyższa Akademia Nauk Stosowanych od wielu lat działa na rzecz społecznej odpowiedzialności nauki.

Nasza uczelnia od blisko dwudziestu lat funkcjonuje w ramach systemu szkolnictwa wyższego, prowadząc: jednolite studia magisterskie, magisterskie, licencjackie, podyplomowe oraz szkołę policealną, kursy i szkolenia. Będąc Centrum Egzaminacyjnym Pearson, oferujemy możliwość przystąpienia do międzynarodowego egzaminu z języka angielskiego i zdobycia certyfikatu PTI potwierdzającego znajomość tego języka na różnych poziomach. 

Programy kształcenia uczelni zgodne są z najnowszymi standardami europejskimi i potrzebami rynku pracy.

Proszę przybliżyć nieco szczegółów historii uczelni.

Tarnowska Szkoła Wyższa została założona w roku 2004 – tym samym, w którym Polska stała się członkiem Unii Europejskiej. Dostrzegliśmy wówczas duże zainteresowanie młodzieży sprawami międzynarodowymi, dlatego w ramach kierunku ekonomia została utworzona specjalność międzynarodowe stosunki ekonomiczne. Rok później uruchomiliśmy kierunek pedagogika, a następnie pedagogika specjalna. W roku 2010 w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku rozpoczęliśmy kształcenie kosmetologów. W kolejnych latach powstały kierunki: psychologia, pedagogika szkolna i terapia pedagogiczna, resocjalizacja i bezpieczeństwo publiczne, zarządzanie, a także studia II stopnia na kierunkach pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, kosmetologia oraz jednolite 5-letnie studia magisterskie pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna oraz pedagogika specjalna. 

W roku 2013 siedzibą uczelni stało się miasto Tarnów. 

Jakie są najnowsze, najważniejsze państwa osiągnięcia?

Decyzją Ministra Edukacji i Nauki z dnia 8 lutego 2022 r. Tarnowska Szkoła Wyższa otrzymała status Akademii Nauk Stosowanych. Status ten zastrzeżony jest dla uczelni, która spełnia łącznie szereg warunków, w tym: funkcjonuje co najmniej 10 lat, liczba studentów kształcących się w uczelni wynosi co najmniej 250, z czego co najmniej 100 studentów kształci się na studiach stacjonarnych, co najmniej połowa nauczycieli akademickich jest zatrudnionych w tej uczelni jako podstawowym miejscu pracy, prowadzi studia pierwszego lub drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie na co najmniej 5 kierunkach, żaden kierunek studiów prowadzonych przez uczelnię nie został oceniony negatywnie przez Polską Komisję Akredytacyjną. 

Akademia Nauk Stosowanych może prowadzić studia przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela bez konieczności spełnienia warunków dodatkowych. 

Podążając za najnowszymi trendami i zapotrzebowaniem społecznym uruchomiliśmy w ramach kierunku zarządzanie nową specjalność: fintech and blockchain.

Jakie są plany rozwoju?

Rozwijamy uczelnię przede wszystkim w stronę kształcenia na studiach magisterskich na kierunkach: pedagogika i psychologia oraz kosmetologia. Dumni jesteśmy z rozwoju pedagogiki, na którym to polu posiadamy duże doświadczenie i świetną kadrę, jak też z poradni psychologiczno-pedagogicznej jako miejsca ćwiczeń dla studentów zarówno pedagogiki, jak i psychologii. Ostatnio wśród studentów największym zainteresowaniem cieszy się psychologia, którą rozwijamy w celu dostosowania specjalności (psychologia zdrowia i kliniczna, psychologia sądowa i resocjalizacyjna) do potrzeb społecznych. 

Przedmiotem naszej wielkiej uwagi jest też kosmetologia, której program aktualizowany jest stale we współpracy z firmami kosmetologicznymi. 

Jak radzą sobie państwo w niełatwej rzeczywistości społeczno-gospodarczej?

Uczelnia jest aktywna pod względem socjologicznym, społecznym i oczywiście dydaktycznym. Obserwujemy rynek, jesteśmy w stałym kontakcie z pracodawcami. Prężnie działa Rada Patronacka, w której zasiadają dyrektorzy wielu przedsiębiorstw i instytucji, posłowie, senatorowie oraz władze samorządowe. Zgodnie z ich opiniami i uwagami kreujemy programy kształcenia  i modelujemy je pod względem jakości. 

Ostatnio przyjmujemy wnioski o przyjęcie na studia obywateli Ukrainy, uruchomiliśmy dla nich kursy języka polskiego i porady psychologiczne, zapewniamy też terapie dla dzieci z pomocą naszych psychologów. ν 

Tarnowska Szkoła Wyższa Akademia Nauk Stosowanych oferuje:
– e-learning
– ścisłą współpracę z pracodawcami
– staże i praktyki w instytucjach
– udział w prowadzonych projektach badawczych
– koła naukowe w uczelni
– warsztaty praktyczne i seminaria naukowe
– rozwinięty program stypendialny

Podziel się:

Nastepne

Innowacyjna wizja kształcenia

pon. maj 30 , 2022
Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie od lat wyznacza trendy w kształceniu, przyciągając zdolnych, młodych ludzi, którzy, wybierając studia, podejmują świadomą decyzję, jak ma potoczyć się ich kariera zawodowa. O tym co świadczy o przewadze WSEI z mgr Teresą Bogacką, kanclerzem uczelni rozmawia Joanna Gulewicz Są państwo wielokrotnym laureatem programu Symbol, a i w tym roku uczelnia uzyskała nominację. Jak udaje się utrzymywać najwyższe standardy kształcenia i stale wybiegać myślą w przyszłość? Dziękujemy bardzo za docenienie naszych wysiłków i kolejną nominację […]
Innowacyjna wizja kształcenia – Monitor Rynkowy

Nasze programy medialne:

Symbol

Siła

Wybierz Polskie