W odpowiedzi na trendy rynku pracy

Rozmowa z prof. nadzw. dr Bożeną Szołtysek, rektor Tarnowskiej Szkoły Wyższej Akademii Nauk Stosowanych

W odpowiedzi na trendy rynku pracy – Monitor Rynkowy

W lutym 2022 roku Tarnowska Szkoła Wyższa otrzymała status Akademii Nauk Stosowanych. Co to oznacza dla państwa i co dzięki temu zyskują studenci?

Uzyskanie statusu Akademii Nauk Stosowanych dla założyciela uczelni oraz jej władz jest przede wszystkim docenieniem wieloletnich wysiłków włożonych w odpowiedni poziom nauczania oraz kreowania kierunków studiów, które są odpowiedzią na zapotrzebowanie społeczności subregionu oraz pracodawców. Jako uczelnia na bieżąco analizujemy potrzeby rynku pracy. Współpracujemy z Urzędem Pracy i z wieloma pracodawcami. Staramy się szybko reagować na potrzeby, dzięki czemu nasze programy studiów licencjackich i magisterskich (w tym specjalności) pozwalają absolwentom znaleźć atrakcyjne zatrudnienie. W TSzW ANS funkcjonuje Rada Patronacka, w której zasiadają dyrektorzy wielu przedsiębiorstw i instytucji, posłowie, senatorowie oraz władze samorządowe. Zgodnie z ich opiniami i uwagami kreujemy programy kształcenia i modelujemy je pod względem jakości. Wzbogacamy na bieżąco ofertę studiów podyplomowych, która umożliwia wielu osobom zdobycie nowych uprawnień i kwalifikacji. Status Akademii Nauk Stosowanych podnosi prestiż uczelni i uprawnia do prowadzenia studiów nadających uprawnienia nauczycielskie.  

Jakie nowości w ofercie kształcenia pojawiły się w ostatnim czasie?

Na każdy rozpoczynający się cykl kształcenia staramy się zaproponować kandydatom nowe kierunki studiów bądź nowe specjalności. Obserwujemy trendy edukacyjne, oczekiwania społeczne, zmiany legislacyjne, a nade wszystko rynek pracy. Ten ostatni jest wyznacznikiem dla podejmowania decyzji o ofercie studiów. W rekrutacji na rok akademicki 2023/2024 proponujemy zarządzanie ze specjalnościami: prawo w biznesie i zatrudnieniu, e-marketing, pedagogikę z szeroko pojętą diagnozą i terapią, resocjalizację z kryminologią, pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolną z wychowaniem artystycznym lub logopedią oraz oczywiście inne kierunki, jak psychologia, kosmetologia, pedagogika specjalna.

Na jakich polach jesteście jeszcze państwo aktywni? 

Tarnowska Szkoła Wyższa Akademia Nauk Stosowanych na bieżąco korzysta z możliwości, jakie niesie dobrze ugruntowana pozycja uczelni. Uczestniczy w różnych inicjatywach, np. Ogólnopolskim Dniu Walki z Depresją, wspiera studentów w realizacji staży organizowanych przez Polską Radę Biznesu, ściśle współpracuje ze znanymi dużymi polskimi firmami kosmetycznymi, organizując regularnie w każdym semestrze spotkania warsztatowe. 

Uczelnia prowadzi także: Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną, Laboratorium Testów Psychologicznych, Centrum Egzaminacyjne Języka Angielskiego (Pearson English International Certificate PTE General) oraz  Certyfikowane Laboratorium Komputerowe (ECDL).

Uczelnia ściśle współpracuje też z samorządem studenckim. Kadra wspiera studentów w działalności kół naukowych oraz organizuje wspólnie różne możliwości spędzania wolnego czasu. Po okresie lockdownu związanym z pandemią samorząd powrócił do tradycji organizowania balu studenta w okresie karnawału oraz pikniku wiosennego. To kolejna inicjatywa samorządu, która została pozytywnie odebrana przez społeczność akademicką. 

Na ile ważne jest pani zdaniem kształcenie praktyczne?

Dla osób, które nie planują podejmować dalszej pracy naukowej, a myślą o podjęciu pracy zawodowej, profil kształcenia praktycznego na studiach wydaje się być wymagany, a często konieczny. Naszymi studentami są bowiem nie tylko osoby młode, które zdobywają zawód, ale często też osoby, które posiadają określony staż pracy w zawodzie i z własnej inicjatywy lub ze względu na wymogi pracodawcy podejmują kształcenie na poziomie wyższym. Profil praktyczny oprócz wiedzy daje szerokie umiejętności praktyczne i kompetencje społeczne, tak bardzo doceniane i wymagane przez pracodawców.

Odpowiedź na potrzeby rynku pracy wyraża się też przez kierunki studiów, które oferujemy. Kształcenie na tych kierunkach studiów gwarantuje naszym absolwentom dużą atrakcyjność na rynku pracy, gdyż zdobywane przez nich zawody od lat znajdują się wśród zawodów deficytowych w Polsce i nie tylko. Mamy bowiem wśród naszych absolwentów osoby, które po ukończeniu studiów na naszej uczelni podjęły pracę zawodową w Norwegii, Wielkiej Brytanii czy we Włoszech.

Wysoka jakość kształcenia to przede wszystkim zasługa wyspecjalizowanej kadry naukowej oraz skutecznego sposobu zarządzania. Co decyduje o sukcesie?

Jak zawsze i w każdej dziedzinie na sukces składa się wiele czynników. Oczywiście wyspecjalizowana kadra wykładowców to jeden z nich. Ważne jest także tworzenie warunków do kształcenia w dobrej atmosferze, z wykorzystaniem dobrej jakości zaplecza dydaktycznego, z poszanowaniem prawa do indywidualnego traktowania każdego studenta. Naszym niewątpliwym sukcesem jest dostosowanie infrastruktury uczelni do potrzeb osób z różnymi niepełnosprawnościami. Staliśmy się dzięki temu otwarci dla wszystkich. 

Rozmawiał: Jacek Bies

W strukturach uczelni funkcjonują:
– studia podyplomowe
– kursy i szkolenia
– Pearson – egzaminy z języka angielskiego 
– ECDL – certyfikat określany jako „europejskie komputerowe prawo jazdy”
– Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna – wsparcie i miejsce praktyk studentów  psychologii i pedagogiki
– Laboratorium Testów Psychologicznych.

Podziel się:

Nastepne

Wsłuchiwać się w potrzeby mieszkańców

śr. lip 12 , 2023
Romowa z Marią Nowak, prezes zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Energetyk” we Wrocławiu Mija kolejny rok od ostatniego Walnego Zgromadzenia Członków SML-W „Energetyk”. Jaki był ten rok? W tym roku walne zgromadzenie obejmowało sprawozdawczość za dwa lata: 2021 oraz 2022. Były to lata bardzo pracowite, a ze względu na pandemię skomplikowane organizacyjnie. Niemniej zarząd, idąc dobrze wypróbowaną ścieżką, pracował z perspektywą przyszłych środków unijnych, szykując bardzo obszerne materiały do konkursów. Walne Zgromadzenie, które odbyło się w ostatnich dniach, przegłosowało uchwały dotyczące działań zarządu […]
Wsłuchiwać się w potrzeby mieszkańców – Monitor Rynkowy

Nasze programy medialne:

Symbol

Siła

Wybierz Polskie