Wspólnota „SELEKT-u”

17 wielkopolskich gmin połączyło siły, aby wspólnie rozwiązać problem odpadów

– Podstawą utworzenia związku gminnego, który przejął wszystkie zadania związane z gospodarką odpadami nałożone na samorządy, była nasza wysoka troska o ochronę środowiska – podkreśla Dorota Lew-Pilarska, przewodnicząca Zarządu ZM „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT”.

„SELEKT” 20 maja 2008 r. z TEW Entsorgung z Porta Westfalica z Niemiec podpisał umowę na budowę Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych, gdzie następnie powstała jedna z największych w Polsce kompostownia zamknięta o mocy przerobowej ok. 70 tys. ton odpadów rocznie.

Dziś z 17 związkowych gmin odpady odbiera 8 firm – od bardzo dużych, jak Remondis, Sanitech i Tonsmeier Zachód, przez spółki gminne, po mniejsze firmy rodzinne. Wywiązują się ze swoich zadań bardzo dobrze. 

Liczba mieszkańców objętych działaniem związku to ok. 250 tys., a teren działalności rozpościera się na blisko 2 tys. km2. Funkcjonuje tu 16 PSZOK-ów, czyli Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. 

Efekt ekologiczny został osiągnięty: odpowiednie poziomy odzysku, wzrost świadomości społeczeństwa, mniej odpadów w lasach. I choć ilość odpadów wytwarzanych przez gospodarstwa z roku na rok wzrasta, mieszkańcy uczestniczą w selektywnej zbiórce.

Pracownicy biura Związku są autorami programów edukacyjnych skierowanych do mieszkańców, a są to: dwie edycje projektu ekologicznego „EDUEKO” – lekcje o tematyce ekologicznej w placówkach szkolnych oraz konkurs na tworzenie i ozdabianie pojemników na odpady, szkolenia mieszkańców sołectw, a także konkurs na zbiórkę małych elektroodpadów i puszek pod nazwą „Chcesz być EKO – segreguj odpady” oraz projektu „Segregacja – wspólna racja!” skierowanego do mieszkańców wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych. Misji ekologicznej dopełnia zbiórka makulatury w poszczególnych PSZOK-ach w zamian za torby wielokrotnego użytku.

Danuta Klimek

ZM CZO – „SELEKT” uczestniczy w festynach ekologicznych i innych imprezach organizowanych przez gminy. Prowadzi też w przedszkolach i szkołach lekcje obejmujące tematykę ekologiczną. Zakładowa maskotka „Żabusia Czystusia” bierze udział w spotkaniach z dziećmi i jest prawdziwą atrakcją. A edukacja najmłodszego pokolenia w perspektywie przynosi duże efekty

Podziel się:

Nastepne

Gmina z planem

wt. lis 6 , 2018
Kujawsko-pomorska gmina Koneck na czele z wójtem Ryszardem Borowskim została nagrodzona tytułem Symbol Polskiej Samorządności 2018 Największym zaplanowanym przedsięwzięciem na terenie gminy jest budowa nowoczesnej sieci światłowodowej. Działania te związane są ze współfinansowanym ze środków unijnych Programem Operacyjnym Polska Cyfrowa (POPC). Sieć światłowodowa zostanie doprowadzona do gospodarstw domowych i placówek oświatowych. Umożliwi to szkołom dołączenie do Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, której celem jest połączenie siecią wszystkich placówek w Polsce. Na terenie […]

Nasze programy medialne:

Symbol

Siła

Wybierz Polskie