Służyć mieszkańcom

Pojawienie się koronawirusa spowodowało ogromne zmiany w każdej gałęzi gospodarki – również mieszkaniowej. Jednak Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wspólnota” w Będzinie pracuje na pełnych obrotach, zarówno przy doglądaniu trwających inwestycji, jak i przy planowaniu kolejnych

Paweł Wiśniewski, prezes zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Wspólnota”
w Będzinie (z prawej) i wiceprezes Monika Chabińska odebrali Symbol Polskiej Spółdzielczości 2020 z rąk Jakuba Lisieckiego, red. nacz. „Monitora Biznesu”

– Oczywiście wszystko przy zachowaniu najwyższych środków bezpieczeństwa, ochrony życia i zdrowia, zarówno naszych pracowników, jak i mieszkańców – to jest dla nas priorytet. Jako zarządca dużych zasobów mieszkaniowych staramy się pracować z takim samym oddaniem, jak dotychczas, niezmiennie służąc pomocą naszym mieszkańcom – mówi Paweł Wiśniewski, prezes zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Wspólnota” w Będzinie.

A konkretnie: zakończyło się kolejne postępowanie o udzielenie zamówienia zgodnie z zasadą konkurencyjności dotyczące kompleksowej termomodernizacji czternastu budynków znajdujących się na osiedlu Zamkowym. Postępowanie zostało pozytywnie ocenione i zakwalifikowane do dofinansowania przez POIiŚ 2014–2020. Rozpoczęcie robót nastąpi niebawem. Zadanie to niewątpliwie wpłynie na poprawę zarówno efektywności energetycznej budynków, jak i warunków zamieszkiwania oraz szeroko pojętej estetyki osiedla.

Pozytywnych przykładów jest więcej. Spółdzielnia sukcesywnie realizuje kolejne zadania inwestycyjne zmierzające do ocieplenia wszystkich swoich zasobów. Główne cele są proste: zmniejszyć koszty ogrzewania i emisję zanieczyszczeń z kotłów węglowych zainstalowanych w pobliskich elektrociepłowniach, poprawić komfort cieplny w mieszkaniach, ale też – znów: zwiększać estetykę budynków.

Zasoby spółdzielni, w których zamieszkuje blisko 1/3 mieszkańców Będzina, mają istotne znaczenie w strukturze mieszkaniowej, a ich wygląd ma istotny wpływ na wizerunek całego miasta. Mając świadomość takiego oddziaływania, zarząd spółdzielni prowadzi długofalową politykę, w ramach której realizuje prace prowadzące do polepszenia wizerunku, co bezpośrednio przekłada się także na poprawę warunków zamieszkiwania.

Na przestrzeni ostatnich lat spółdzielnia przeprowadziła szereg zadań termomodernizacyjnych na poszczególnych budynkach, wraz z naprawą i wymianą infrastruktury osiedli. Regularnie remontuje chodniki, buduje nowe miejsca postojowe, wymienia śmietniki i dokonuje wielu innych działań. Szereg zmian ma także na celu dostosowanie infrastruktury osiedla do potrzeb osób niepełnosprawnych.

– Spółdzielnia powstała w 1959 roku i choć nie wszystkie budynki są z tamtego okresu, to jednak w większości pochodzą z czasów, w których nie było aż takiej wrażliwości na potrzeby osób z ograniczoną zdolnością poruszania. Dziś to zarówno standard, jak i wyraz troski o każdego mieszkańca – mówi Paweł Wiśniewski.

Wszystkie te działania znalazły uznanie kapituły programu Symbol, która zdecydowała o przyznaniu SM „Wspólnota” w Będzinie tytułu Symbol Spółdzielczości Mieszkaniowej 2020. W laudacji napisano: Spółdzielnia to dobry i racjonalny gospodarz, prowadzący efektywną politykę w trosce o wspólne dobro poprzez rozwiązywanie istotnych problemów mieszkańców i wytyczanie nowych kierunków działań, które przyczyniają się do poprawy warunków zamieszkiwania mieszkańców, a także obniżenia kosztów utrzymywania nieruchomości.

Anna Knapek

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wspólnota” w Będzinie to:
– ponad 20 tys. mieszkańców
– prawie 7 tysięcy mieszkań
– ponad 130 budynków
– osiedla: Syberka, Zamkowe, Warpie, Gzichów, Koszelew

Podziel się:

Nastepne

Strateg dla Żukowa!

wt. gru 22 , 2020
Gmina Żukowo rozwija się w bardzo szybkim tempie. 77 mln zł – tyle w mijającym roku przeznaczono tu na inwestycje. Chętnie osiedlają się nowi mieszkańcy. W ciągu ostatnich 20 lat ich liczba podwoiła się – obecnie przekracza 40 tys. Z Wojciechem Kankowskim, burmistrzem gminy, rozmawia Grażyna Herich Panie burmistrzu, wiemy, że samorząd reaguje na taki przyrost przede wszystkim inwestycjami i programami skierowanymi bezpośrednio do mieszkańców. Budujecie nowe drogi, szkoły, infrastrukturę […]

Nasze programy medialne:

Symbol

Siła

Laur Internetu

Wybierz Polskie