Nowa era elektroniki

Naukowcy z Katedry Fizykochemii i Technologii Polimerów Politechniki Śląskiej realizują projekt mający na celu ustanowienie Multidyscyplinarnego Centrum Doskonałości w zakresie Elektroniki Organicznej

dr hab. inż. Przemysław Data, prof. PŚ

Jesienią zeszłego roku grupa naukowców pod kierownictwem prof. Przemysława Daty z Katedry Fizykochemii i Technologii Polimerów Politechniki Śląskiej przystąpiła do realizacji kluczowego dla dalszego rozwoju polskiej myśli technologicznej projektu, stawiającego sobie za cel stworzenie Centrum Doskonałości w Zakresie Elektroniki Organicznej. Działanie wpisuje się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje oraz strategię inteligentnego rozwoju, odpowiadając na potrzebę specjalizacji w obszarze „Elektronika Drukowana, Organiczna i Elastyczna”.

– W tej chwili skupiamy się na zatrudnieniu tzw. ERA Chair – naukowca z zagranicy, który wspomoże zarówno rozwój grupy, jak też rozwój i popularyzację samej tematyki na terenie kraju. Sporym wyzwaniem jest oczywiście zachęcenie najwyższej klasy specjalisty do przeniesienia się na teren Polski i rozpoczęcia współpracy w nowym środowisku, ale myślę, że od strony wynagrodzenia i proponowanych warunków współpracy wszystkie asy mamy w rękawie – podkreśla kierownik projektu, prof. Przemysław Data.

Grupa jest w tej chwili na etapie kompletowania specjalistycznej aparatury badawczej, która będzie niezbędna do dalszego rozwoju zagadnienia elektroniki organicznej. Aparatura jest dedykowana nie tylko pogłębianiu myśli technologicznej od strony naukowej i akademickiej, ale także komercjalizacji rozwiązań badawczych i współpracy ze środowiskiem przemysłowym.

Priorytetem jest w tej chwili jak najszybsze stworzenie wysokiej klasy clean room, czyli tzw. „strefy czystej” do wytwarzania urządzeń elektroniki organicznej – do tego celu badacze chcą przeznaczyć jeden z budynków przy uczelni. 

– Od semestru letniego tego roku zostaną także uruchomione zajęcia z zakresu elektroniki organicznej, zarówno dla I i II stopnia studiów, jak i dla doktorantów. Zajęcia są tak zaplanowane, by zaznajomić i wyszkolić studentów także w dziedzinie pozyskiwania projektów i funduszy unijnych, co pozwoli im bez problemu pozyskiwać dotacje na własne badania w tym zakresie. Liczymy, że za 2–3 lata uda się nam otworzyć nowy kierunek studiów w tej dziedzinie – dodaje prof. Przemysław Data.

Przy okazji prowadzenia badań nad elektroniką organiczną pojawiło się oczywiście wiele nowatorskich kierunków badań, jak chociażby organiczne generatory termoelektryczne, które badacze mają nadzieję rozwijać w oparciu o międzynarodowe środowisko naukowe wraz z dalszym rozwojem projektu.

Joanna Gulewicz

Podziel się:

Nastepne

Kapitał bez narodowości to mit

pt. sty 29 , 2021
O potrzebie dywersyfikacji biznesu, patriotyzmie gospodarczym, a także prozdrowotnych zaletach płynących z korzystania z komory normobarycznej rozmawiamy z Krzysztofem Polasik-Lipińskim – prezesem zarządu EKONSTAL Sp. z o.o. Sp.k., Piotrem Chrzanowskim – dyrektorem techniczno-handlowym oraz Damianem Ferytkowskim, product managerem ds. Komór Normobarycznych Kapitał polski czy zagraniczny? Czy pochodzenie kapitału ma dzisiaj znaczenie? K.P.-L. Ekonstal jest firmą, w której mamy kapitał zarówno polski, jak i zagraniczny, tj. belgijski. Współpracuję z Belgami od lat i ta współpraca układa się bardzo dobrze. Bez wątpienia […]

Nasze programy medialne:

Symbol

Siła

Laur Internetu

Wybierz Polskie