Atrakcyjna dla inwestorów

Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości S.A. w Kamiennej Górze ponad 20 lat temu wydała pierwsze zezwolenie inwestorowi na prowadzenie działalności gospodarczej. Z Tadeuszem Rycharskim, prezesem Strefy, rozmawia Grażyna Herich

Minęły ponad 4 lata, od kiedy zarządza pan Strefą. Proszę powiedzieć o najważniejszych wyzwaniach, z którymi przyszło się panu zmierzyć.

Zastałem spółkę w trudnej, niekorzystnej sytuacji, na czele z ujemnym wynikiem finansowym, brakiem realnych źródeł przychodów oraz brakiem atrakcyjnych terenów inwestycyjnych. Przyszłość stref ekonomicznych w Polsce była wtedy pod znakiem zapytania. Zmiany i nowy impuls do rozwoju Kamiennogórskiej Strefy zaczynają się od rządowego projektu ustawy o wspieraniu nowych inwestycji z 2018 roku. Dzięki wytężonej pracy całego zespołu pracowników, którym z przyjemnością przyszło mi kierować, skutecznie zadbaliśmy o korzystne uregulowania prawne, zabezpieczając naszą przyszłość. Aktualnie, zgodnie z rozporządzeniem ministra, jesteśmy tym podmiotem, który w jego imieniu wydaje decyzję wsparcia nowych inwestycji na terenie 63 gmin, w 11 powiatach zlokalizowanych na terenie województwa dolnośląskiego i wielkopolskiego.

Jaka jest aktualna kondycja Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej? 

Zrealizowane nakłady inwestycyjne przez naszych „strefowych” przedsiębiorców wynoszą prawie 3 mld zł. Rok 2019 był rekordowy pod względem wydanych decyzji. Po wprowadzeniu nowych regulacji prawnych w 2018 roku, wynikających z ustawy o wspieraniu nowych inwestycji, wydaliśmy już 20 decyzji, a w samym tylko 2019 roku – 13. Wcześniej w całej historii Strefy wydawano rocznie średnio 6 zezwoleń. Prowadzę stale rozmowy z kolejnymi potencjalnymi inwestorami zainteresowanymi otrzymaniem decyzji wsparcia. Pomoc publiczna udzielana inwestorom wynosi od 25 do 45% deklarowanych nakładów inwestycyjnych i zależy od wielkości firmy. 

A zatem: jakie plany na przyszłość?

Ogromną szansą dla Strefy jest zakończenie budowy drogi ekspresowej S3 na odcinku Bolków – Lubawka. Już na tym etapie widzę duże zainteresowanie potencjalnych inwestorów. Planujemy wspólnie z władzami Kamiennej Góry wykorzysta możliwości prawne, jakie daje ustawa i pozyskać grunty z zasobu skarbu państwa, a następnie utworzyć park inwestycyjny w pobliżu zaprojektowanej S3. Ta droga to korytarz łączący północ z południem Europy, który otwiera przejście transportowe na granicy polsko-czeskiej w powiecie kamiennogórskim i jest bardzo istotnym czynnikiem wpływającym na ożywienie gospodarcze subregionu jeleniogórskiego, w którym nasza Strefa odgrywa istotną rolę. 

Podziel się:

Nastepne

Innowacyjny program kształcenia

czw. lip 30 , 2020
Jak realizować współczesne kształcenie studentów? Jak kształcić, aby absolwenci studiów przygotowani byli na wyzwania współczesnego świata? Co to jest „concept based learning”? Na te i inne pytania odpowiada nowy program kształcenia wprowadzony od zeszłego roku na kierunku biotechnologia prowadzonym na Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego – Współczesne wyzwania stawiane biotechnologii, w tym tworzenie nowych rozwiązań dla zwalczania epidemii, nowoczesnych strategii walki z chorobami cywilizacyjnymi czy zmianami klimatycznymi, wyłoniły potrzebę […]

Nasze programy medialne:

Symbol

Siła

Wybierz Polskie