CPOP Symbolem Odpowiedzialności Społecznej

Centrum Pomocy Osobom Poszkodowanym uzyskało tytuł Symbolu Odpowiedzialności Społecznej 2021. Kapituła programu wyróżniła działalność CPOP na rzecz osób poszkodowanych w wypadkach, która buduje w społeczeństwie świadomość w zakresie inkluzywności społecznej oraz wrażliwości na potrzeby osób z niepełnosprawnościami.

Na przestrzeni 11 lat działalności Centrum Pomocy Osobom Poszkodowanym wypracowało innowacyjny standard obsługi szkód osobowych. Tym samym zapewnia kompleksowe zarządzanie procesem rehabilitacji osób najciężej poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych i wypadkach przy pracy.

Agnieszka Nowacka, prezes CPOP (z lewej) i Joanna Polcyn, dyrektor CPOP z dumą przyjęły wyróżnienie zapowiadając dalsze działania na rzecz wspierania osób poszkodowanych w odzyskaniu maksymalnej sprawności.

– Naszym celem jest realne wsparcie osób poszkodowanych w odzyskaniu maksymalnej sprawności i ich powrotu do aktywnego życia sprzed wypadku, przy jednoczesnym zapewnieniu optymalizacji czasu i kosztów rehabilitacji – mówi Joanna Polcyn, dyrektor CPOP. – Gwarantujemy poszkodowanym dostęp do najlepszych specjalistów, lekarzy i sprawdzonych terapii, najwyższą jakość świadczeń w wiodących klinikach w Polsce oraz kompleksową rehabilitację medyczną, społeczną i zawodową w ciągłym porozumieniu z ubezpieczycielem.

Centrum Pomocy Osobom Poszkodowanym obecnie realizuje usługi na zlecenie ośmiu towarzystw ubezpieczeń w Polsce i jednego z zagranicy. Objęło już  wsparciem łącznie 1500 osób poszkodowanych, realizując ponad 1200 diagnoz medycznych i wdrażając prawie 500 Indywidualnych Planów Pomocy trwających średnio po 12 miesięcy.

CPOP jest wyjątkowym przedsięwzięciem w skali Polski. Wyróżnia się między innymi tym, że skutecznie zmienia polskie standardy rehabilitacji po wypadkach. Stale współpracując z wyselekcjonowaną siecią partnerów medycznych i tzw. rehamenedżerami, pozostaje w relacji z poszkodowanymi oraz opiekunami szkód reprezentującymi ubezpieczycieli. Działa to w następujący sposób: dzięki realizacji diagnozy społeczno-zawodowej oraz medycznej ekspert CPOP przygotowuje uszyty na miarę potrzeb i rokowań lekarskich Indywidualny Plan Pomocy (IPP), mający na celu efektywne wykorzystanie potencjału rehabilitacyjnego osoby poszkodowanej w procesie powrotu do zdrowia. Silnym atutem CPOP jest partnerstwo z Fundacją Integralia działającą na rzecz integracji zawodowej osób z niepełnosprawnościami oraz Centralnym Instytutem Ochrony Pracy. Przy wsparciu tych instytucji Centrum realizuje proces aktywizacji zawodowej i powrotu na rynek pracy osób poszkodowanych jeszcze skuteczniej, co ma kluczowe znaczenie dla społeczeństwa z powodów humanitarnych oraz ekonomicznych.

Pan Bartosz w trakcie realizacji Indywidualnego Planu Pomocy

– Działamy zgodnie z zasadami ICF (Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia – przyp. red.), która została powołana przez Światową Organizację Zdrowia. To gwarancja kompleksowości oceny stanu zdrowia osoby poszkodowanej – mówi Agnieszka Nowacka, prezes CPOP. 

Nowatorskie podejście do myślenia o zdrowiu i ocenie funkcjonalnej człowieka przez pryzmat interakcji między jego kondycją fizyczną a otoczeniem, w którym żyje, jest bardzo bliskie ideom CPOP. Dzięki niemu Centrum kształtuje świadomość społeczną w środowiskach medycznych i ubezpieczeniowych, tworząc nowe ramy koncepcyjne dla niepełnosprawności.

Wraz z ubezpieczycielami CPOP kształtuje wartość dodaną, wykraczając w posiadanych programach poza regulacje prawne i standardy rehabilitacji w Polsce. Kształtuje również w społeczeństwie potrzebę pomagania drugiemu człowiekowi oraz promuje postawę społecznej odpowiedzialności za poszkodowanego, aby zbudować mu ścieżkę powrotu do pracy, pasji i środowiska.

Amelka w trakcie realizacji Indywidualnego Planu Pomocy

– Zakres naszej działalności czyni z nas instytucję wyjątkową w polskich realiach, uwzględniającą zrównoważony rozwój społeczny, relacje z otoczeniem firmy i wzrost konkurencyjności Towarzystw Ubezpieczeń. Stawiamy na innowacyjne rozwiązania i wytaczamy szlaki dla przyszłych pokoleń. Budujemy swoisty pomost zaufania pomiędzy poszkodowanymi a towarzystwami ubezpieczeń, zmieniając obietnice składane przy sprzedaży polisy w realną pomoc i troskę, jaką otaczany jest klient. Tym samym z dumą przyjmujemy nasze wyróżnienie jako symbol w nowatorskim podejściu do odpowiedzialności za nasze społeczeństwo – sumuje Agnieszka Nowacka, prezes CPOP.

Mario Zamarripa,
Dyrektor ds. Zrównoważonego Rozwoju w Grupie ERGO Hestia:
– W ERGO Hestii realizujemy wiele różnych programów w ramach zrównoważonego rozwoju, ale kwestie różnorodności oraz inkluzywności społecznej mają dla nas szczególne znaczenie. Wrażliwość na potrzeby osób z niepełnosprawnościami uważamy za integralny element społecznej odpowiedzialności biznesu. Dzięki działaniom CPOP realizujemy wspólnie kilka ważnych celów Agendy 2030 przyjętej przez ONZ na rzecz zrównoważonego rozwoju, jak np. „3: Dobre zdrowie i jakość życia”, „8: Wzrost gospodarczy i godna praca” oraz „10: mniej nierówności”.

Adrian Morel

Zespół CPOP
Podziel się:

Nastepne

Implanty nowej ery

śr. gru 8 , 2021
Zepół BoneReg, kierowany przez dr hab. inż. Agnieszkę Gadomską-Gajadhur z Warszawy, opracowuje innowacyjne produkty do regeneracji kości. W ramach projektu pn.: „Porowate biodegradowalne implanty do regeneracji kości gąbczastej”, współfinansowanego ze środków NCBR w ramach Programu Lider (LIDER/4/0010/L-11/19/NCBR/2020), zespół prowadzi badania mające zakończyć się wdrożeniem dwóch implantów wspomaganych osoczem bogatopłytkowym pochodzącym od pacjenta. Implanty  wykazują pełną biozgodność i mają silne właściwości regeneracyjne. – Efektem końcowym projektu mają być dwa implanty do wykorzystywania […]

Nasze programy medialne:

Symbol

Siła

Wybierz Polskie