Bogaty dorobek i ambitne plany

Bogaty dorobek i ambitne plany – Monitor Rynkowy

Doskonale zarządzana Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Jarocinie to owocny przykład przemyślanej strategii łączenia historycznych ideałów spółdzielczości z wymaganiami współczesnej ekonomii i oczekiwań rynku

– W strategii zarządzania kieruję się zasadą aby środki wpłacane przez mieszkańców kierować przede wszystkim na inwestycje, które przyniosą jak największe efekty i umożliwią utrzymywanie opłat na społecznie akceptowalnym poziomie – mówi Paweł Niewiadomski, prezes SMLW w Jarocinie. – Przyświeca nam główny cel: maksymalne inwestowanie w nieruchomości przy jednoczesnym uwzględnieniu możliwości finansowych mieszkańców, ich poziomu zamożności i społecznej akceptacji wysokości obciążeń związanych z mieszkaniem. W rezultacie lokatorzy akceptują wysokość opłat proponowanych przez zarząd, oczywiście po zatwierdzeniu przez radę nadzorczą.

Konsekwentnie realizowana polityka zrównoważonego rozwoju i nowatorskie rozwiązania oszczędnościowe w jarocińskiej spółdzielni przekładają się na społeczne zadowolenie. Efekty takiej strategii są konkretne i widoczne: w roku ubiegłym udało się zakończyć cztery lata przed początkowo zakładanym terminem długofalowy program tak zwanej głębokiej termomodernizacji 30 budynków, które jeszcze nie zostały jej poddane. Niemal równocześnie spółdzielnia rozpoczęła następny program obejmujący docieplanie 19 budynków które były objęte nim na początku lat 90 ubiegłego stulecia inie odpowiadają już normom, które zaczną obowiązywać w 2021 r. 

– Głównym moim celem jest doprowadzenie wszystkich naszych zasobów do jednolitego stanu, przede wszystkim jeśli chodzi o energochłonność – podkreśla Paweł Niewiadomski. – Ten program zamierzamy zakończyć w połowie przyszłego roku. To dla nas duże obciążenie finansowe. Środki na realizację poprzedniego programu pozyskaliśmy z Banku Ochrony Środowiska, gdzie co do zasady spłacamy tylko kapitał. Niestety, inne instrumenty dla spółdzielczości mieszkaniowej w Polsce są rzadko dostępne. Już kilka lat temu rozpoczęliśmy poszukiwania jak najbardziej korzystnych źródeł finansowania naszych przedsięwzięć aby pozwoliły nam podjąć działania długofalowe, pozwalające na uzyskanie dofinansowania lub kredytowania jak najniżej oprocentowanego, by nie obciążać mieszkańców dodatkowymi kosztami. Taki instrument pojawił się w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, który w ramach programu JESSICA 2, który udziela wsparcia w formie preferencyjnych pożyczek na realizację przedsięwzięć z zakresu efektywności energetycznej i rewitalizacji obszarów problemowych w Wielkopolsce. Program ten działa jako Instrument Finansowy dla działań 3.2 i 9.2 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020 (WRPO 2014+). W jego ramach istnieje możliwość uzyskania pożyczki do 10 mln zł z możliwością finansowania do 20 lat. Można tym sposobem sfinansować do 70% wartości zadania a oprocentowanie wynosi zaledwie od 0,2%.

Spółdzielnia nie tylko administruje istniejącą substancją mieszkaniową, ale dąży do zmniejszania ponoszonych przez mieszkańców kosztów utrzymania mieszkań pomimo rosnących corocznie cen, poprawę efektywności energetycznej budynków, zmianę estetyki nieruchomości oraz otoczenia osiedli. Stara planować się przedsięwzięcia długofalowo i kompleksowo. W poddanych kompleksowej termomodernizacji budynkach wymieniane są wszystkie instalacje, wiatrołapy drzwi docieplenie stropodachów stropów piwnic stolarka okienna, a także balkony. Innowacyjnym i bardzo skutecznym sposobem obniżania kosztów ciepła okazała się instalacja na dachach 12 budynków kolektorów słonecznych wspomagających ogrzewanie wody. Teraz zarząd przymierza się do budowy ogniw słonecznych wytwarzających energię elektryczną do oświetlania m.in. klatek schodowych, korytarzy piwnicznych i innych części wspólnych. Potencjał jest duży, gdyż większość bloków jarocińskiej spółdzielni posiada płaskie dachy, co ułatwia montaż tego typu instalacji.

W efekcie od czasu rozpoczęcia działań termomodernizacyjnych zmalała moc zamawiana o 50%. Warto podkreślić, że w okresie ostatnich 10 lat dostawca energii cieplnej podniósł ceny o 140%, zaś koszt ponoszony przez lokatorów Spółdzielni wzrósł tylko o 24% i w 2018 roku średni koszt ogrzewania wyniósł 1 zł 74 gr.

– Wolałbym, żeby państwo odstąpiło od regulowania odgórnie cen zakupu energii cieplnej – zaznacza Paweł Niewiadomski. – Uważam, że te ceny powinny być uwolnione. Dziś, po zatwierdzeniu przez Urząd Regulacji Energetyki proponowanej przez dostawcę ceny nie mamy nic do powiedzenia, a szkoda, gdyż ten system wyklucza możliwość bilateralnych strategicznych negocjacji, które w minionych latach były możliwe i korzystne dla ludzi. Mam nadzieję że w nowej perspektywie finansowej środków unijnych więcej funduszy na tak zwane odnawialne źródła energii zostanie skierowana dla spółdzielni mieszkaniowych. Mamy olbrzymie możliwości ich absorbowania, a na co dzień udowadniamy, że jesteśmy instytucjami wydolnymi, sprawnymi, pod ścisłym nadzorem i właściwie gospodarujemy powierzonym nam majątkiem

Zarząd SMLW w Jarocinie nie zaniedbuje innych obszarów działalności. Nieprzerwanie prowadzi wszelkiego rodzaju remonty, niektóre kapitalne, aby nie dopuścić do pogorszenia stanu technicznego starszej substancji mieszkaniowej.

– Wszyscy, którzy tutaj bywają, łącznie z lustratorami i rozmaitymi kontrolerami, są wręcz zachwyceni naszymi zasobami – mówi Paweł Niewiadomski. – Przyznam, że prezentują się one korzystnie w porównaniu z innymi formami zarządzania. Oczywiście w miarę możliwości dbamy również o infrastrukturę zewnętrzną. W ubiegłym roku wybudowaliśmy nową ulicą na osiedlu Konstytucji z olbrzymimi parkingiem tak bardzo potrzebnym w ciasnej zabudowie naszego miasta.

Nadszedł też czas na inwestycje.

Potencjalni nabywcy mieszkań bardzo cenią sobie dobrą jakość, solidność, a nade wszystko bezpieczeństwo i pewność budownictwa spółdzielczego zwłaszcza, że lokale, które powstają w tym systemie, są bardzo atrakcyjne cenowo. SMLW w Jarocinie postanowiła wykorzystać dobrą koniunkturę na rynku nieruchomości i w najbliższym czasie przystąpi do budowy nowego bloku 30-rodzinnego na os. Konstytucji 3 Maja. Według wstępnej koncepcji na każdym piętrze nowego bloku z windami dostępne będzie 5 mieszkań oo zróżnicowanej powierzchni użytkowej, natomiast parter zagospodarowany zostanie garażami i komórkami lokatorskimi. Są duże szanse, że mieszkania zostaną oddane do użytku pod koniec 2021 r.

– Mamy młodą, ale świetnie wyszkoloną i przygotowana załogę, więc doszliśmy do wniosku, że możemy jej potencjał wykorzystać również poprzez budowanie nowych lokali – mówi Paweł Niewiadomski. – Poczyniliśmy odpowiednie rozeznanie na rynku, które wskazuje na sukces takiego przedsięwzięcia. Powiem więcej: wielu naszych członków i klientów z zewnątrz już pyta o możliwości nabycia nowych mieszkań, które będziemy budować w systemie spółdzielczym, czyli po kosztach, a więc taniej niż deweloperzy. Jestem zaskoczony tym że na etapie samej koncepcji jest wielkie zainteresowanie, skąd można wyciągnąć wniosek że przyszli inwestorzy którzy wykładają własne pieniądze, pokładają wielkie zaufanie w spółdzielni jako instytucji. W Polsce many olbrzymi deficyt mieszkań i żaden rząd jak na razie nie potrafi sobie z tym problemem poradzić. My, jako spółdzielczość, moglibyśmy wziąć na nasze barki rozwiązanie tego zagadnienia, jednak potrzebne w tym celu jest przede wszystkim równe traktowanie spółdzielni mieszkaniowych jako prywatnych podmiotów. Nikt nie powinien narzucać nam z góry rozwiązań które mamy stosować.

Bogaty dorobek i ambitne plany – Monitor Rynkowy

SMLW w Jarocinie powstała 27 sierpnia.1948 r. Początkowo zasoby składały się z 15 budynków z 94 mieszkaniami, o powierzchni 7, 1 tys. m. W dziesięć lat od chwili powstania rozpoczęto budowę pierwszego osiedla przy ul. Traugutta składającego się z sześciu budynków dla około 300 osób. Z każdym kolejnym rokiem ilość mieszkań się powiększała poprzez budowę kolejnych domów i osiedli. W 1974 r. rozpoczęto budowę osiedla Konstytucji 3 Maja, które teraz należy do największych w spółdzielni. Obecnie w skład zarządzanych zasobów mieszkaniowych wchodzą 103 budynki wielorodzinne, w których znajduje się 2851 mieszkań, zamieszkałych przez ponad 10 tys. osób. Spółdzielnia zrzesza 3351 członków, zatrudniając 24 osoby. Oprócz podstawowej działalności spółdzielni jaką jest eksploatacja istniejącej substancji mieszkaniowej, przedmiotem działalności jest zarządzanie i administrowanie wspólnotami mieszkaniowymi, obecnie jest ich 22 wspólnot o powierzchni ponad 24 tys. m.

Podziel się:

Nastepne

Kultowe książki Szymona Hołowni ponownie w sprzedaży

wt. lut 25 , 2020
Lekko, dowcipnie, a przy tym z prawdziwym zaangażowaniem – nikt nie potrafi pisać o kwestiach wiary tak jak Szymon Hołownia. Wyjątkowy styl docenili czytelnicy, do których rąk trafiło już ponad MILION egzemplarzy książek Hołowni. Tabletki z krzyżykiem Lekko, dowcipnie, a przy tym z prawdziwym zaangażowaniem – nikt nie potrafi pisać o kwestiach wiary tak jak Szymon Hołownia. Wyjątkowy styl docenili czytelnicy, do których rąk trafiło już ponad MILION egzemplarzy książek […]
Kultowe książki Szymona Hołowni ponownie w sprzedaży – Monitor Rynkowy

Nasze programy medialne:

Symbol

Siła

Laur Internetu

Wybierz Polskie