Międzynarodowa fuzja myśli naukowej

Wydział Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu jest największym wydziałem biologicznym w Polsce. Wiele lat ciężkiej pracy oraz nieprzeciętne zaangażowanie zespołów dziekańskich owocują obecnie najwyższą pozycją w rankingach wydziałów wybieranych przez absolwentów szkół średnich oraz sukcesami na niwie naukowej i badawczej

– Kilka lat temu opracowaliśmy strategię rozwoju, którą konsekwentnie realizujemy – wyjaśnia prof. dr hab. Przemysław Wojtaszek, dziekan wydziału. – Zaś jedną z najbardziej strategicznych decyzji, jaką podjęliśmy, było zachowanie integralności, a zatem zachowanie wszystkich prowadzonych dyscyplin w obrębie jednego wydziału. Jak się okazało, była to jedna z najtrafniejszych decyzji o charakterze strategicznym.

Tym, co determinuje prężny i zrównoważony rozwój, jest przede wszystkim otwartość naukowa. Dlatego też władze dokładają wszelkich starań, by zachęcać do tworzenia zespołów badawczych także osoby z zewnątrz. Od 2000 roku udało się stworzyć aż 16 grup prowadzonych przez naukowców z innych uczelni czy badaczy powracających z wieloletnich staży zagranicznych, w skład których wchodzą m.in. najwybitniejsi absolwenci wydziału.

– Ponieważ jako pierwsi w Polsce otworzyliśmy kierunek bioinformatyka, nasi studenci są rozchwytywani przez pracodawców jeszcze podczas studiów. Oczywiście dla wydziału to strata doskonale wykształconych młodych ludzi, którzy mogliby rozwijać karierę naukową, dlatego jesteśmy otwarci, gdy wracają, by realizować podjęte w zewnętrznych instytucjach prace naukowe. Wierzymy że siła wydziału tkwi właśnie w tym swobodnym obiegu myśli naukowej – podkreśla prof. Przemysław Wojtaszek.

Wychodzenie naprzeciw oczekiwaniom studenta to dewiza władz wydziałowych. W związku z tym śledzą one nieustannie zapotrzebowanie rynku pracy, jak również zainteresowania studentów. Dwa lata temu utworzono nowy kierunek: neurobiologia, a rok temu – ochrona przyrody z edukacją przyrodniczo-leśną oraz biologia i zdrowie człowieka. W tej chwili grono naukowo-dydaktyczne przygotowuje się do poprowadzenia studiów II stopnia na ostatnim z wymienionych kierunków, które będą przygotowywać specjalistów interpretujących dane molekularne dotyczące zdrowia ludzkiego.

Studia biologiczne skupiają przede wszystkim pasjonatów. Wydział zadbał więc o to, by stworzyć jak najlepsze warunki do rozwoju od samego początku: najstarsze w Polsce koło naukowe to właśnie Koło Naukowe Przyrodników, funkcjonujące na wydziale od niemal 100 lat. Bardzo wiele uwagi władze dziekańskie poświęciły także rozwojowi systemu grantowego – nie tylko od strony merytorycznej, ale również technicznej, tak aby młodzi naukowcy bez większych przeszkód potrafili zdobyć finansowanie na realizację pasji naukowych. Jednym z wiodących kierunków naukowo-badawczych są badania mające na celu poszukiwania terapii umożliwiających leczenie chorób genowych związanych ze specyficznym mechanizmem molekularnym – przede wszystkim chorób neurodegeneracyjnych, takich jak dystrofia mięśniowa.

– Nasz wydział realizuje prawie 40% spośród wszystkich grantów przyznawanych uniwersytetowi przez Narodowe Centrum Nauki. Wśród wszystkich naszych pracowników utrwalone jest przekonanie, że tylko granty gwarantują właściwe finansowanie badań. Oczywiście staramy się ich wspierać, udostępniając laboratoria czy aparaturę badawczą, tak by na każdym kroku służyć pomocą. Jesteśmy też ewenementem w zakresie popularyzacji nauki, zarówno ze względu na skalę, jak też samo zaangażowanie wszystkich pracowników i studentów. Siła naszego wydziału to właśnie olbrzymia mieszanka myśli i dyscyplin naukowych, które dzięki wzajemnej fuzji są na tyle inspirujące i innowacyjne, że stanowią podstawę do dalszego rozwoju – dodaje dziekan.

Nominowany do tytułu Symbol Nowoczesnego Kształcenia 2019 Wydział Biologii jako pierwszy w Polsce zorganizował Noc Biologów, którą corocznie odwiedza blisko 10 tys. zainteresowanych. „Przeszczepił” również do Polski Fascynujący Dzień Roślin – akcję, którą zapoczątkowano w Europejskiej Organizacji Nauk o Roślinach, zrzeszającej blisko 70 krajów.

– W tej chwili naszym głównym priorytetem jest intensyfikacja współpracy międzynarodowej nie tylko na zasadzie kooperacji grantowej, lecz stałej współpracy instytucjonalnej, wiążącej nie tylko poszczególne zespoły badawcze, lecz stanowiącej trwały mariaż światowej myśli naukowej – podsumowuje prof. Przemysław Wojtaszek.

Joanna Gulewicz

 

Od lewej: dr hab. Marek Kasprowicz prodziekan ds. rozwoju, prof. UAM; dr hab. Agnieszka Ludwików kier. studiów doktoranckich; prof. dr hab. Małgorzata Garnczarska prodziekan ds. studenckich; prof. UAM dr hab. Beata Messyasz prodziekan ds. nauki i współpracy międzynarodowej; prof. dr hab. Przemysław Wojtaszek dziekan Wydz. Biologii

Podziel się:

Nastepne

Wyleczyć jaskrę

pon. wrz 30 , 2019
Jaskra dotyka blisko 70 mln osób na całym świecie, z czego u niemal 10% pacjentów dochodzi do całkowitej neurodegeneracji narządu wzroku i ślepoty. Szacuje się, że po 2021 roku tylko w Polsce choroba ta dotknie blisko 1 mln osób. Na szczęście łódzcy naukowcy wiedzą już, jak z nią skutecznie walczyć Kierując się przede wszystkim chęcią niesienia kompleksowej pomocy samym pacjentom, naukowcy z Zakładu Chemii i Biochemii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w […]

Nasze programy medialne:

Symbol

Siła

Wybierz Polskie