Czysty świat

MZGOK w Koninie to ekologiczna gospodarka odpadami w obiegu zamkniętym

Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie obsługuje 36 samorządów subregionu konińskiego zamieszkiwanego przez ponad 370 tys. osób. Unieszkodliwia odpady komunalne, wytwarza energię elektryczną i cieplną, odzyskuje surowce z odpadów selektywnie zebranych i przekazuje je do recyklingu lub dalszego odzysku. Szczególną wagę przywiązuje do popularyzacji selektywnej zbiorki odpadów poprzez edukację wśród dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców.

W ramach społecznej odpowiedzialności biznesu firma wspiera przedsięwzięcia organizacji pozarządowych, placówek oświaty i kultury, które promują ekologię i zachowania prośrodowiskowe. Produkuje Magno-hortis – ekologiczny ulepszacz gleby powstający w wyniku kompostowania odpadów zielonych. Na terenie zakładu powstało 30 uli, łąki z roślinami miododajnymi, hotele dla owadów, uprawiane są trawy ozdobne, zainstalowano też budki lęgowe dla jerzyków.

Danuta Klimek

Świat czysty jest piękniejszy – to idea, która nam przyświeca – mówił Henryk Drzewiecki, prezes Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie, przyjmując statuetkę Stratega Ekologii z rak Jakuba Lisieckiego, red. nacz. „Monitora Biznesu” podczas uroczystej gali w Katowicach. – Odbieram tę nagrodę w imieniu swoich współpracowników, bardzo silnie zaangażowanych w swoją pracę, mających mnóstwo pomysłów, których wręcz nie sposób nie wdrożyć, nieustannie podnoszących swoje kwalifikacje.
Nagroda Stratega Ekologii 2021 jest dla nas i dla mnie osobiście ogromnym wyróżnieniem. Pokazuje, że warto się starać, aby być docenianym. Utwierdza nas w przekonaniu, że to, co robimy, jest słuszne i odbije się pozytywnym echem teraz i w przyszłości. Będziemy rozwijać się, nie bacząc na często zdarzające się w tej branży przeciwności.

Podziel się:

Nastepne

Kartuzy: miasto czystych jezior

pt. lut 25 , 2022
Stolica Kaszub aspiruje do miana jednego z najpiękniejszych miasteczek w Polsce. Za skuteczne działania i rozwój Kartuzy odebrały Symbol Polskiej Samorządności 2021 Ponad siedem lat zajęło miastu pozyskanie środków na rekultywację czterech jezior, które stanowią jego element topograficzny. Tak się złożyło, że po wojnie zapomniano o wartości turystycznej tych akwenów i doprowadzono do ich znacznego zanieczyszczenia. – Jednym z ważniejszych zadań było naprawienie zaniedbań i doprowadzenie do tego, aby jeziorami móc się chwalić i w nich kąpać – mówi Mieczysław […]

Nasze programy medialne:

Symbol

Siła

Wybierz Polskie