Ekologiczna perła

MZGOK w Koninie na co dzień robi bardzo wiele dla poprawy stanu środowiska. A zamierza jeszcze więcej

Działalność Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie obsługującego miasto i okoliczne 35 gmin – ogółem ok. 370 tys. mieszkańców – dowodzi, że firmy zajmujące się zbiórką i zagospodarowaniem odpadów mogą być wzorem czystości, pozytywnej estetyki, a nade wszystko działać w harmonii ze środowiskiem.

W latach 2013–2015 przy wsparciu środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej wybudowano Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych, który rocznie z 94 tys. ton zmieszanych odpadów wytwarza energię elektryczną i cieplną.

Instalacja ta domknęła istniejący system zagospodarowania odpadów, który obejmuje również sortownię selektywnie zebranych odpadów, z których odzyskuje się surowce do powtórnego przerobu. Wkrótce linia zostanie zmodernizowana i dostosowana do obecnych wymogów.

Z bioodpadów produkowany jest kompost jako certyfikowany ulepszacz gleby, wykorzystywany do nawożenia trawników i kwietników miejskich oraz do bieżącej rekultywacji składowiska.

W niedalekiej przyszłości projektowana jest biogazownia odzyskująca gaz z możliwością przetwarzania go na CNG, który zasilałby flotę autobusów miejskich.

Spółka jest w bardzo dobrej kondycji finansowej i pokazuje, że na „biznesie śmieciowym” można zarabiać tak, aby korzystali z tego mieszkańcy, którzy obecnie płacą za odbiór odpadów 19 zł od osoby, co jest jedną z najniższych cen w kraju.

– Kiedy wiele lat temu rozpoczęta została na terenie Konina selektywna zbiórka odpadów, reszta kraju nawet o tym wówczas nie myślała – podkreśla Henryk Drzewiecki, prezes MZGOK w Koninie. – Obecnie nie zatruwamy środowiska w większym stopniu niż gospodarstwo domowe średniej wielkości.

– MZGOK jest perłą w koronie, jeśli chodzi o spółki komunalne działające na terenie miasta – mówi Piotr Korytkowski, prezydent Konina. – Bardzo się cieszę, że działalność związana z ekologią jest widoczna nie tylko na terenie naszego subregionu, ale także w skali całej Polski.

Danuta Klimek

Podziel się:

Nastepne

W Wołowie dobrze się żyje

wt. gru 22 , 2020
Symbol Polskiej Samorządności 2020 honoruje codzienną pracę samorządu Wołowa na rzecz mieszkańców – W Wołowie dobrze się żyje, choć – oczywiście – problemów nie brakuje, jak wszędzie – mówi Dariusz Chmura, burmistrz Wołowa. – Szczęśliwie bardzo dobrze układa się współpraca z marszałkiem województwa dolnośląskiego Cezarym Przybylskim, Sejmikiem Województwa Dolnośląskiego i Wojewodą Dolnośląskim Jarosławem Obremskim. Dzięki tej współpracy wykonaliśmy wiele zadań, z których jesteśmy dumni. Jedna z najważniejszych inwestycji ostatnich lat […]

Nasze programy medialne:

Symbol

Siła

Laur Internetu

Wybierz Polskie