Dynamiczny rozwój Szpitala Powiatowego w Chrzanowie

O dynamicznym rozwoju, inwestycjach, a także najwyższej jakości rozmawiamy z Arturem Baranowskim, dyrektorem Szpitala Powiatowego w Chrzanowie

Dynamiczny rozwój Szpitala Powiatowego w Chrzanowie – Monitor Rynkowy

Szpital Powiatowy w Chrzanowie jest spadkobiercą wieloletniej historii. W przyszłym roku będą państwo obchodzić 90-lecie.

Tak. Początki lecznictwa szpitalnego w Chrzanowie datuje się na 1933 rok. Przez ten czas przeszliśmy wiele punktów zwrotnych w historii szpitala. Jednostka ma charakter specjalistyczny. Jest największym, najbardziej nowoczesnym szpitalem w zachodniej Małopolsce z szeroką bazą diagnostyczno-zabiegową i zapleczem logistycznym, zapewniającym pacjentom standard usług medycznych na poziomie europejskim. Na jej terenie działa Oddział PAKS, który w zakresie kardiologii inwazyjnej jest podwykonawcą szpitala. Zabezpieczamy medycznie przede wszystkim populację z terenu powiatu chrzanowskiego, a także mieszkańców regionu oraz ludność napływową z całej Polski i Unii Europejskiej – z uwagi na zabezpieczenie medyczne autostrady A4. Rocznie w szpitalu leczonych jest ponad 20 tys. pacjentów. W poradniach specjalistycznych udzielanych jest ok. 60 tys. porad, przeprowadza się ok. 12 tys. dializ, około 40 tys. badań diagnostycznych, w tym prawie 6 tys. badań TK i 3,5 tys. badań endoskopowych. Pogotowie ratunkowe realizuje ok. 10 tys. zgłoszeń do nagłych zachorowań i wypadków.

Wspomina pan, że jesteście jedną z najnowocześniejszych placówek w zachodniej Małopolsce. Dlaczego warto wybrać państwa szpital?

Jest wiele czynników, które wpływają na nowoczesność i innowacyjność naszej placówki. Stawiamy na rozwój i inwestycje, na bieżąco modernizujemy pracownie diagnostyczne i laboratoryjne, inwestujemy w nowoczesny sprzęt medyczny, rozwój kadry, a także wdrażamy nowe procedury medyczne i nowe programy lekowe. Do tego nasza stacja dializ jest jedną z niewielu stacji w Małopolsce działającą w strukturach szpitala i jedyną w powiecie chrzanowskim. Stacja udziela świadczeń medycznych (hemodializ) całodobowo przez 7 dni w tygodniu, w tym dla pacjentów z COVID-19.

Dynamiczny rozwój podkreślają również otwarte w tym roku nowe oddziały. 

Zgadza się. Od 1 marca tego roku jesteśmy realizatorem programu pilotażowego w ramach Centrum Zdrowia Psychicznego. Udziela ono świadczeń zdrowotnych w zakresie zdrowia psychicznego osobom dorosłym zamieszkałym na obszarze powiatu chrzanowskiego. Kompleksowa opieka psychiatryczna udzielana jest w komórkach organizacyjnych Szpitala Powiatowego w Chrzanowie zlokalizowanych przy ulicy Topolowej 16, a są to: poradnia zdrowia psychicznego wraz z punktem zgłoszeniowo-koordynacyjnym, zespół leczenia środowiskowego (domowego), oddział dzienny psychiatryczny, oddział psychiatryczny ogólny, izba przyjęć psychiatryczna.

Ponadto świadczenia realizowane są z udziałem podwykonawców w poradniach zdrowia psychicznego funkcjonujących na terenie powiatu chrzanowskiego. 

Od 1 kwietnia uruchomiliśmy oddział onkologii klinicznej/chemioterapii, w ramach którego oprócz hospitalizacji pacjentów onkologicznych udzielane są również świadczenia z zakresu chemioterapii realizowane w trybie jednego dnia oraz ambulatoryjnym.

W dniu 1 lipca oddaliśmy oddział medycyny paliatywnej. Realizuje on wszechstronną, całościową opiekę i leczenie objawowe pacjentów chorujących na niektóre nieuleczalne, niepoddające się leczeniu przyczynowemu, postępujące, ograniczające życie choroby. Opieka ta ukierunkowana jest na poprawę jakości życia, ma na celu zapobieganie bólowi i innym objawom somatycznym oraz łagodzenie cierpień psychicznych, duchowych i socjalnych.

Od 1 września szpital realizuje koordynowaną opiekę nad kobietą w ciąży na II poziomie opieki perinatalnej (KOC II). Szpital zapewnia specjalistyczne poradnictwo ambulatoryjne, poród i opiekę nad noworodkiem, a w przypadku wskazań medycznych także hospitalizację. Opieka realizowana jest w ramach poradni położniczo-ginekologicznej, oddziału położniczo-ginekologicznego oraz oddziału neonatologicznego. Świadczenia zdrowotne realizowane są przez wykwalifikowany personel medyczny zgodnie z aktualną wiedzą medyczną i obowiązującymi standardami opieki okołoporodowej. 

Ponadto w 2022 roku szpital rozpoczął realizację nowych programów lekowych, tj. leczenie pacjentów z chorobą Wilsona oraz leczenie zaburzeń motorycznych w przebiegu zaawansowanej choroby Parkinsona.

Jak rozumieją państwo wysoki poziom jakości funkcjonowania?

Jakość to jeden z fundamentów naszej codziennej pracy. Szpital wdraża nowoczesne standardy postępowania lekarskiego, pielęgniarskiego, diagnostycznego i rehabilitacyjnego wraz z postępem medycznym. Wyznacznikiem wysokiego poziomu jakości naszych usług są posiadane certyfikaty jakości oraz miejsca w rankingach szpitali. Od 2006 roku posiadamy certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ISO (ISO 9001). W 2015 roku uzyskaliśmy certyfikat OHSAS 18001 Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy. A w roku 2018 uzyskaliśmy certyfikaty na zgodność z normami ISO 14001 (zarządzanie środowiskowe) i ISO 27001 (zarządzanie bezpieczeństwem informacji). W latach 2004 – 2013 szpital posiadał status Szpitala Akredytowanego. A w 2019 roku ponownie uzyskał akredytację Ministra Zdrowia w zakresie działalności szpitala specjalistycznego standardów akredytacyjnych dla lecznictwa szpitalnego. Należymy także do Krajowej Sieci Szpitali Promujących Zdrowie, Regionalnej Sieci Szpitali Promujących Zdrowie oraz Ligi Szpitali na rzecz zapobiegania odleżynom u pacjentów. W szpitalu prowadzimy edukację w zakresie samobadania piersi, zdrowego stylu życia, żywienia, pielęgnowania stomii, pielęgnacja odleżyn.

Jakie mają państwo plany rozwojowe na najbliższy czas?

Jednym z projektów, które bardzo chcemy zrealizować, jest termomodernizacja budynków szpitala. Do tego dochodzi modernizacja i rozbudowa stacji dializ (zwiększenie stacji o 9 stanowisk), modernizacja pracowni endoskopii oraz modernizacja oddziału chirurgii urazowo-ortopedycznej i oddziału nefrologii. Planujemy również utworzenie pracowni cytostatyków, utworzenie zakładu opiekuńczo-leczniczego (60 łóżek) i hospicjum (30 łóżek), poradni leczenia bólu a także utworzenie pracowni angiograficznej. Nasz rozwój możliwy jest przede wszystkim dzięki dobrej współpracy z Małopolskim Oddziałem NFZ, Małopolskim Urzędem Wojewódzkim, Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, Starostwem Chrzanowskim, Starostwem Krakowskim, Gminą Chrzanów, Gminą Trzebinia, Gminą Libiąż, Gminą Babice, Gminą Alwernia, Gminą Zabierzów, Gminą Krzeszowice oraz przedsiębiorcami.

Rozmawiał: Tomasz Popławski

Podziel się:

Nastepne

Bialski szpital inwestuje w jakość

śr. paź 26 , 2022
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej od lat podnosi jakość usług w obszarze dedykowanym pacjentom i inwestuje w sprzęt – Miniony czas był niezwykle trudny dla sektora ochrony zdrowia, a to za sprawą pandemii COVID-19. Podczas pandemii szczególnie pogłębił się dług zdrowotny, zaś wśród pacjentów dostrzegamy postawę zwiększonego dbania o zdrowie i profilaktykę – mówi Adam Chodziński, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej (na zdjęciu obok). Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej jest największym centrum medycznym w północnej części województwa lubelskiego. […]
Bialski szpital inwestuje w jakość – Monitor Rynkowy

Nasze programy medialne:

Symbol

Siła

Wybierz Polskie