Fizyka, astronomia, informatyka stosowana

Fizyka we współpracy z najlepszymi ośrodkami na świecie. Najlepszej jakości obserwacje pierwszego obiektu spoza Układu Słonecznego. Sztuczna inteligencja w medycynie,  projektowaniu i grach wideo – tak w skrócie przedstawia się pole zainteresowań badawczych naukowców Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego

W Instytucie Fizyki im. Mariana Smoluchowskiego prowadzone są badania naukowe z zakresu wszystkich działów współczesnej fizyki doświadczalnej i teoretycznej, a także biofizyki i nauki o materiałach. Do najważniejszych obszarów zainteresowań naukowych pracowników instytutu należą teoretyczna i doświadczalna fizyka cząstek elementarnych i fizyka jądrowa, astrofizyka teoretyczna i kosmologia, fizyka powierzchni, kryształy czasowe i teoria układów złożonych, a także nowoczesne metody obrazowania medycznego. Wchodzące w skład instytutu Laboratorium Mikroskopii Elektronowej (SEM) i Laboratorium Spektroskopii Mas Jonów Wtórnych (ToF-SIMS) są na ostatnich etapach uzyskiwania akredytacji. Instytut współpracuje też z wieloma europejskimi ośrodkami naukowymi, w tym z CERN, a także z wieloma firmami z sektora nowych technologii, instytucjami finansowymi oraz jednostkami służby zdrowia. Pracownicy instytutu kształcą także nauczycieli, współpracując ze szkołami i organizując co roku wiele imprez popularyzujących naukę, jak np. Noc Naukowców, Akademia Fizyki czy Eksperyment Łańcuchowy.

Niezywkle ważne są prace realizowane w Obserwatorium Astronomicznym UJ, gdzie prowadzi się badania z wielu dziedzin astronomii i astrofizyki. Pracownicy biorą udział w międzynarodowych projektach, takich jak m.in. budowa Cherenkov Telescope Array (CTA) – układu teleskopów działających jako wielki detektor wysokoenergetycznych cząstek kosmicznych czy paneuropejski interferometr radiowy – LOw Frequency ARray (LOFAR). 

Również małe zespoły badawcze mogą poszczycić się osiągnięciami na skalę światową – tu wymienić należy uzyskanie najlepszej jakości danych obserwacyjnych pierwszego obiektu (asteroidy) pochodzącego spoza Układu Słonecznego. Rozważania teoretyczne z kolei za cel obierają przede wszystkim symulacje numeryczne – zarówno zagadnienia ewolucji Wszechświata, jego wczesnych etapów, jak też fundamentalnych praw fizyki, działających w warunkach kosmicznych (gęstości, temperatury, ciśnienia) nieosiągalnych w ziemskich laboratoriach. 

Wyniki prac regularnie są publikowane w renomowanych czasopismach specjalistycznych, jak i prestiżowych czasopismach o szerokim naukowym oddziaływaniu (Nature, Science).

Zakład Technologii Informatycznych zaangażowany jest w tworzenie inteligentnych systemów informatycznych posiadających zdolność uczenia się, pozyskiwania (Data Mining) i generowania wiedzy (Knowledge Mining), oraz ich praktyczne zastosowanie w rozwiązywaniu rzeczywistych problemów. Dziedziny zainteresowań badawczych członków zakładu to przede wszystkim stosowana analiza danych, uczenie maszynowe, rozpoznawanie wzorców, badanie sieci przypadkowych, biometria, czy zastosowanie inteligentnych systemów w bioinformatyce. 

Niezwykle doniosłe znaczenia mają także badania naukowe prowadzone w Zakładzie Projektowania i Grafiki Komputerowej. Obejmują takie zagadnienia jak: innowacyjne projektowanie inżynierskie wspomagane komputerowo, języki wizualne, ontologie i wnioskowanie w projektowaniu, grafowa reprezentacja wiedzy i transformacje grafowe, ewolucyjne metody generowania rozwiązań projektowych oraz algorytmy automatycznej hp-adaptacji. Zakład bierze też udział w grantach dydaktycznych upowszechniających wiedzę i umiejętności z zakresu interaktywnej komunikacji wizualnej wśród studentów krakowskich uczelni. 

Zakład Technologii Gier prowadzi ożywioną działalność naukową na pograniczu różnych dyscyplin. Poruszane tematy to m.in. oparte o najnowsze technologie kart graficznych oprogramowanie dla budowanego nowatorskiego pozytronowego tomografu emisyjnego J-PET, wirtualna rzeczywistość, okulografia, informatyka afektywna, realistyczne symulacje ciał fizycznych, sieci neuronowe. Część badań w trzech zakładach informatycznych prowadzona jest w ramach grantów NCN i we współpracy z firmami w ramach grantów NCBR i bonów na innowację.

Joanna Gulewicz

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Nastepne

Fotokataliza od nowa

czw. gru 19 , 2019
Prowadzona przez  prof. dr. hab. Wojciecha Macyka Grupa Fotokatalizy,  funkcjonująca na  Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, jest rozpoznawalna w całej Polsce. Prestiż i rangę wiodącego zespołu badawczego w swojej dziedzinie zagwarantowały Grupie jej kompetencje i szeroka współpraca międzynarodowa i krajowa Grupa Fotokatalizy liczy obecnie blisko 20 osób, zarówno studentów, doktorantów i młodych doktorów z Polski, jak też z innych krajów. Kierownik grupy, prof. dr hab. Wojciech Macyk, wiele lat poświęcił na […]

Nasze programy medialne:

Symbol

Siła

Wybierz Polskie