Intereko partnerem UNASDG

W październiku firma Intereko Energia została partnerem technicznym dla UNASDG w celu realizacji projektów na terenie Afryki i Bliskiego Wschodu

Jarosław Grobelny odbiera wyróżnienie EkoSymbol 2021 z rąk Jakuba Lisieckiego, red. nacz. „Monitora Rynkowego”

Zaczęło się od tego, że kraje członkowskie ONZ w roku 2015 przyjęły 17 głównych celów Zrównoważonego Rozwoju (SDG – Sustainable Development Goals) w różnych obszarach związanych m.in. z likwidacją ubóstwa czy ochroną planety. Za termin realizacji agendy przyjęto rok 2030. UNASDG, czyli United Nation Alliance for Sustainable Development Goals, który został założony w roku 2019, to międzyrządowy podmiot powołany do koordynacji działań dotyczących powyższych celów. Siedemnasty cel Zrównoważonego Rozwoju dotyczy partnerstwa na rzecz realizacji celów i jest to przestrzeń, w którą wpisała się firma Intereko Energia.

– Zostaliśmy wybrani na partnera technicznego UNASDG do realizacji projektów na terenie Afryki i Bliskiego Wschodu. Jest to dla nas nie tylko duże wyróżnienie, ale i duża szansa na zintensyfikowanie działań – mówi Jarosław Grobelny, prezes zarządu Intereko Energia Sp. z o.o. Spółka bowiem od dłuższego czasu prowadzi rozmowy dotyczące gospodarki odpadami z władzami krajów afrykańskich oraz krajami bliskiego wschodu. Wszystkie działania prowadzone na tych terenach realizuje ze środków własnych, a więc zawiązane partnerstwo jest też ważne z punktu widzenia finansowania prowadzonych działań.

– Dla mnie ważne jest to, aby stymulować lokalne władze do rozwiązywania problemów środowiskowych. Jako Intereko Energia jesteśmy w stanie zbudować cały system, od momentu zbiórki odpadów po przetwarzanie, ewentualnie poprzez finalne miejsca sprzedaży pewnego asortymentu odpadowego. Możemy udostępnić partnerom nasze kanały dystrybucyjne, otwierając wrota do korporacji międzynarodowych, papierni, cementowni czy innych podmiotów przemysłowych, gdzie pewne strumienie odpadów można szybko przekazać, a czasem i sprzedać. Skłaniam się do tego, żeby wytłumaczyć każdej władzy, że dziedzina gospodarki odpadami to strategiczna gałąź przemysłu każdego państwa – dodaje Jarosław Grobelny.

Warto dodać, że Intereko Energia jest ekspertem od termicznego unieszkodliwiania odpadów, ale potrafi też pozyskiwać np. syntetyczny wosk z odpadów z tworzyw sztucznych w procesie krakingu katalitycznego. Firma potrafi uzyskać wosk o wysokiej kaloryczności, bo nawet 43 MJ/kg, czyli wyższej np. od węgla kamiennego. Produkt ten jest wolny od zanieczyszczeń, można go przykładowo wykorzystać do produkcji czystej energii, albo jako dodatek do asfaltu poprawiający parametry nawierzchni.

W tym roku w Intereko powiększyło swoją siedzibę i zatrudnienie, stawiając także na osoby obcojęzyczne ze względu na kierunki realizowanych działań. – Ludzie są dla mnie najcenniejszym kapitałem w przedsiębiorstwie – kwituje Jarosław Grobelny.

Jacek Bies

Podziel się:

Nastepne

Symbol Synergii Nauki i Biznesu dla najlepszej uczelnianej spółki celowej w Polsce

śr. gru 22 , 2021
Jest numerem jeden spośród uczelnianych spółek celowych w Polsce. Doskonale wie, jak skutecznie łączyć naukę z biznesem. Stale podejmuje się wyzwań, nietypowych i rozwojowych. Bazując na własnym know-how, Instytut Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej pomaga w budowie przewag konkurencyjnych. O szczegółach mówi Tomasz Stypułkowski, prezes zarządu. Na czym polega wasza praca? Głównym celem naszego Instytutu jest szeroko rozumiana komercjalizacja. Jesteśmy spółką celową powołaną przez Politechnikę Białostocką. Działamy pośrednio poprzez tworzenie nowych firm na bazie […]

Nasze programy medialne:

Symbol

Siła

Wybierz Polskie