Jesteśmy dumni z bycia humanistami!

Misją Kolegium Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego jest rozwijanie nauk humanistycznych i artystycznych, które odgrywają olbrzymią rolę w kreowaniu postępu społecznego na terenie zarówno regionu, jak i całej Polski

Tworzenie lokalnych elit intelektualnych i wspieranie władz regionalnych w kreowaniu kierunku rozwoju regionu i dopasowywanie oferty kształcenia do aktualnych potrzeb społeczno-gospodarczych to jedna z kluczowych misji realizowanych przez Kolegium Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Jednostka kształci na 19 kierunkach, w tym archeologii, filozofii, historii, kulturoznawstwie, turystyce historycznej i kulturowej, muzeologii, czterech kierunkach filologicznych, lingwistyce stosowanej, polonistyce stosowanej, dziennikarstwie i komunikacji społecznej, ale także na kierunkach artystycznych, jak grafika, sztuki wizualne, instrumentalistyka czy (jako jeden z niewielu uniwersytetów w Polsce) jazz i muzyka rozrywkowa.

– Kształcenie jest wypadkową tego, co się dzieje od strony naukowej. Cały proces rozpoczyna się od prowadzonych przez nas badań, odkryć naukowych, które poczynili nasi pracownicy. Następnym elementem jest kształcenie, a zatem przekazywanie studentom aktualnej wiedzy. Realizujemy granty w tych dziedzinach, w których jesteśmy najlepsi, a więc archeologia, historia Galicji, przemiany społeczno-gospodarcze i procesy modernizacyjne, badania polonijne, historia i popularyzacja literatury migracyjnej, czy też badania lingwistyczne i językoznawcze – wyjaśnia prof. dr hab. Paweł Grata, Prorektor ds. Kolegium Nauk Humanistycznych.

Uniwersytet Rzeszowski to miejsce spotkań i dialogu oraz wielokulturowej narracji. W myśl tego założenia kolegium aktywnie działa na rzecz regionu oraz chętnie angażuje się w organizację forów i międzynarodowych konferencji naukowych. To właśnie w Kolegium Nauk Humanistycznych odbędzie się zaplanowany na 2023 rok Kongres Historii Gospodarczej Europy Środkowo-Wschodniej, a projekt związany z utworzeniem Europejskiego Interdyscyplinarnego Centrum Badań nad Konwergencją Kulturową Pogranicza został wpisany na Polską Mapę Drogową Infrastruktury Badawczej jako jeden z nielicznych projektów związanych z naukami humanistycznymi.

– Nasi archeolodzy prężnie współpracują z ośrodkami naukowymi z Niemiec, Czech, Ukrainy czy Mołdawii, działając na arenie międzynarodowej i realizując prace badawcze na terenie całej Europy. Przywożą ze sobą nowe doświadczenia badawcze i najnowocześniejsze techniki prowadzenia badań, które wdrażają następnie na uczelni. Przede wszystkim jednak wracają bogaci w aktualną wiedzę, którą dzielą się ze studentami, co owocuje wysokim poziomem kształcenia – dodaje prof. Paweł Grata.

Władze kolegium aktywnie reagują na wszelkie zmiany, czego dowodzą nieustannie dopracowywane ścieżki kształcenia oraz wprowadzanie nowych specjalności, jak np. uruchomiona niedawno (w bieżącym roku akademickim ruszyły studia II stopnia) i ciesząca się niezmienną popularnością komunikacja międzykulturowa, stanowiąca odpowiedź na internacjonalizację i wymianę międzykulturową na rynku pracownika.

– Najważniejsze jest dla nas przygotowanie młodych ludzi do funkcjonowania na rynku pracy i wyposażenie ich w pewnego rodzaju elastyczność, umiejętność odnalezienia się w każdych warunkach społecznych i gospodarczych. Jesteśmy dumni z bycia humanistami, a nasz absolwent to osoba, która posiada szeroką wiedzę i umiejętności z wielu dziedzin, dzięki czemu znajdzie pracę w zawodzie, ale też w razie konieczności odnajdzie się w każdych innych okolicznościach – akcentuje prof. Paweł Grata.

Zmiany społeczne i związane z nimi procesy zachodzące na rynku pracy są dla władz kolegium głównym wyznacznikiem przydatności konkretnych kierunków czy specjalności. Największym zainteresowaniem ze strony absolwentów szkół średnich cieszy się niezmiennie filologia angielska, ale wielu chętnych przyciągają również dziennikarstwo i komunikacja społeczna, lingwistyka stosowana, komunikacja międzykulturowa czy nawet klasyczne kierunki, takie jak historia, kulturoznawstwo czy archeologia.

Joanna Gulewicz

Podziel się:

Nastepne

Innowacje VITO-MED

czw. lis 18 , 2021
VITO-MED łączy walkę z pandemią Covid-19 z opieką medyczną pacjentów cierpiących na inne schorzenia VITO-MED Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym prowadzącym w ramach swojej działalności szpital z jedynym w powiecie gliwickim oddziałem neurologicznym i udarowym, rehabilitacją neurologiczną oraz oddział chorób wewnętrznych.Funkcjonują tu również Poradnie Specjalistyczne i Pracownie Diagnostyczne realizując świadczenia w ramach kontraktu z NFZ oraz wizyt komercyjnych. Natomiast w budynku przy ul. Kozielskiej 8 funkcjonuje Zakład Opiekuńczo-Leczniczy zapewniający […]

Nasze programy medialne:

Symbol

Siła

Wybierz Polskie