KSM: serce społeczności

Spółdzielnia mieszkaniowa to nie tylko realizacja nowych inwestycji oraz zarządzanie nieruchomościami. To przede wszystkim serce pulsujące życiem społeczno-kulturalnym, gdzie kształtują się silne więzi międzyludzkie i buduje się integracja społeczności

Katowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa to nie tylko jedna z największych w Polsce spółdzielni mieszkaniowych. To także sześć klubów spółdzielczych, dwie sale integracyjne oraz wielofunkcyjne boiska. Chętni mogą rozwijać swoje pasje i umiejętności w 80 stałych sekcjach, gdzie rocznie KSM organizuje ponad 460 imprez, w tym „Akcja Zima” i „Akcja Lato”, przyciągające tysiące uczestników i dające dzieciom oraz młodzieży szansę na ciekawe spędzenie wolnego czasu. Działalność spółdzielni to również wsparcie dla tych, którzy borykają się z problemami życiowymi lub są zagrożeni wykluczeniem społecznym. Specjalne stanowisko ds. wolontariatu, powołane kilka lat temu przez zarząd KSM, ma na celu eliminowanie problemów społecznych, koordynację pomocy oraz wsparcie członków spółdzielni w trudnych sytuacjach życiowych. W 2005 roku Katowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa postanowiła wyjść naprzeciw tym wyzwaniom, tworząc Fundację KSM, aktualnie o nazwie Fundacja Da Moc. Fundacja ta stała się platformą dla działań prospołecznych, a skupia się na wsparciu członków spółdzielni i promowaniu wolontariatu.

– Fundacja Da Moc jest przykładem, jak lokalne inicjatywy mogą przyczyniać się do budowania silniejszej, bardziej zintegrowanej społeczności. Dzięki swojej pracy fundacja nie tylko rozwiązuje bieżące problemy, ale również inspiruje do dalszego rozwoju i wzajemnej pomocy wśród mieszkańców Katowic – mówi Józef Zimmermann, przewodniczący rady nadzorczej Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

KSM to również przykład ekologicznej rewolucji. Wprowadzając innowacyjne projekty, zmienia oblicze miejskiego krajobrazu i podnosi jakość życia mieszkańców. Do jej najważniejszych inicjatyw należą wykorzystanie dachów i elewacji budynków do produkcji energii elektrycznej i cieplnej z OZE. Dzięki postępowi technologicznemu te ekologiczne rozwiązania stają się coraz bardziej dostępne i opłacalne.

– Nie tylko chronimy środowisko, ale również dbamy o zrównoważony rozwój. Poprzez termomodernizację budynków znacząco zmniejszyliśmy emisję zanieczyszczeń. Optymalizacja zużycia energii poprzez modernizację dźwigów osobowych, przejście na oświetlenie LED sterowane czujnikami ruchu czy zastosowanie paneli solarnych to kolejne kroki świadczące o tym, iż działania proekologiczne na stałe są wpisane w filozofię działania KSM. Jesteśmy także pionierem w eliminacji azbestu, niegdyś powszechnie stosowanego w budownictwie – dodaje Józef Zimmermann.

KSM, z bogatym potencjałem gospodarczym i skalą potrzeb mieszkańców, jest nie tylko gospodarczym filarem Katowic, ale także świadkiem transformacji miasta. Spółdzielnia nieustannie dostosowuje swoje działania do dzisiejszych wymogów. Stanowi przykład, jak nowoczesna spółdzielnia mieszkaniowa może być liderem w dziedzinie ekologii i zrównoważonego rozwoju, jednocześnie spełniając oczekiwania swoich mieszkańców.

Podziel się:

Nastepne

SM „Hutnik” stawia na dialog

pt. lip 5 , 2024
Licząca sobie ponad 40 lat Spółdzielnia Mieszkaniowa „Hutnik” w Sosnowcu to nie tylko symbol długofalowego sukcesu, ale przede wszystkim dynamicznego rozwoju, współpracy społecznej i troski o mieszkańca Determinacja i zaangażowanie władz spółdzielni w wychodzenie naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, ale także otwartość na dialog od lat wzbudzają uznanie i podziw otoczenia. A nowoczesna wizja osiedli, które będą gwarantowały bezpieczeństwo, komfort mieszkania i radość ze spędzania czasu na łonie natury to marzenie, które […]
Spółdzielnia Mieszkaniowa HutnikSpółdzielnia Mieszkaniowa Hutnik

Nasze programy medialne:

Symbol

Siła

Wybierz Polskie