„Luiza” przyjazna i komfortowa

Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Luiza” konsekwentnie realizuje przedsięwzięcia zmierzające do poprawy komfortu mieszkania swoich członków dochowując wierności ponad stuletnim ideałom spółdzielczości

Proekologiczne inwestycje

Spółdzielnia „Luiza” stała się już znana z wielu działań proekologicznych (w ub. r. została m.in. laureatem EkoSymbolu 2018). Dzięki wykorzystaniu Programu Priorytetowego KAWKA kompleksowo zmodernizowano 32 budynki mieszkalne wielorodzinne, zlokalizowane w Zabrzu-Zaborzu, a efektem była likwidacja źródeł niskiej emisji i podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej. Była to największa inwestycja w 20-letniej historii spółdzielni.

Mieszkania wyposażono w instalację centralnego ogrzewania oraz w ciepłą wodę i podłączono do miejskiej sieci ciepłowniczej (dotychczasowe ogrzewanie piecowe węglowe lub etażowe węglowe i gazowe zlikwidowano). Dzięki temu zmniejszono narażenie mieszkańców na oddziaływanie zanieczyszczeń w powietrzu, przede wszystkim pyłów PM10, PM2,5 oraz benzoalfapirenu, które zagrażają zdrowiu i życiu ludzi.

Ściany budynków i stropy ocieplono styropianem, wymieniono na energooszczędne okna w klatkach schodowych, piwnicach i mieszkaniach, oraz drzwi zewnętrzne do budynków, wykonano instalację wewnętrzną centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami oraz indywidualnymi dla każdego mieszkania miernikami ciepła.

Uzyskano ważne dla mieszkańców efekty ekologiczne: Emisja pyłów (PM2,5, PM10) zmniejszyła się o ok. 90 ton rocznie, tlenków azotu (NOx) o ok. 2 ton/rocznie, dwutlenku siarki (SO2) o ok. 12 ton rocznie, dwutlenku węgla (O2) o ok. 1200 ton rocznie. Oszczędność energii cieplnej to ok. 7200 GJ rocznie tj. ok. 2000 MW energii cieplnej. W przeliczeniu na węgiel kamienny jest to oszczędność ok. 360 ton węgla kamiennego rocznie.

Ze środków własnych spółdzielni (poza programem) wykonano instalację wewnętrzną ciepłej wody, remont kapitalny wewnętrznej instalacji zimnej wody oraz instalacji kanalizacji wewnętrznej, remont kapitalny dachów na wszystkich 32 budynkach z wymianą rynien i rur spustowych wraz z nową instalacją odgromową, remont loggii i balkonów wraz z wymianą balustrad, zamontowano daszki nad wejściami do budynków i nad ostatnią kondygnacją loggii, wymieniono w budynkach wewnętrzną linię zasilania, przeniesiono z mieszkań tablice licznikowe do jednej zbiorczej zlokalizowanej na parterze, zainstalowano wyłącznik główny budynku oraz wymieniono instalację ADM (oświetlenie klatki schodowej, piwnic i zewnętrzne) wraz z nowymi lampami.

Zainstalowano przez ZPEC Zabrze 32 nowoczesne wymienniki ciepła o wysokiej sprawności działania i podłączono budynki do miejskiej sieci ciepłowniczej, zlikwidowano napowietrzne sieci energetyczne, zasilające budynki w energię elektryczną i zastąpiono je sieciami kablowymi.

Dzięki proekologicznym inwestycjom GSM „Luiza” pięknieje miasto. Wszystkie, zmodernizowane budynki wyróżniają się pięknymi, kolorowymi elewacjami. Uzupełnia je uporządkowane, odnowione otoczenie. Zmieniło się na korzyść życie mieszkańców, którzy korzystają z centralnych dostaw ciepła do kaloryferów i kranów. Ten komfort jest szczególnie istotny dla osób starszych, których liczba z każdym rokiem wzrasta. Zniknął problem potencjalnego zaczadzenia przy użytkowaniu pieców węglowych i urządzeń grzewczych gazowych.

Ciepła woda – bezpiecznie i oszczędnie

Po tych proekologicznych inwestycjach nadszedł czas na kolejne – tym razem podnoszące bezpieczeństwo. W zasobach spółdzielni jest 48 budynków (łącznie 1985 lokali mieszkalnych) w których ciepła woda użytkowa jest podgrzewana przez piecyki gazowe – tzw. „Junkersy”. Jak dowodzi wieloletnia praktyka taki system nie jest całkowicie bezpieczny – zdarzają się przypadki zatrucia spalinami (tj. tlenkiem węgla), odprowadzanymi do przewodów kominowych budynku. Podgrzewacze gazowe wymagają przede wszystkim dbałości i właściwego nadzoru ze strony ich bezpośrednich użytkowników. A z tym bywa różnie.

W praktyce zdarza się, że mieszkańcy wadliwie podłączają podgrzewacze, nie dostarczają zgodnie z normą odpowiedniej ilości powietrza oraz nie stosują właściwych nawiewników w oknach oraz kratek wentylacyjnych w drzwiach łazienkowych. Nie przestrzegają również rocznego terminu przeglądu technicznego podgrzewacza. Może to skutkować jego niewłaściwą pracą.

Jak na dzisiejsze standardy, tzw. „Junkersy” w kategorii bezpieczeństwa nie wytrzymują konkurencji z innymi systemami podgrzewania wody np. z tzw. ciepłem z dala czynnym. Poprzednie podgrzewacze gazowe były bowiem wyposażone w tzw. stały płomyk, który utrzymywał różnicę temperatur między wlotem do przewodu wentylacyjnego a jego wylotem. Obecne podgrzewacze gazowe są wyposażone w zapłon elektroniczny, przez co komin spalinowy jest wychłodzony. Skutkiem tego jest groźba wytworzenia się bańki powietrznej (tzw. czapy), która powoduje brak ciągu kominowego. W efekcie rośnie groźba zatrucia spalinami.

W zasobach GSM „Luiza” znacząca część budynków (78 budynków, łącznie 2225 mieszkań) korzysta z ciepłej wody użytkowej dostarczanej wraz z centralnym ogrzewaniem przez miejskie przedsiębiorstwa ciepłownicze w Zabrzu i Rudzie Śląskiej. Niejednokrotnie są to budynki w których dawniej funkcjonowały tzw. „Junkersy”. Tak było np. w budynkach przy ul.: Jałowcowej 3–5,12,14,16,18,20,22, Kawika 13,15, Leszczynowej 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, Orzechowej 2, 4, 6, 8, 17, 19, Korczoka 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, Czereśniowej 2–a, 4–a, 6–a, Olchowej 10, Kalinowej 28 w Zabrzu a w Rudzie Śląskiej: przy ul. Równoległej 7, 7a, Kokota 145, Jankowskiego 12, 12A i 12B. Jeśli zapyta się mieszkające tam osoby, czy wróciłyby do dawnego systemu podgrzewania wody – raczej nikt nie odpowie twierdząco.

Głównymi argumentami za likwidacją indywidualnych gazowych podgrzewaczy wody są bezpieczeństwo i komfort zamieszkiwania – podkreśla Waldemar Chwist, prezes GSM „Luiza”. – Ze względu na występującą dawniej i obecnie (okresowo i o różnym stopniu nasilenia) eksploatację górniczą nie ma ekonomicznie uzasadnionych możliwości zabezpieczenia w zasobach mieszkaniowych znajdujących się na terenach oddziaływania szkód górniczych szczelności przewodów spalinowych. Natomiast ciepło dostarczane z sieci wyklucza takie zagrożenia jak wybuch gazu, czy zatrucie spalinami. Ponadto jest to rozwiązanie niezawodne – ciepła woda o odpowiedniej temperaturze jest zawsze pod ręką. Nie bez znaczenia są również oszczędności finansowe, gdyż wyeliminowane zostają koszty remontów i przeglądów tych urządzeń. Odpadają też koszty eksploatacyjne kominów w budynkach z „Junkersami”. Likwidacja podgrzewaczy gazowych wcale nie musi być finansowana jednorazowo przez mieszkańców. Co prawda, gromadzony fundusz remontowy z danej nieruchomości zwykle nie wystarcza na pokrycie kosztów przedsięwzięcia, to jednak dzięki naszym staraniom jest możliwe pozyskanie kredytu bankowego na ten cel.

Ze względu na ciągłe przypadki podtrucia tlenkiem węgla w budynkach przy ul. Korczoka 57, 59 oraz przy ul. Olchowej 9 w Zabrzu, GSM „Luiza” planuje w 2020 roku, wykonanie w tych budynkach centralnej instalacji ciepłej wody korzystającej z ciepła z miejskiej sieci ciepłowniczej. Przy okazji tych prac wymienione zostaną instalacje zimnej wody i kanalizacji oraz instalacje gazowe a piony gazowe oraz liczniki gazu zostaną przeniesione na klatkę schodową.

Ładne balkony i ogródki cieszą oczy

Utrzymywanie budynków w należytym stanie technicznym to najważniejsza, ale niejedyna forma aktywności spółdzielni. W tym roku odbyła się czwarta edycja konkursu na najpiękniejszy balkon i ogródek przydomowy w zasobach GSM „Luiza”. Celem konkursu jest promocja wśród mieszkańców osiedli dbałości o estetykę najbliższego otoczenia – zwłaszcza balkonów i ogródków przydomowych.

Do udziału w konkursie zachęcamy wszystkich naszych mieszkańców a zwłaszcza tych, którzy posiadają ukwiecone balkony lub są twórcami i opiekują się przydomowymi „grządkami i rabatami” – mówi Waldemar Chwist. – Na zwycięzców czekają nagrody i okolicznościowe dyplomy.

Jak mówi Józef Miernik, przewodniczący Rady Nadzorczej GSM „Luiza”, konkurs spotkał się ze sporym zainteresowaniem. – Społeczne zaangażowanie – praca osób wyróżnionych w tegorocznym konkursie – ku pożytkowi wszystkich mieszkańców, jest nie do przecenienia, wypływa bowiem z wewnętrznej potrzeby kontaktu z pięknem przyrody, a to zasługuje na najwyższe uznanie. Trzeba zadbać o szersze rozpropagowanie konkursu, aby pojawiły się w nim nowe osoby ze wszystkich rejonów miast Zabrza i Rudy Śląskiej. Zwycięzcami konkursu są dla nas wszyscy jego uczestnicy, którzy podnoszą estetykę miejsca naszego wspólnego zamieszkiwania – podkreśla Józef Miernik.

Spółdzielnia przyjazna mieszkańcom

W zasobach mieszkaniowych spółdzielni mieszka również spora grupa osób niepełnosprawnych dla których czasami zwykłe dotarcie do swojego mieszkania stwarza wiele trudności. Dlatego też zarząd spółdzielni stara się w ramach możliwości te trudności niwelować.

W budynku przy ul. Ks. Niedzieli 61A w Rudzie Śląskiej, przygotowaliśmy i dysponujemy dwoma lokalami mieszkalnymi na poziomie parteru z bezpośrednim łatwym wejściem z zewnątrz (bez barier architektonicznych) –zapewnia Waldemar Chwist. – Oferta skierowana jest do mieszkańców spółdzielni ze stopniem niepełnosprawności ruchowej uznawanej przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Istnieje możliwość zamiany dotychczas zajmowanego mieszkania na jedno z wyżej wymienionych. Zarząd GSM „Luiza” deklaruje ponadto pomoc w uzyskaniu przez zainteresowaną osobę dofinansowania z PFRON, np. na remont i adaptację mieszkania. Po otrzymaniu takiego dofinansowania przez przyszłego użytkownika, spółdzielnia wyremontuje to mieszkanie, zgodnie z jego potrzebami.

W trosce o wszystkich mieszkańców spółdzielnia planuje w przyszłym roku wykonać adaptację parteru siedziby spółdzielni przy ul. Wolności 412 w Zabrzu na pomieszczenia biurowe. Działy, które do tej pory mieściły się na I piętrze budynku, które wymagają najczęstszego kontaktu mieszkańców z nimi, zostaną przeniesione do zaadaptowanych pomieszczeń. W ten sposób, bez bariery architektonicznej, budynek siedziby spółdzielni stanie się bardziej przyjazny dla tych, którzy chcą osobiście załatwić swoje sprawy w jej siedzibie.

Danuta Klimek

Podziel się:

Nastepne

ks. Józef Tischner - Mądrość człowieka gór

pon. gru 2 , 2019
Żadna tajemnica życia nie jest tutaj pominięta. Wiosna, lato, jesień, zima. Dawniej to natura wyznaczała rytm życia człowieka. Człowiek się do niej dostosowywał, a jednocześnie musiał się z nią zmagać. Połączenie tych dwóch elementów – harmonii i walki – stworzyło niepowtarzalną kulturę i styl życia, które nazywamy góralszczyzną. Ksiądz Józef Tischner był zawsze mocno związany z górami. Cała jego filozofia była przepełniona mądrością ludzi gór. Miał zwyczaj mawiać, że jeśli […]

Nasze programy medialne:

Symbol

Siła

Wybierz Polskie