Miasto z potencjałem

Zrównoważony rozwój, działalność proekologiczna, budownictwo wielorodzinne, poszerzenie granic i budowa nowego mostu na Sanie – to wyzwania, na które stawia Sanok

Otwarciem na nowe inwestycje i możliwości jest budowa mostu nad Sanem, na który Sanok otrzymał dofinansowanie w ramach programu „Mosty dla Regionów”. Szacowany koszt budowy nowej przeprawy wraz z budową infrastruktury drogowej wynosi około 63,9 mln zł. Ma to być motorem napędowym do rozwoju i kolejną zmianą, która prowadzi miasto w kierunku bycia postrzeganym jako ciekawe i atrakcyjne miejsce, nie tylko dla turystów.

– Nowy schemat organizacyjny w urzędzie w Sanoku sprawił, że jesteśmy dostosowani do współczesnych oczekiwań i wymagań. Dzięki powołaniu Wydziału Rozwoju Miasta i Obsługi Inwestora z każdym rokiem zwiększamy ilość pozyskiwanych środków zewnętrznych. Dla naszego budżetu jest to potężny zastrzyk pieniężny, co przekłada się bezpośrednio na wygląd i funkcjonowanie miasta – mówi Tomasz Matuszewski, burmistrz Sanoka.

Kolejna inwestycja ważna dla lokalnej społeczności to budownictwo wielorodzinne. W tej chwili miasto pozyskało środki na budowę 4 bloków, w których znajdować się będzie około 70 mieszkań. Oferta mieszkaniowa skierowana będzie przede wszystkim do osób, których dochody nie pozwalają na zakup własnego mieszkania.

Na akceptację ministra spraw wewnętrznych czeka wniosek o poszerzenie granic. Z roku na rok widać coraz większy rozwój miasta i wykorzystywanie potencjału, jaki tkwi w tym regionie. – Sanok może się pochwalić silną pozycją również w turystyce. Muzea, ścieżki pieszo-rowerowe, Centrum Rehabilitacji i Sportu, łąki kwietne, dużo zieleni w całym mieście. Jesteśmy proekologiczni, gotowi na dalszy rozwój i na pewno nie powiedzieliśmy w tych obszarach ostatniego słowa – podsumowuje Tomasz Matuszewski.

Anna Knapek

Podziel się:

Nastepne

Świlcza to nie sypialnia

wt. cze 29 , 2021
Sąsiadująca z Rzeszowem gmina Świlcza to atrakcyjne miejsce zarówno do zamieszkiwania, jak i do nauki, pracy i osobistego rozwoju – Nie jesteśmy wyłącznie sypialnią Rzeszowa, gdzie przyjeżdża się tylko na noc i wyjeżdża bez budowania powiązań – mówi Adam Dziedzic, wójt Świlczy. – Przeciwnie. Jako samorząd staramy się w sposób kompleksowy i przemyślany wspierać wszelkie formy rozwoju, korzystając, oczywiście., z bliskości wojewódzkiej metropolii, ale głównie z walorów środowiskowych, ekologicznych, a przede wszystkim z własnego kapitału ludzkiego. Gmina Świlcza składa się […]

Nasze programy medialne:

Symbol

Siła

Laur Internetu

Wybierz Polskie