Świlcza to nie sypialnia

Sąsiadująca z Rzeszowem gmina Świlcza to atrakcyjne miejsce zarówno do zamieszkiwania, jak i do nauki, pracy i osobistego rozwoju

Świlcza to nie sypialnia – Monitor Rynkowy

– Nie jesteśmy wyłącznie sypialnią Rzeszowa, gdzie przyjeżdża się tylko na noc i wyjeżdża bez budowania powiązań – mówi Adam Dziedzic, wójt Świlczy. – Przeciwnie. Jako samorząd staramy się w sposób kompleksowy i przemyślany wspierać wszelkie formy rozwoju, korzystając, oczywiście., z bliskości wojewódzkiej metropolii, ale głównie z walorów środowiskowych, ekologicznych, a przede wszystkim z własnego kapitału ludzkiego.

Gmina Świlcza składa się z ośmiu sołectw położonych na 108 km kw., z blisko 16 tys. mieszkańców. Są to tereny bardzo atrakcyjne – urokliwe krajobrazy, cisza, spokój, idealne warunki do wypoczynku, szeroki wachlarz potencjalnych lokalizacji drobnej zabudowy, z jednoczesnym sąsiedztwem portu lotniczego, Doliny Lotniczej i uczelni rzeszowskich dają możliwość planowania i perspektyw rozwoju.

Samorządowiec od 14 lat – wójt gminy – sprawił, że kilka lat temu samorząd na podstawie analizy potrzeb społecznych przyjął długofalowy plan rozwoju oparty na kilku elementach: oświacie, rozbudowie infrastruktury drogowej, możliwościach zagospodarowania przestrzennego i polepszaniu warunków mieszkaniowych.

– Wszystko w oparciu o współpracę różnych grup wiekowych – zaznacza Adam Dziedzic. – Postrzegamy kapitał ludzki przede wszystkim przez pryzmat oświaty. Dużo środków przeznaczyliśmy na rozwój bazy dydaktycznej, gdyż młodym ludziom, dobrze wykształconym, łatwiej wystartować w dorosłym życiu. Staramy się stworzyć im jak najlepsze warunki w formie budynków, sprzętu i narzędzi do zajęć przy jednoczesnej optymalizacji kosztów. W budynkach publicznych szukamy rozwiązań oszczędnościowych, takich jak termomodernizacja, fotowoltaika, wysokosprawne urządzenia do ogrzewania.

W ciągu siedmiu lat budżet gminy wzrósł z 40 mln zł do 103 mln zł. Świlcza zajęła pierwsze miejsce wśród 160 gmin Podkarpacia z zakresu cyfryzacji i informatyzacji. Jako jedna z pierwszych gmin zrealizowała program „ Lokalne ośrodki wiedzy i edukacji” przeznaczony dla osób w średnim wieku (między 35 a 50 lat). Dzięki wymianie zagranicznej młodzież ma możliwość praktycznej weryfikacji zdobytej wiedzy i sprawdzania swoich umiejętności.

Rewitalizowanych jest wiele obiektów, np. będący kilka lat temu w rozsypce zabytkowy spichlerz podworski, w którym będzie funkcjonował Klub Seniora. W siłowniach na wolnym powietrzu boksy zieleni zapewniają dyskrecję podczas ćwiczeń. W Gminnym Centrum Kultury Sportu i Rekreacji istnieją fantastyczne warunki do prowadzenia prac z dziećmi i młodzieżą. Dzięki dobrym kontaktom samorządu z Policją (wybudowano m.in. nowy posterunek) w mieszkańcach umacnia się poczucie bezpieczeństwa. Ciekawą inicjatywą wójta jest szczególna dbałość o miejsca pamięci: każda placówka oświatowa ma kuratelę nad określonym obiektem, aby oprócz jego utrzymywania i estetyzacji przekazywać dzieciom wartości historyczne związane z przeszłością i ludźmi danego miejsca.

– Przykładamy dużą wagę do przygotowania do życia w społeczeństwie obywatelskim, m.in. przez zachęcanie mieszkańców do udziału w działaniach samorządowych, jak również integrację osób z różnych miejscowości i asymilację mieszkańców napływowych – podkreśla Adam Dziedzic. – Świetnie też układa się współpraca z różnymi organizacjami i stowarzyszeniami, których liderzy często nie uczestniczą w strukturach politycznych, ale są doskonałym spoiwem ludzi w inicjatywach.

Wzrosła atrakcyjność obszarów wiejskich i tu można żyć dobrze, godnie, twórczo, realizując swoje plany.

Danuta Klimek

Podziel się:

Nastepne

Ostrowiec Świętokrzyski – na przekór dzisiejszym czasom

wt. cze 29 , 2021
– Brak zadłużenia, rozwój przedsiębiorczości oraz wsparcie dla młodych to nasze wizytówki. Edukacja to inwestycja, która zawsze się opłaca – mówi Jarosław Górczyński, prezydent miasta Ostrowiec Świętokrzyski w ciągu minionego trzydziestolecia zmienił swoje oblicze. Obecnie władze samorządowe intensywnie inwestują w infrastrukturę, a w sposób szczególny w swoich mieszkańców. Brak zadłużenia i stabilna sytuacja finansowa pozwalają na dodatkowe wsparcie ostrowieckiej młodzieży. W ciągu minionych sześciu lat samorząd miasta przyspieszył transformację lokalnej gospodarki. W 2016 r. nabyto majątek upadłego przedsiębiorstwa […]
Ostrowiec Świętokrzyski – na przekór dzisiejszym czasom – Monitor Rynkowy

Polecamy

Nasze programy medialne:

Symbol

Siła

Laur Internetu

Wybierz Polskie