MPOŚ w Oświęcimiu nagrodzony

Oświęcimska oczyszczalnia zdobyła EkoSymbol 2016. O przyznaniu tytułu zadecydowała przede wszystkim umiejętność radzenia sobie z wyjątkowymi w skali kraju wyzwaniami. Miejsko-Przemysłowa Oczyszczalnia Ścieków stale się modernizuje, a plany na przyszłość ma bardzo ambitne

 

Kapituła programu EkoSymbol doceniła przede wszystkim konsekwentną realizację wieloetapowego programu modernizowania oczyszczalni, a co za tym idzie, rozwiązanie problemu gospodarki ściekowej i odpadami płynnymi na terenie całej aglomeracji oświęcimskiej. Zauważono też ekonomiczne i ekologiczne walory wykorzystania biogazu w procesie produkcji energii elektrycznej i cieplnej.

Nagroda jest zasłużona. Miejsko-Przemysłowa Oczyszczalnia Ścieków w Oświęcimiu swoją nieszablonową nazwę zawdzięcza szczególnemu statusowi: jako jedna z niewielu w Polsce odbiera i oczyszcza zarówno płynne odpady przemysłowe, pochodzące z syntezy chemicznej ogromnych zakładów Synthos S.A., jak i komunalne – z niemałej, bo ok. 100-tysięcznej aglomeracji Oświęcimia i okolic. Ten szczególny dualizm nie ułatwia zarządzania firmą.

Jako jedyna oczyszczalnia w aglomeracji przyjmujemy ścieki przemysłowe, komunalne oraz dowożone, ale wszystkie musimy oczyszczać do poziomu wymaganego dla oczyszczalni komunalnych, które są bardziej rygorystyczne. Natomiast kiedy występujemy o środki pomocowe, decydenci podnoszą jedynie przemysłowy i komercyjny charakter naszej działalności. Mamy więc trudności np. w ubieganiu się o ulgi w opłatach, jakie przysługują instalacjom komunalnym, chociaż to właśnie my wykonujemy ogromną pracę w tej materii. Odbieram to jako pewnego rodzaju niesprawiedliwość. Oczywiście nie zniechęca nas taki stan rzeczy, przeciwnie – z determinacją dążymy do realizacji długofalowych planów. Tym większa jest nasza radość z otrzymania EkoSymbolu zapewnia Antoni Majcherczyk, prezes MPOŚ w Oświęcimiu.

 

Wyzwań nie brakuje

 

Wymagania dotyczące jakości wprowadzanych do wód ścieków oczyszczonych rosną. Aby im sprostać, MPOŚ podejmuje długofalowe działania inwestycyjne. A są one – jak na laureata EkoSymbolu przystało – ambitne. Już w latach 2012–2014 spółka zbudowała dwie kolejne komory fermentacji przeznaczone do ko-fermentacji odpadów płynnych dowożonych, z których biogaz wykorzystany jest do produkcji energii elektrycznej i ciepła w procesie wysokosprawnej kogeneracji. Ciepło wykorzystywane jest m.in. do podgrzewania komór fermentacyjnych oczyszczalni, zaś energia elektryczna wprowadzana jest do systemu elektroenergetycznego. – To bodaj najefektywniejszy sposób wykorzystania tych instalacji – zaznacza prezes A. Majcherczyk. – Energia elektryczna oczywiście jest łatwo dostępna, ale bardzo zależy mi na wyeliminowaniu strat związanych z przesyłem ciepła, gdyż od obecnych źródeł ciepła w Synthosie dzielą nas dość duże odległości. Marzy mi się osiągnięcie samowystarczalności energetycznej i uniezależnienie od zewnętrznych źródeł w ciągu najbliższych dwóch lat.

Kolejnym wielkim przedsięwzięciem MPOŚ-u będzie budowa nowoczesnej instalacji do głębokiego usuwania azotu w ściekach i modernizacji istniejącego układu biologicznego. W jej ramach nastąpi gruntowna modernizacja układu napowietrzania i wzbogacenie ciągu technologicznego o dodatkowe instalacje redukujące zanieczyszczenia, a w tym wprowadzenie innowacyjnej technologii z zastosowaniem bakterii deamonifikacyjnych. Umożliwi to osiągnięcie wymaganych Dyrektywą UE parametrów czystości zmieszanych ścieków przemysłowych (których jest dwukrotnie więcej) i komunalnych bez bardzo kosztownej i skomplikowanej rozbudowy istniejących już i działających komór napowietrzania. Projekt został wpisany do Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych, a jego wartość to ponad 18 mln zł. Uzyskał akceptację właścicieli oczyszczalni, tj. spółki Synthos i Miasta Oświęcim.

Obserwujemy, że ścieki komunalne stają się nośnikiem coraz większej ilości azotu – wyjaśnia prezes A. Majcherczyk. – Zaś Synthos S.A., realizując nowe przedsięwzięcia produkcyjne, sygnalizuje potrzebę oczyszczenia dodatkowych ilości ścieków. To wszystko upewnia nas, że przyjęty kierunek modernizacji, tj. zwiększenia zdolności i efektywności oczyszczania, jest słuszny. Zobowiązaliśmy się, że maksymalnie w 2020, a być może już w 2018 r. będziemy oczyszczać ścieki do poziomu zgodnego z wymaganiami dyrektywy. Wkrótce zaczniemy ogłaszać pierwsze przetargi. Prace powinny się rozpocząć po wakacjach, a proces budowy nie powinien przekroczyć 20 miesięcy.

 

Danuta Klimek

 

Antoni Majcherczyk, prezes zarządu MPOŚ w Oświęcimiu:

 

– Gospodarka odpadami płynnymi, jak również oczyszczanie ścieków przemysłowych dowożonych, to obecnie konieczność. Mogą to jednak realizować, bez szkody dla środowiska i otoczenia, jedynie firmy posiadające odpowiednie decyzje – pozwolenia, ale przede wszystkim te firmy, które posiadają odpowiednie instalacje i umiejętności.Niestety z tym drugim jest gorzej. Często można spotkać się z sytuacją, że odpady, w tym również te płynne, zagospodarowywane są niewłaściwie – wylewane do rowów melioracyjnych czy kanalizacji do tego celu nie przeznaczonych. My, jako Miejsko-Przemysłowa Oczyszczalnia Ścieków, już dziś jesteśmy przygotowani do kompleksowego oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych, a także mamy instalacje, w których możemy prowadzić odzysk niektórych odpadów płynnych bez negatywnych skutków dla środowiska. Chcemy też dostosowywać prowadzoną gospodarkę odpadami do stale rosnących wymagań środowiskowych. Ciągle rozbudowujemy i udoskonalamy różne formy unieszkodliwiania odpadów i ścieków dowożonych w instalacjach, które posiadamy. To ważne dla środowiska i rozwoju aglomeracji oświęcimskiej.

Podziel się:

Nastepne

Nowe inwestycje ZWiK Ciechanów

wt. cze 27 , 2017
    ZWiK Ciechanów nie zwalnia tempa inwestycji, dbając jednocześnie o najwyższą jakość wody dostarczanej codziennie mieszkańcom. Szczególne powody do zadowolenia będą mieli działkowcy Sieć wodociągowa ZWiK Ciechanów liczy ponad 155 km, zaś kanalizacyjna niewiele mniej, bo niespełna 122 km długości. Firma dostarcza ok. 7,5 tys. m sześc. czystej świeżej wody do ponad 50 tys. klientów, a odbiera 9,2 tys. m sześc. ścieków od 4,5 tys. ich „producentów”.  Skomplikowany organizm miejskiego […]
Nowe inwestycje ZWiK Ciechanów – Monitor Rynkowy

Nasze programy medialne:

Symbol

Siła

Wybierz Polskie