Na sesji plenarnej PE m.in. polski plan odbudowy, sytuacja na granicy z Białorusią i podwyżki cen energii

Niezatwierdzenie przez KE polskiego planu odbudowy, sytuacja na granicy z Białorusią, debata nad ograniczeniem skutków podwyżek cen energii oraz przyszłość partnerstwa UE-USA – znalazły się w planie sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego, która rozpoczyna się w poniedziałek w Strasburgu. Posiedzenie zakończy się w czwartek.

Copyright © European Union 2020 – Source : EP

Europosłowie oczekują wyjaśnień ws. niezatwierdzenia przez KE węgierskiego i polskiego planu odbudowy

W środę posłowie omówią z komisarzami wiceszefem KE Valdisem Dombrovskisem i komisarzem ds. gospodarczych Paolo Gentilonim stan realizacji węgierskiego i polskiego planu odbudowy i zwiększania odporności.

Europosłowie będą pytać o główne przyczyny opóźnienia oraz o terminy zatwierdzenia obu planów przez Komisję. Przedłużenie terminu zatwierdzenia polskiego planu naprawczego upłynęło 3 sierpnia, a węgierskiego 30 września.

Jak zauważa PE, w związku z obawami o stan praworządności w obu krajach, europosłowie będą prawdopodobnie dążyć do zapewnienia, że w przypadku zatwierdzenia planów, interesy finansowe UE będą odpowiednio chronione i że zostanie wprowadzony solidny mechanizm kontroli. Według europarlamentu, europosłowie będą się też zastanawiać, w jaki sposób dyskryminacja mniejszości w Polsce i na Węgrzech może być sprzeczna z zasadą sprawiedliwego i równego traktowania.

Debata o relacjach UE-Białoruś

Ponad rok po sfałszowanych wyborach prezydenckich na Białorusi i pomimo ponawianych przez społeczność międzynarodową wezwań do dialogu, trwa brutalna rozprawa reżimu z opozycjonistami, niezależnymi mediami i przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego.

Od lata białoruskie władze, kierowane przez dyktatora Aleksandra Łukaszenkę, skierowały znaczną liczbę migrantów w stronę granic Polski, Litwy i Łotwy, setki osób zatrzymano po nielegalnym przekroczeniu granicy UE. Przy wsparciu UE i jej organów podjęto pilne środki, w tym stan wyjątkowy, w celu wzmocnienia ochrony granic.

W ostatnim czasie, w pobliżu granicy polsko-białoruskiej znaleziono zwłoki migrantów. We wtorek rano europosłowie będą dyskutować z szefem unijnej polityki zagranicznej Josepem Borrellem oraz komisarz odpowiedzialną za sprawy wewnętrzne Ylvą Johansson o tych dramatycznych wydarzeniach oraz o tym, jak reagować na białoruskie działania i prowokacje. Rezolucja w tej sprawie zostanie poddana pod głosowanie w czwartek.

Koszty energii: debata nad ograniczeniem skutków podwyżek

Obawiając się konsekwencji znaczącego wzrostu cen energii, Parlament Europejski przedyskutuje z Radą UE i Komisją Europejską możliwe mechanizmy zahamowania kryzysu.

W środę rano europosłowie usłyszą od Komisji Europejskiej i Rady UE propozycje możliwych europejskich rozwiązań dotyczących wzrostu cen energii w sytuacji, gdy ceny gazu rosną z powodu dużego popytu i niskich zapasów w krajach członkowskich. Debata ma się koncentrować na roli efektywności energetycznej i energii odnawialnej w tym kontekście, a także na potrzebie rozwiązania problemu ubóstwa energetycznego.

Komisja Europejska stwierdziła już, że dochody z unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (ETS) mogłyby zostać wykorzystane przez państwa członkowskie do łagodzenia skutków gwałtownego wzrostu cen, w szczególności jego konsekwencji społecznych. UE pracuje również nad utworzeniem funduszu społecznego, w ramach nowego pakietu klimatycznego ogłoszonego 14 lipca.

Europosłowie będą dyskutować o przyszłości partnerstwa UE-USA

Podczas debaty europosłowie mają dyskutować o konsekwencjach wycofania wojsk USA i NATO z Afganistanu dla partnerstwa transatlantyckiego, a także o potrzebie wzmocnienia strategicznej autonomii i zdolności obronnych UE. W debacie prawdopodobnie poruszone zostaną również kwestie związane z niedawno ogłoszoną umową dotyczącą okrętów podwodnych w ramach porozumienia AUKUS, czyli umowy między USA, Australią i Wielką Brytanią.

W sprawozdaniu na temat przyszłości stosunków UE-USA, przyjętym w lipcu ubiegłego roku, posłowie Komisji Spraw Zagranicznych wyrazili nadzieję, że wybór Joe Bidena będzie nowym impulsem w stosunkach dwustronnych i doprowadzi do większego zaangażowania oraz partnerskiej współpracy. W sprawozdaniu tym posłowie do PE z zadowoleniem przyjęli ponowne zobowiązanie USA do wielostronności opartej na zasadach, jak również decyzję o ponownym przystąpieniu do Porozumienia Paryskiego i Światowej Organizacji Zdrowia.

W sprawozdaniu wezwano również do przyjęcia skoordynowanego stanowiska wobec Rosji i Chin, a także do ściślejszej współpracy w zakresie czystej energii, badań, rozwoju i innowacji oraz walki z terroryzmem.

Debata o przyszłej strategii cyberbezpieczeństwa UE

W przyjętym w lipcu sprawozdaniu, parlamentarna Komisja Spraw Zagranicznych podkreśliła, że państwa członkowskie UE muszą ściślej współpracować w zakresie zdolności i operacji cyberobronnych. Europosłowie nalegali m.in. na wspólne reagowanie na cyberataki, jak np. sankcje, które UE może nakładać na grupy hakerskie wspierane przez państwo.

W przeciwieństwie do innych dziedzin wojskowych infrastruktura cyberprzestrzeni jest w większości własnością prywatnych przedsiębiorstw, których siedziby znajdują się przeważnie poza UE. To powoduje, że kraje UE stają się przemysłowo i technologicznie zależne od stron trzecich. Dlatego UE musi stać się bardziej niezależna technologicznie, wprowadzać innowacje i więcej inwestować w zdolności i personel obrony cybernetycznej, uważają posłowie do PE.

Europosłowie ocenią nowe uprawnienia i zwiększone zasoby nowej agencji UE ds. azylu

Wzmocniona unijna agencja ds. azylu i jej zdolność do wspierania systemów azylowych i systemów przyjmowania w państwach członkowskich będą głównym tematem debaty plenarnej w czwartek

W czerwcu 2021 roku negocjatorzy Parlamentu i Rady uzgodnili, że obecny unijny Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO), działający od 2011 roku, zostanie przekształcony w pełnoprawną agencję, aby zwiększyć jego zdolność do wspierania państw członkowskich pod względem operacyjnym, w tym w sytuacjach kryzysowych, oraz podczas relokacji i przesiedlania osób ubiegających się o azyl i uchodźców. Nowa agencja będzie również odpowiedzialna za monitorowanie na miejscu, jak w państwach członkowskich stosowane są różne aspekty wspólnego systemu azylowego, takie jak warunki przyjmowania, poszanowanie praw podstawowych lub gwarancje ochrony dzieci.

Podczas debaty prawdopodobnie poruszone zostaną perspektywy postępu w zakresie szerszej reformy wspólnego europejskiego systemu azylowego. Głosowanie w sprawie reformy Agencji ds.Azylu odbędzie się na jednym z przyszłych posiedzeń plenarnych.

PE chce realizacji „wizji zero” ofiar wypadków drogowych do 2050

W projekcie rezolucji, nad którym posłowie będą debatować w poniedziałek i głosować we wtorek przypomniano, że rocznie na drogach UE ginie około 22 700 osób, a około 120 000 zostaje poważnie rannych. W ostatnich latach nastąpiła w UE stagnacja postępów w zmniejszaniu liczby ofiar śmiertelnych, a Unia nie osiągnęła wyznaczonego sobie celu zmniejszenia o połowę liczby ofiar śmiertelnych na drogach w latach 2010-2020.

Aby osiągnąć cel zerowej liczby ofiar śmiertelnych na drogach UE do 2050 roku, europosłowie mają wezwać do zwiększenia inwestycji w bezpieczniejsze drogi, ograniczenia prędkości do 30km/h w strefach zamieszkania oraz w miejscach, gdzie jest duża liczba rowerzystów i pieszych, a także do stosowania zasady “zero tolerancji” wobec kierowców prowadzących pojazdy pod wpływem alkoholu.

Parlament Europejski zaproponuje wytyczne ws. wykorzystania sztucznej inteligencji przez policję

Aby uniknąć dyskryminacji i zapewnić prawo do prywatności, posłowie domagają się silnych zabezpieczeń, przy wykorzystywaniu narzędzi sztucznej inteligencji do egzekwowania prawa.

W projekcie rezolucji, Komisja Wolności Obywatelskich wskazuje na ryzyko stronniczości algorytmów w aplikacjach AI, podkreślając potrzebę ludzkiego nadzoru i silnej kontroli prawnej, aby zapobiec dyskryminacji. Posłowie stwierdzili, że ostateczne decyzje powinny być zawsze podejmowane przez człowieka, a algorytmy powinny być przejrzyste, identyfikowalne i wystarczająco udokumentowane.

W projekcie tekstu wzywa się do zakazania prywatnych baz danych służących do rozpoznawania twarzy (takich jak system Clearview AI, który jest już w użyciu). Sprzeciwia się również prewencyjnym działaniom policji na podstawie danych behawioralnych.

„W trosce o poszanowanie prywatności i godności człowieka, posłowie wnoszą o wprowadzenie stałego zakazu automatycznego rozpoznawania osób w przestrzeni publicznej, a także wszelkich systemów oceny społecznej obywateli, w których na podstawie ich zachowania przypisywana jest ocena, która może być wykorzystana do przyznawania nagród lub kar” – czytamy w komunikacie PE.

kic/   

Źródło informacji: EuroPAP News

Podziel się:

Nastepne

Steven Pinker - Racjonalność: co to jest, dlaczego jej brakuje, dlaczego ma znaczenie

pon. paź 4 , 2021
W XXI wieku ludzkość osiąga nowe wyżyny naukowego zrozumienia świata – a jednocześnie wydaje się tracić rozum. Jak to możliwe, że gatunek, który w niecały rok opracował szczepionki na COVID-19, wytwarza tyle fake newsów, znachorskich metod leczenia i teorii spiskowych? Czy czytanie książek może nas uczynić bardziej racjonalnymi? Czy może pomóc nam w rozumieniu, dlaczego na świecie jest tak wiele irracjonalności? Na te i wiele innych pytań odpowiada w swojej […]

Nasze programy medialne:

Symbol

Siła

Laur Internetu

Wybierz Polskie