Niezależny Konin

MZGOK Sp. z o.o. wiedzie prym na rynku energii cieplnej i elektrycznej wytwarzanej z OZE w zasobach Konina

Niezależny Konin – Monitor Rynkowy
Henryk Drzewiecki, prezes MZGOK w Koninie, odbiera statuetkę Siły Polskiej Ekologii 2022

Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie zajmuje się kompleksowym przetwarzaniem odpadów komunalnych, ale jest też producentem energii elektrycznej i cieplnej z odnawialnych źródeł energii wykorzystywanych w bilansie energetycznym miasta.

– Nasz zakład stanowi samodzielny obiekt, wyposażony w niezbędne zaplecze techniczne dla prowadzenia procesów technologicznych oraz zaplecze kontrolno-pomiarowe, administracyjno-socjalne i edukacyjne – mówi Henryk Drzewiecki, prezes MZGOK w Koninie. – Cały strumień odpadów przyjmujemy na stanowiskach wagowych, na których rejestrowane są również wszystkie odpady i surowce opuszczające zakład.

MZGOK Sp. z o.o. posiada linią sortowniczą, na której „doczyszczane” są tworzywa sztuczne, papier i szkło selektywnie zebrane przez mieszkańców subregionu konińskiego. Ma także linię technologiczną kompostowania, gdzie powstaje produkt Magno Hortis poprawiający właściwości gleby. Ponadto dysponuje składowiskiem odpadów z energetycznym odzyskiem metanu oraz Zakładem Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych. Jest to dominująca instalacja przetwarzania odpadów, która w procesie odzysku wytwarza w kogeneracji energię elektryczną i ciepło. Spalarnia może przetwarzać 94 tys. ton odpadów rocznie. Turbina parowa umożliwia wytworzenie 6,75 MWe energii elektrycznej oraz 15,5 MWth energii cieplnej. Są one częściowo wykorzystywane na potrzeby własne zakładu, a nadwyżki sprzedawane są do sieci elektroenergetycznej. Obecnie MZGOK dostarcza około 10 proc. ciepła potrzebnego do ogrzania miasta.

Spółka jest też kooordynatorem klastra energii „Zielona Energia Konin” i podejmuje działania mające na celu dążenie do samowystarczalności energetycznej miasta i jak największego uniezależnienia się od zewnętrznych źródeł energii.

Danuta Klimek

Podziel się:

Nastepne

Wyróżniony szpital walczy o kardiochirurgię

wt. gru 20 , 2022
W tym roku nagrodą Symbol Nowoczesnej Opieki Medycznej został wyróżniony Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim. Radość z nagrody przyćmiewa jednak bolączka: brak kontraktu dla kardiochirurgii Placówka jest jedną z największych lecznic w Lubuskiem, wybieraną także przez pacjentów ościennych województw i mieszkańców całej Polski. To prężny i wciąż rozwijający się wieloprofilowy ośrodek medyczny z ponad 30 oddziałami, poradniami specjalistycznymi i nowocześnie wyposażonymi zakładami diagnostycznymi. Gorzowscy specjaliści przeprowadzili już ponad 300 operacji robotycznych jedynym w województwie robotem Da Vinci. Powołane w szpitalu Uniwersyteckie Centrum Onkologii cały […]
Wyróżniony szpital walczy o kardiochirurgię – Monitor Rynkowy

Nasze programy medialne:

Symbol

Siła

Wybierz Polskie