Port Gdynia wychodzi w morze

Po blisko 100 latach od rozpoczęcia budowy pierwszego portu w Polsce nadszedł czas na jego rozbudowę i uczynienie portem XXI wieku

Rozbudowa pierwszego polskiego portu

Port w Gdyni, wybudowany blisko 100 lat temu, stał się pod wieloma względami „oknem na świat” dla wolnej Polski. Teraz przeżywa swój drugi rozkwit. Rok 2017 był dla niego rekordowy pod względem rozładunku, natomiast już w pierwszej połowie 2018 roku przeładunek wzrósł aż o 11,3% względem analogicznego okresu w roku ubiegłym. Szacuje się, że do końca roku Port przeładuje ok. 23 mln ton ładunków. Te cyfry pozwalają optymistycznie patrzeć w przyszłość, dlatego decyzją Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. i Marka Gróbarczyka, ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, w dniu 18 maja 2017 roku postanowiono rozbudować go o Port Zewnętrzny wychodzący w morze. Podjęcie takiego działania pozwoli na utrzymanie konkurencyjności portu w regionie Morza Bałtyckiego.

– Otrzymaliśmy w ministerstwie „zielone światło”, więc przygotowania do budowy Portu Zewnętrznego w ramach programu Port Gdynia 2030 nabrały tempa i jesteśmy już na etapie realizacji tej inwestycji – mówi Adam Meller, prezes ZMPG S.A.

Inwestycje z uwagą na środowisko naturalne

Wraz z rozbudową portu zrealizowane zostaną inne, kluczowe dla rozwoju inwestycje, takie jak budowa nowej obrotnicy, pogłębienie basenów portowych i toru podejścia oraz skomunikowanie z centrum Polski. Cały proces inwestycyjny związany z rozbudową portu ma zostać poprzedzony oceną warunków środowiskowych akwenu, czyli m.in. badaniami sonarowymi, geotechnicznymi, rozpoznaniem ferromagnetycznym. Wykonane zostaną także analizy falowania i nawigacyjne nowego portu.

– Nie mam wątpliwości, że umowa, jaką podpisaliśmy z Uniwersytetem Gdańskim na wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej na terenach przeznaczonych pod budowę Portu Zewnętrznego stanowi kolejny istotny krok zbliżający port do celu. Jednocześnie zaznaczam, że wzrost przeładowywanych towarów nie może nastąpić ze szkodą dla środowiska naturalnego, a podpisanie umowy jest ważnym krokiem w osiągnięciu zrównoważonego rozwoju – zaznaczył Grzegorz Dyrmo, wiceprezes ZMPG S.A.

Nowy port, inkubator rozwoju

Port Zewnętrzny to obecnie najważniejszy element rozwoju gdyńskiego portu, o wielkim znaczeniu dla całej polskiej gospodarki morskiej. To również inwestycja bardzo potrzebna, zarówno z punktu widzenia społeczności lokalnej – ze względu na nowe miejsca pracy, przychodu do budżetu Miasta Gdynia (14,4 mln w 2017 roku) jak i z perspektywy gospodarki narodowej – przyczyni się bowiem do podniesienia znaczenia portów polskich na regionalnych i światowych rynkach.

Po zrealizowaniu etapu inwestycyjnego w 2024 roku szacuje się, że 700 miejsc pracy, które powstaną wraz nowym portem, pozwoli na powstanie ok. 7,5 tys. nowych etatów w branży okołoportowej. Wraz z rozwojem Portu Zewnętrznego i przeładunkiem planowanych 2,5 mln TEU (jednostek kontenerowych), roczne przychody budżetu Państwa z opłat celno-skarbowych, takich jak akcyza, VAT i cło, wyniosą ok 4,4 mld zł. Warto zaznaczyć, że już za 2017 rok ZMPG odprowadził do Skarbu Państwa ok 6,57 mld zł, co stanowi ok. 1,87% założonego budżetu kraju na rok 2017.

Wzrost rynku przewozów kontenerowych = szansa dla Gdyni

Z opracowania prof. Macieja Matczaka opublikowanego 12 marca 2018 roku wynika, że wzrost światowego rynku przewozów kontenerowych w latach 2018–2021 może wynieść nawet 5,1% rocznie. Głównych czynników wzrostu można dopatrywać się we wzrostach aktywności gospodarczej w USA, Europie i Chinach. Utrzymujący się wzrost w krajach rozwiniętych będzie skutkował nadpodażą pojemności przewozowej, a to może przełożyć się na zwiększanie pojemności nowych statków, która jest szacowana na 1,5 mln TEU. Prof. Matczak uważa, że 50% z nich będą stanowiły statki typu ULCS (Ultra Large Container Ships). Do końca 2020 roku 88% statków na trasie Azja–Europa będzie przekraczać 14 000 TEU, a liczba statków o wielkości 18 000 TEU podwoi się.

– Uważam, że sytuacja na globalnym rynku kontenerowym wydaje się pozytywna przy umiarkowanym wzroście ruchu w 2018 roku i latach następnych. Optymistyczne oczekiwania wobec sytuacji makroekonomicznej, zwłaszcza w rozwiniętych gospodarkach, oraz dalszy wzrost efektywności armatorów wspierany przez stopniowy wzrost stawek frachtowych, powinny pozwolić na utrzymanie dodatnich zmian – podsumowuje prof. Maciej Matczak, wykładowca Akademii Morskiej w Gdyni.Odpowiadając na rozwój rynku ZMPG SA kontynuując wizję Portu Gdynia zaprojektował Port Zewnętrzny o parametry statków jakie kreślą dziś projektanci, a które będą pływać za 5- 10 lat.

Inż. T. Wenda w latach 20ych był wizjonerem projektując port, wyprzedzając epokę a nawet dwie. To z tego powodu, Port Gdynia był największym Portem morskim w Europie, będąc motorem gospodarczym II Rzeczpospolitej.

Dziś realizuje inwestycję wyjścia w morze, kontynuując ambitne plany twórców Portu Gdynia.

Michał Woźniakowski

Podziel się:

Nastepne

Exalo znaczy odpowiedzialność

pt. wrz 28 , 2018
Exalo Drilling chce być liderem nie tylko w działalności wiertniczej, ale również w budowaniu relacji z bliższym i dalszym otoczeniem. O tym, jak spółka inwestuje w pracowników, działa na rzecz społeczności lokalnych i jak rozumie istotę CSR-u mówi Adrian Mielczarek, dyrektor Biura Marketingu Exalo Drilling w rozmowie z Dariuszem Łakomskim. Jak postrzegają państwo społeczną odpowiedzialność biznesu? Jesteśmy największą w kraju firmą świadczącą usługi wiertniczo-serwisowe w poszukiwaniach i wydobyciu ropy naftowej i gazu. […]

Nasze programy medialne:

Symbol

Siła

Wybierz Polskie