ProNatura to EkoSymbol

Bydgoska spółka ProNatura dba o czystość miasta i środowisko naturalne W Bygdoszczy, Toruniu i okolicznych gminach

EkoSymbol 2017 stał się udziałem Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. przede wszystkim za stworzenie i skuteczne zarządzanie Zakładem Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych. Wartość tej niezwykle ważnej dla regionu inwestycji, jednej z największych i najdroższych w historii Bydgoszczy, to ponad 522 mln zł, z czego połowę stanowią środki unijne. Dzięki niej, Bydgoszcz uznawana jest za krajowego lidera w tej branży.

W zakładzie utylizowane są zmieszane odpady komunalne, palne odpady wielkogabarytowe oraz odpady z sortowania zmieszanych odpadów komunalnych. Dzięki ZTPOK wszystkie odpady zmieszane są unieszkodliwiane, a na składowiska trafiają tylko ustabilizowane i zestalone pyły, które zajmują mniej miejsca i są nieszkodliwe. Technologia pozwala uzyskać parametry emisyjne znacznie niższe i korzystniejsze dla środowiska, niż przewidują to dopuszczalne normy.

Instalacja nie tylko unieszkodliwia odpady, ale jednocześnie odzyskuje zawartą w nich energię, zamieniając ją na prąd i ciepło. Może zapewnić dostawy dla kilkudziesięciu tysięcy mieszkańców Bydgoszczy. Jest nowoczesna, spełnia kryteria najlepszej dostępnej techniki i technologii, bezpieczna dla ludzi i środowiska. Procesy oczyszczania spalin pozwalają znacząco ograniczyć emisje – w bydgoskiej ekoelektrociepłowni spaliny są filtrowane do tego stopnia, że powietrze unoszące się z komina jest czystsze niż to w centrach dużych miast.

Dla ProNatury EkoSymbol 2017 to przede wszystkim docenienie wkładu pracy naszych Pracowników. To także „wisienka na torcie” z okazji 10. urodzin Spółki – podsumowuje Konrad Mikołajski, prezes ProNatury.

Danuta Klimek

Podziel się:

Nastepne

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu: Nowość w medycynie

czw. gru 21 , 2017
Innowacyjne projekty realizowane pod kierunkiem Katedry Biochemii i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu znalazły się w gronie nagrodzonych Eurosymbolem Innowacji. W ramach projektu MEDPIG, poznańscy naukowcy wraz z specjalistami z Instytutu Zootechniki PIB, Instytutu Genetyki Człowieka PAN, Centrum Leczenia Oparzeń, Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii i Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, opracowują technologię wykorzystania tkanek transgenicznych świń w biomedycynie. To duży projekt o charakterze interdyscyplinarnym, który w znaczący sposób może poprawić sytuację w […]
Prof. Ryszard Słomski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Nasze programy medialne:

Symbol

Siła

Wybierz Polskie