Przyjazna uczelnia

Z dr. Romanem Gawrychem, rektorem Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej w Gdańsku rozmawia Anna Knapek

Jak pandemia wpłynęła na funkcjonowanie WSSE?

Już przed pandemią w statucie i regulaminach mieliśmy uwzględnioną możliwość prowadzenia nauki zdalnie i częściowo ją prowadziliśmy, dlatego ten aspekt działania uczelni nie był dla nas aż taki trudny. Trzeba było jedynie usprawnić i nieco rozwinąć dotychczasowe systemy działania. Dziś studenci bez przeszkód korzystają z platformy e-learningowej, a oprócz niej dysponujemy dodatkowymi materiałami wykładowymi oraz szkoleniowymi, tzw. filmoteką menedżera, która produkowana jest przez gdańską Wytwórnię Filmów Szkoleniowych SYNERGIA.

Jak zmienia się oferta edukacyjna uczelni?

Przede wszystkim przygotowaliśmy wystąpienie do Ministra Edukacji i Nauki o zgodę na prowadzenie studiów II stopnia na kierunku zarządzanie, ale z nietypowymi specjalnościami, takimi jak: zarządzanie podmiotami gospodarczymi, psychologia sprzedaży i marketingu oraz zarządzanie logistyczne w transporcie morskim, lądowym i powietrznym. Chcemy wprowadzić jeszcze inną specjalność: inżynierię zarządzania produkcją – specjalność, która zazwyczaj jest organizowana na politechnikach. Staramy się bowiem odpowiadać na bieżące potrzeby rynku i stąd chcemy kształcić kadry menedżerskie, stawiając nacisk na rozwój kompetencji miękkich i odpowiednie zarządzanie zasobami ludzkimi w powiązaniu z wiedzą z zakresu nauk technicznych. Istotne również dla nas pozostaje doskonalenie kształcenia na kierunku pedagogika m.in. w zakresie pedagogiki sportu czy nowo tworzonej specjalności na studiach magisterskich – pedagogika przedsiębiorczości.

Jakimi rozwiązaniami z zakresu nowoczesnego kształcenia mogą się państwo pochwalić?

Mamy szereg rozwiązań, które mają wspierać studentów w ich drodze po wyższe wykształcenie. Kształcimy z wykorzystaniem metody e-learningowej, dajemy możliwość ukończenia studiów w krótszym czasie, mamy programy, które pozwalają na indywidualną organizację studiów (IOS) czy indywidualną organizację kształcenia (IOK) wprowadzoną na studiach podyplomowych. Możemy pochwalić się projektem „Dokończ u nas rozpoczęte studia”. To możliwość dla osób, które z różnych powodów przerwały naukę i chciałyby wrócić na studia, by je ukończyć. Każdą sytuację kandydata rozpatrujemy indywidualnie. Biorąc pod uwagę przyczyny nieukończenia nauki i liczbę zaliczonych semestrów, przedstawiamy ewentualne możliwości przyjęcia na odpowiedni semestr, kierunek i specjalność kształcenia. Pracownicy uczelni oferują wsparcie, pomoc organizacyjną i opiekę naukową, a nade wszystko przyjazne nastawienie do studenta, dzięki któremu udaje się rozwiązywać często nawet trudne i skomplikowane problemy.

Podziel się:

Nastepne

Zielone urządzenia

pon. maj 31 , 2021
Termet S.A. jako producent ekologicznych gazowych urządzeń grzewczych oraz wyrobów z obszaru Odnawialnych Źródeł Energii wspiera swoją działalnością ochronę środowiska naturalnego Aspekty środowiskowe Termet uwzględnia we wszystkich fazach wdrażania wyrobów na rynek, począwszy od projektowania, poprzez produkcję, aż po sprzedaż. Zarząd spółki, świadomy skutków prowadzonej działalności, dąży do pozytywnego oddziaływania na otoczenie, w którym funkcjonuje, oraz do łagodzenia zmian będących rezultatem aktywności gospodarczej przedsiębiorstwa. Dowodem tego są certyfikaty Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakościowego […]

Nasze programy medialne:

Symbol

Siła

Laur Internetu

Wybierz Polskie