Inwestycje w komfort życia

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Lista udanych i ważnych inwestycji, które w ostatnich latach zostały zrealizowane na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego, jest imponująca. Perła w koronie to otwarty 13 września br. Ostrowiecki Browar Kultury

Nowo otwarty, imponujący obiekt stał się największą tego typu w regionie instytucją, skupiającą w jednym miejscu Miejskie Centrum Kultury, Miejską Bibliotekę Publiczną oraz Biuro Wystaw Artystycznych. Znajduje się w nim sala teatralno-koncertowa z widownią na ponad 300 miejsc, sale konferencyjne i wystawowe oraz pracownie tematyczne. Browar będzie też siedzibą działalności dla różnych podmiotów kulturotwórczych. Wartość przeprowadzonych prac to ponad 21 125 280 zł. Miasto otrzymało dotację z RPO Województwa Świętokrzyskiego w wysokości 16,9 mln zł. Fundusze te pozwoliły na przywrócenie świetności dawnego browaru rodziny Saskich.

Drugą, równie udaną inwestycją, była zakończona w 2018 r. modernizacja odkrytych basenów na Rawszczyźnie. „Rawka Od Nowa” okazała się strzałem w dziesiątkę, bowiem kompleks basenów rekreacyjnych odwiedziło w trakcie niepełnych dwóch sezonów ponad 100 tys. osób. Poziom tych prac został doceniony nagrodą „Modernizacja Roku 2018” w kategorii sport i rekreacja.

W mieście postawiono również na stworzenie funkcjonalnego układu dróg oraz nowoczesną komunikację miejską. — Nasi mieszkańcy zyskają komunikację miejską na miarę XXI wieku. Ekologiczny tabor i nowoczesna infrastruktura, przystanki, baza transportowa oraz ścieżki rowerowe to symbole zachodzących zmian — mówi Jarosław Górczyński, prezydent Ostrowca Świętokrzyskiego.

Zadbane miasto, czyste parki, ulice i osiedla to ważny element podejmowanych przez miasto działań. Jednym z największych zadań, które pozwalają na podniesienie jakości życia, jest realizacja projektu rewitalizacji. Przy współpracy z lokalnymi spółdzielniami mieszkaniowymi osiedla zmieniają swój wygląd, zyskując większą funkcjonalność dla swoich mieszkańców. Nowe urządzenia sportowo-rekreacyjne, parkingi i tereny zielone podnoszą komfort codziennego życia. Zadaszenie hali targowej na potrzeby lokalnego rolnictwa oraz handlu, a także budowa sieci dróg łączących targowisko z pewnością wspomoże sektor MŚP, podobnie jak przebudowa drogi na dawnym terenie Starego Zakładu Huty Ostrowiec. Blisko 13 mln zł pozwoli natomiast stworzyć w obecnym budynku Kina Etiuda supernowoczesne, multimedialne Centrum Tradycji Hutnictwa oraz salę teatralno-kinową. Z kolei poprawę bezpieczeństwa publicznego zapewni rozbudowa istniejącego systemu monitorowania oraz przeniesienie centrum monitoringu do siedziby Straży Miejskiej. Ciekawym zadaniem jest również przebudowa budynku w najbliższym sąsiedztwie Ostrowieckiego Browaru Kultury na potrzeby lokalnych społeczności kilku najbliższych osiedli, których przedstawiciele znajdą tam siedzibę dla działalności Rad Osiedlowych.

W nurt nieustannej poprawy warunków mieszkania na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego wpisują się także spółki miejskie. Aby poprawić bezpieczeństwo ekologiczne w mieście, Miejska Energetyka Cieplna od 2005 r. realizuje program rozbudowy systemu ciepłowniczego. Na przestrzeni lat 2005–2018 podłączono już do niego ponad 1500 budynków, co w znaczący sposób ograniczyło poziom niskiej emisji w mieście. Jest to faktyczna walka ze smogiem. Dla podniesienia standardu i bezpieczeństwa dostaw energii cieplnej spółka pracuje nad automatyzacją systemu ciepłowniczego. Za podstawowy cel do osiągnięcia uznano stałe monitorowanie parametrów pracy źródła, wszystkich obiektów sieci ciepłowniczej oraz możliwość zdalnych odczytów liczników ciepła. — Dla mieszkańców oznacza to, że ciepło dostarczane jest zgodnie z najwyższymi standardami bezpieczeństwa energetycznego. Co więcej, dzięki znaczącemu ograniczeniu strat ciepła w procesie przesyłu zwiększy się efektywność energetyczna i ekologiczna dostaw ciepła — mówi Dariusz Wojtas, prezes zarządu Miejskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Z podobną skutecznością przebiegają inwestycje wodociągowo-kanalizacyjne. Łączna wielkość nakładów inwestycyjnych poniesiona na budowę lokalnych urządzeń w ostatniej dekadzie wyniosła ponad 117 mln zł. 39 mln zł pochodziło z dotacji z Funduszu Spójności, 32 mln zł to pożyczka z WFOŚiGW, a 46 mln zł wyniósł wkład ze środków własnych spółki. — Zrealizowane inwestycje w zakresie budowy kanalizacji obejmowały w pierwszej kolejności tereny już zurbanizowane, a pozbawione dotychczas dostępu do kanalizacji sanitarnej. Drugim kierunkiem jest zapewnienie dostępu do wodociągów i kanalizacji nowym terenom inwestycyjnym oraz przygotowywanym przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski pod zabudowę mieszkaniową — mówi Artur Łakomiec, prezes zarządu Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Wszystkie te działania pokazują, jak harmonijnie i wielotorowo realizowane są miejskie inwestycje. A łączy je wspólny cel: codzienny komfort życia mieszkańców bez sięgania do ich kieszeni, gdyż od pięciu lat nie były podnoszone podatki.

Anna Knapek

Podziel się:

Nastepne

Innowacyjny system zarządzania budynkiem

pon. wrz 30 , 2019
Trendy gospodarcze, społeczne oraz ekologiczne pokazują, jak będą się zmieniać budynki. Staną się bardziej przyjazne ludziom i środowisku. Dodatkowo najważniejszym kryterium stanie się koszt całego cyklu życia obiektu, a nie tylko jego budowa Za eksploatację płacimy najwięcej – Na świecie coraz silniejszy staje się trend związany z szacowaniem całego cyklu życia budynku – mówi Dariusz Stasik, prezes zarządu W.P.I.P. Sp. z o.o. Sp.k., generalnego wykonawcy inwestycji budowlanych. – Wkrótce stanie […]

Nasze programy medialne:

Symbol

Siła

Wybierz Polskie